Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős Államtitkár Asszony 2011. augusztus 20-a alkalmából azoknak a minisztériumi és intézményi dolgozóknak, akik nem oktatói tevékenységet folytatva az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek

Trefort Ágoston-díjat ad át:Darida Károlynak,

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság Oktatási Nemzetközi Főosztály vezető-főtanácsosának,
Dr. Helybéli Zoltánnak,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztály igazgatójának,

 

Jordán Zsuzsannának,
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság Közoktatási Irányítási Főosztály vezető tanácsosának,
Kalóné Szűcs Erzsébetnek,

az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Központ főigazgatójának,

Kelle Jánosnénak,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ jánoshalmai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiuma iskolatitkárának,

Légler Juditnak,
az ELTE Pedagogikum Központ Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetőjének,
Luib Zoltánnénak,

a XV. kerületi Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár gazdasági igazgató-helyettesének,
Marekné Dr. Pintér Arankának,

az Oktatási Hivatal elnökhelyettesének,
Novák Pálnénak,
Oroszlány Város Óvodái gazdasági vezetőjének,
Dr. Szantner Viktornak,
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökének,
Szivi Józsefné Dr. Benedeczki Erzsébetnek,

a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Campus Központi Könyvtár gyűjteményszervezési igazgatójának,
Szövényi Zsoltnak,

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Fejlesztési Főosztály főosztályvezetőjének,
Tivadar Lajosnénak,

a Debreceni Egyetem Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság ügyvivő szakértő, főtanácsosának,
Varajti Ferencnének,

a XII. kerületi Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon megbízott gazdasági vezetőjének,
Zoltánné Varga Ildikónak,

a Diósd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal oktatási referensének, vezető főtanácsosnak.

 

 

Réthelyi Miklós miniszter a Budavári Palotában, a Mesterségek Ünnepe rendezvény helyszínén adta át a Népművészet Mestere-díjat augusztus 20-a alkalmából. A díjazottak hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket értek el.Népművészet Mestere-díjat vehettek át:özv. András Jánosné népdalénekes, mesemondó
Hozzá hasonló tudású és előadói készséggel rendelkező egyéniség Kalotaszegen nincs. A magyar népdalkincs ápolásáért és megőrzéséért végzett sok évtizedes munkája elismeréseként kapja a díjat.Anyalai Sándor népzenész, prímás
Idős kora ellenére ma is aktív szereplője a szlovákiai magyar zenei életnek és az általa őrzött népzenei kincset a mai napig igyekszik továbbadni a fiatalabb generációnak.Bodor Béla Péter és
Bodor Erzsébet néptáncpáros
A Bodor néptánc-páros a gyimesi csángó néphagyomány legkiemelkedőbb táncos egyéniségei. Tevékenységüket a táncos néphagyományok mélységes tisztelete jellemzi, kimagasló egyéniségük számos fiatal táncos és néprajzkutató munkásságát befolyásolta.Gadányi Pál dudás, dudakészítő
Az utolsó olyan dudakészítő, aki saját archaikus paraszti közösségében sajátította el azt a speciális képességet, hogy el tudja készíteni, valamint meg is tudja szólaltatni hangszerét, és terjeszti szülőföldjének népzenéjét és népdalait.Kovács József zenész, tanító
A magyarországi hangszeres népzenei hagyomány kiemelkedő képviselője. Élő, improvizatív és expresszív játékával, magas hangszertechnikai tudásának köszönhetően a tamburacsalád széles repertoárját közvetíti.Maneszes Józsefné népdalénekes
Nagy szerepe volt abban, hogy a népdalt éneklők számára a szováti éneklés a szakmai tudás csúcsa lett. Egyedülálló hangtechnikája hatással volt pl. Sebestyén Márta, Szalóki Ági, vagy Herczku Ágnes éneklésére is.Párniczky Józsefné hímző, népi iparművész
Kimagasló szakmai munkássága, annak továbbadása és a közösségért végzett tevékenysége egyaránt elismerésre méltó.özv. Szigethy Istvánné csipkekészítő
Abban a rábaközi kis faluban született, melynek nevét a höveji fehérhímzés tette ismertté. Gyakorlati és elméleti ismereteit évtizedekig fejlesztette, kézimunkáival számos kül- és belföldi kiállításon vett részt, kitartó kutatómunkái eredményeit kéziratos gyűjteménye őrzi.Schmidt Sándor fafaragó
Több évtizedes munkássága, alkotásai révén a magyar kultúra folytonos gazdagítói sorába lépettSütő Levente Lehel festő-bútorasztalos, fafaragó
Példaértékű és követendő minta, ahogy a családi, nemzeti hagyományokat őrzi és továbbadja, az ősi technikákhoz és díszítésmotívumokhoz épp csak annyira ragaszkodva, hogy az előremutató legyen a XXI. század népi iparművészetében is.

 

 

Augusztus 20-a alkalmából azok a személyek, akik tevékenységükkel hozzájárultak a népművészet közvagyonként való kezeléséhez, megőrzéséhez, nemzedékek közötti átörökítéséhez


ÉLETFA-DÍJAT vehettek át:


Székely Éva kosárfonó, szakoktató, művészeti vezető,

Héra Éva, a Muharay Népművészeti Szövetség és a Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetség elnöke,

Pusztai Zsolt, a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum igazgatója.


