Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából


Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adja át

Dr. Darvas Béla, a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet főosztályvezetője részére,
a mezőgazdasági technológiák kémiai és genetikai biztonságát érintő kiemelkedő kutatói eredményei, közéleti tevékenye elismeréseként,


É. Kovács László festőművész részére,
a vidékbe vetett bizalom, remény és élni akarás erősítése, különösen Gömör népi hagyományainak, építészeti emlékeinek megőrzése, megismertetése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, festőművészi munkája elismeréseként,dr. Kisida Elek, a Budai Irgalmasrendi Kórház nyugalmazott sebész főorvosa részére,
hosszú időn át végzett kiemelkedő gyógyító munkájáért, az ország, a nemzet, a magyarság sorsáért, jövőjéért, különösen a vidék életben tartásáért, vívmányainak tovább-örökítéséért végzett önzetlen, magas színvonalú közéleti tevékenységéért,dr. Somodi István, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont nyugalmazott agrármérnöke részére,
a nemzeti értékekért végzett áldozatos munkásságáért, közösségépítő tevékenységéért, életútja elismeréseként,dr. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke részére,
a vidéki és kis egyházközségek összefogásával, a magyar vidék felemelkedésének ügyét szolgáló missziója, a rászorulók, főként a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság oktatása, nevelése érdekében hosszú időn át kifejtett munkája elismeréseként,dr. Szabó László, a Szent István Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára részére,
a népi építészet oktatása és védelmezése területén végzett munkája, több Balaton-felvidéki műemlék felújítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Miniszter Úr
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adja át


dr. Bondor Antal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet professor emeritusa részére,
a magyar erdők szolgálatában végzett hat évtizedes munkássága elismeréseként, 80. születésnapja alkalmából,Gábor József, a Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Intézet nyugalmazott intézetigazgatója részére,
több mint négy évtizedes kiemelkedő zongoraművészi és zenepedagógiai munkásságáért,dr. Halász János, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék címzetes egyetemi tanára részére,
az egyetemi szintű környezetvédelmi szakember-képzésben és oktatásszervezésben három és fél évtizeden át kifejtett munkássága elismeréseként,Kálmán Dániel, a Toximent Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. főmérnöke részére,
környezetkímélő, környezetbarát technológiák kidolgozása területén végett több évtizedes kutató-fejlesztő munkája, és  az agrárágazatban történő hasznosítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,Krikor Pombuchan, a ZAO „Tander” („Magnit”) kiskereskedelmi üzlethálózat import beszerzési vezetője részére,
a magyar-orosz élelmiszerkereskedelmi együttműködés hosszú távú kiépítésben való közreműködése elismeréseként -  később veszi át kitüntetését,

Luzsi József, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége elnöke részére,
a magyar magánerdő gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett munkája,  a kapcsolódó jogszabályok, és a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek előkészítése során kifejtett tevékenysége elismeréseként,Nagy Dénes, Szimmetria Alapítvány elnöke, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Népi Építészeti Munkabizottsága társelnöke részére,
A magyar népi hagyomány és népi építészet megőrzése, a magyar vidék fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,Simó Margit karvezető, a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola énektanára részére,
a magyar népzene ápolása, tolmácsolása, terén elért eredményei, sikeres ifjúsági kórusvezetői tevékenysége elismeréseként,dr. Somogyi Zoltán, az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos igazgatója részére,
a magyar nemzeti erdészeti kutatás területén végzett munkája elismeréseként,Szilágyi Gábor Levente, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részére,
a természetvédelem területén két évtizeden át végzett munkája,különösen a hortobágyi természeti értékek megőrzése, népszerűsítése érdekében  kifejtett tevékenysége elismeréseként,Unger Magdolna,  a szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola ny. igazgató-helyettese, a Rábafüzesi Asszonykórus vezetője részére,
Vas megye és Magyarország kultúrájáért hosszú időn át végzett munkájáért, a német nemzetiség hagyományainak ápolásáért, nyelvének megőrzéséért végzett munkájáért,Vass Sándor, a Délalföldi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója részére,
az erdő- és vadgazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összhangjának megteremtéséért, a természeti értékek védelméért végzett munkája elismeréseként,Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részére,
a természetvédelem területén közel két évtizeden át végzett munkája, különösen a Dráva-medence természeti értékeinek megőrzése, népszerűsítése érdekében  kifejtett tevékenysége elismeréseként.Miniszter Úr
a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adja át