Azok a fiatal alkotó és előadóművészek, akik az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő egyéni teljesítményt értek el NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE-DÍJAT vehettek át:


Lipták Dániel hegedűs,

Dudásné Mosóczi Lívia néptáncos szólista,

Tintér Gabriella népdalénekes,

Maksa Henrietta néptáncos szólista,

Balázs Lilla Enikő citerás,

Szokolik Szabolcs néptáncos szólista,

Kurdi Gábor dudás,

Kirch Zoltán néptáncos szólista,

Bese Botond hangszerkészítő,

Ticzer Beáta bőrműves,

Repkáné Jakab Ildikó viseletkészítő,

Hákli Tímea fazekas,

Szecsődi András zsúptető-készítő,

Csík Tamás kovács,

Vidák Anna nemezkészítő.

 

Azok a népművelők, akik a művelődési intézményekben, és egyéb területeken kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak BESSENYEI GYÖRGY-DÍJAT vehettek át:


Eördögh Judit, a Virányosi Közösségi Ház nyugalmazott igazgatója,

Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária, a Sándorfalvai Budai Sándor Művelődési Ház igazgatója,

Gábor Ilona, a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház igazgatója,

Imre Károly népművelő, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet igazgatója,

Szilágyi Erzsébet közművelődési szakember, a Békés Városi Kulturális Központ igazgatóhelyettese,

Túriné Kovács Márta magyar-könyvtár szakos pedagógus.

 

Azok a közművelődésben dolgozó szakemberek, akik az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával szolgálják a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését WLASSICS GYULA-DÍJAT vehettek át:


Baloghné Bacsa Ibolya művelődésszervező,

Bálinth Lehel nyugdíjas népművelő, közművelődési szakember,

Bányiczki Lászlóné közművelődési előadó főtanácsos,

Berecz Lászlóné közművelődési szakember, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke,

Göllner Aurélné közművelődési vezető,

Keglovich Ferencné projektvezető, Győri Művészeti és Fesztiválközpont,

Kis Tóth János, a Vecsési József Attila Művelődési Ház igazgatója,

Neszádeli Gyula nyugdíjas papír- és bőrműves tárgyalkotó,

Pócza Zoltán, a Kőszegi Jurisics-vár múzeumigazgatója,
kitüntetését egy későbbi időpontban veszi át.

Slézia Gabriella nyugdíjas népművelő,

Smiriné Kokauszki Erika, a köröstarcsai Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője,

Szabó Csabáné népművelő,

Szanyiné Szabó Katalin kulturális szervező,

Szegedi György művelődésszervező, a Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár volt igazgatója,

Zsótér Mária tanító, népművelő.


A csángó magyarok ügyében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként a CSÁNGÓ KULTÚRÁÉRT DÍJAT vehette át:


Dr. Nyisztor Tinka csángó-magyar kutató,
díját egy későbbi időpontban veszi át.

Borbáth Erzsébet csíkszeredai pedagógus.
díját egy későbbi időpontban veszi át.A népi hagyományok gyűjtése és átörökítése terén végzett elévülhetetlen értékű életművéért a MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetést vehette át:


Sümegi Györgyné népdalénekes-hagyományőrző, Törökkoppány

 

Azok a muzeológusok, akik jelentős teljesítményükkel szakterületük fejlődését és előrehaladását szolgálták MÓRA FERENC-DÍJAT vehettek át:


Dr. Basics Beatrix szabadúszó művészettörténész,

Dévényi István, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa, művészettörténész,

Kovácsné Dr. Kaposvári Gyöngyi Gizella, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóhelyettese, irodalomtörténész,

Dr. Páll István, a Nyíregyháza- Sóstói Múzeumfalu igazgatója, okleveles etnográfus,

Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum gyűjteményvezető muzeológusa.Azok a levéltárosok, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel és kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítették el PAULER GYULA-DÍJAT vehettek át:


Dr. Sipos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltára levéltárosa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke,

Dr. Lakos János, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, levéltári vezető-szakfelügyelő,

Dr. Hudi József, a Dunántúli Egyházkerület Levéltárának főlevéltárosa, levéltárigazgató,
díját egy későbbi időpontban veszi át.

Horváth J. András Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosa, főosztályvezető.

 

Azok a közgyűjtemény területén dolgozó szakemberek, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és alkalmazásával szolgálják szakmájukat SZÉCHÉNYI FERENC-DÍJAT vehettek át:


Dr. Bartos Éva könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet igazgatója,

Csombor Erzsébet főlevéltáros, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatója,

Fodor István levéltáros, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója,

Dr. Hervay Ferenc Levente ciszterci szerzetes atya, a Zirci Ciszterci Apátság Újkönyvtára könyvtárvezetője,

Dr. Madas Edit tudományos kutató, irodalomtörténész, az MTA doktora, Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria Hungariae Kutatócsoport,

Varga Róbert könyvtáros, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója.

 

Azok a könyvtárosok, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő SZINNYEI JÓZSEF-DÍJAT vehettek át:


Ásványi Ilona könyvtáros, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár könyvtárigazgató- helyettese,

Kovách Margit könyvtáros, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály osztályvezetője,

Mikola Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Könyvtárának könyvtárosa,

Somorjai Olga, az Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tárának könyvtárosa,
díját egy későbbi időpontban veszi át.

Szilágyi Irén könyvtáros, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Művelődési Központ megbízott igazgatója,

Szivi Józsefné könyvtáros, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára gyűjteményszervezési igazgatója.