dr. Bakos János, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet ny. tudományos főmunkatársa részére,
a pontyok nemesítése és tenyésztése terén elért eredményeiért, a halfaj génbankjának nemzetközileg is elismert létrehozásáért,dr. Benyeda János, a mohácsi Prophyl Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a magyar állategészségügy fejlődése érdekében hosszú időn át végzett gyógyszerfejlesztői tevékenysége, publikációs munkája elismeréseként,dr. Fébel Hedvig, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet általános főigazgató-helyettese részére,
az állattenyésztés gazdaságosságának fejlesztése érdekében, főként  a  különböző összetételű takarmányok hasznosulásának vizsgálata területén hosszú időn át végzett kutatómunkájáértFerenczi György, szájharmonika-művész, a Rackajam Zenekar vezetője részére,
a magyar kultúra minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében végzett művészi munkásságáért,Korbacsics Tibor, a Körmendi Kulturális Központ nyugalmazott igazgatója, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes művészeti vezetője részére,
a muravidéki magyarság hagyományainak megőrzése, Körmend és vidéke lakosai életminőségének emelése, a szülőföld értékeinek megismertetése, megtartása érdekében végzett munkájáért,Kulesevity Ágnes, Szabadkai Október 10. Általános Iskola nyugalmazott tanára részére,
a vajdaság magyarság fennmaradását szolgáló három évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként – később veszi át kitüntetését,

dr. Pethő Árpád, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ny. járási főállatorvosa részére,
több mint hat évtizedes állatorvosi munkássága, hatósági tevékenysége elismeréseként – később veszi át kitüntetését,

Rézműves Melinda, a Nemzeti Agrárszakképzési és Vidékfejlesztési Intézet Esélyegyenlőségi Iroda munkatársa részére,
a vidéken élő romák integrációjáért, a roma kultúra és folklór megőrzéséért, megismertetéséért végzett munkájáért, az első magyarországi roma tájház létrehozásáért,dr. Zoltán Attila, a Nimród Vadászújság főszerkesztője részére,
a magyar természeti értékek és a magyar vadászati örökség védelme, a vadászati kultúra és irodalom fejlesztése, hírnevének megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként – később veszi át kitüntetését.

Miniszter Úr
a Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adja átdr. Ambrus Árpád, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság közigazgatási főtanácsadója részére,
a hazai élelmiszerlánc-biztonsági rendszer megerősítése, nemzetközi elismertsége növelése érdekében végzett kutatói, oktatói, szervezői munkájáért,Dobi Dénes, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság laboratóriumvezetője részére,
négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként, a termelőkkel való példaértékű kapcsolattartásért,Földesi János, a szombathelyi Paragvári úti Általános Iskola tanára, a Boglya Népzenei Együttes tagja részére,
a magyar népzene hagyományának megőrzése, a nyugat-dunántúl vidékén élők kulturális életminősége szintjének emelése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,Homoki-Nagy István, az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészet nyugalmazott kerületvezető erdésze részére,
erdő- és vadgazdálkodási területen hosszú időn át végzett munkája, a természeti értékek védelme érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.Iván Gyula, a Földmérési és Távérzékelési Intézet műszaki főtanácsadója részére,
a nemzeti érdekek kiemelkedő és eredményes képviseletéért a nemzetközi földmérési szervezetekben és fórumokon,Karácsonyné Mayer Éva, a Győrladaméri Általános Iskola hitoktatója részére,
több évtizedes kiemelkedő közösségi munkájáért, kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségének megteremtéséért, szűkebb pátriája környezetének élhetőbbé tételéért, kimagasló pedagógiai munkájáért,dr. Kovács Jolán, a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági állatorvosa részére,
az élelmiszerlánc-biztonság, az élelmiszerhigiénia biztosítása érdekében végzett több mint négy és fél évtizedes munkássága, életútja elismeréseként,dr. Kováts László, a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága nyugalmazott kerületi főállatorvosa részére,
az állategészségügy területén kifejtett kimagasló munkássága elismeréseként,dr. Stauder Márta, az Agrárgazdasági Kutató Intézet osztályvezető-helyettese részére,
az élelmiszer kereskedelem és marketing, továbbá a termelők-kereskedők kapcsolatrendszere kutatása területén végzett négy és fél évtizedes munkája elismeréseként,dr. Szőke Lajos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága nyugalmazott igazgatója részére,
négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként, a termelőkkel való példaértékű kapcsolattartásért.