Külügyminisztérium – a külképviseleteken történő, illetve külföldiek részére adományozott állami kitüntetések átadása

Bacskai József ungvári főkonzul 2013. augusztus 22-én a Főkonzulátuson rendezett ünnepség alkalmával

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át

Ivaskovics József, zenetanár, zeneszerző, a Credo Alapítvány elnöke, az ungvári református gyülekezet presbitere, a gyülekezeti kórus karvezetője részére, a magyar zenekultúra, az ifjúság zenei nevelése, a kárpátaljai magyarság zenei tehetségeinek felkarolása, indentitásuk megőrzése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként,

Gerendely Béla, a Tiszakeresztúri Általános Iskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Tiszakeresztúri Alapszervezetének elnöke részére, a kárpátaljai magyarság megmaradása és a magyar közösség, a magyar nyelvű oktatás érdekében végzett közéleti és pedagógiai munkássága elismeréseként,

Popovics Béla, a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola, valamint a Szent István Líceum tanára, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke részére, a kárpátaljai magyarság érdekében végzett fáradhatatlan helytörténeti kutató munkásságáért, az ifjúság hazafias, érték és identitást megőrző neveléséért, a magyar-ukrán együttélés és megértés erősítéséért,

Popovics Pál, a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alelnöke részére, a kárpátaljai magyarság érdekében a cserkészmozgalmon keresztül folytatott kiemelkedő tevékenységéért, az ifjúság hazafias, érték és identitást megőrző neveléséért, a magyar-ukrán együttélés és megértés erősítéséért,

valamint a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át

Veres Ágota, a Beregszászi Iskolások Alkotóháza vizuális nevelőtanára, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának tagja részére, a kárpátaljai magyar alkotóművészet megszervezését és működtetését fölvállaló, 1991-ben alakult Révész Imre Társaságban végzett meghatározó tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tóth István főkonzul, a beregszászi Magyar Konzulátus vezetője 2013. augusztus 15-én átadta a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Zelei Miklós író, újságíró, szerkesztő részére, széleskörű és sokoldalú írói, újságírói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2013. augusztus 19-én a Kassai Főkonzulátusnak a Löffler Béla Múzeum kiállítótermében rendezett nemzeti ünnepi megemlékezése alkalmával átadta a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Havasi Péter, a Pátria Rádió külső munkatársa részére, a kassai Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó megalapítója, a magyar közösség kulturális életének szervezéséért, valamint a kelet-szlovákiai régió magyar közéleti, kulturális eseményeinek megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, illetve a

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést

Duncsák Attila festőművész részére, a magyar képzőművészet gazdagításáért, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, és

Gabri Rudolf, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója részére, az Ung-vidéki magyarság kultúrájának ápolásáért, a helyi magyar közösség összetartása érdekében végzett tevékenységéért.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zsigmond Barna Pálcsíkszeredai főkonzul 2013. szeptember 11-én az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést vette át

Dr. Brassai Attila Miklós, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei vezetőségének tanácsadója, a marosvásárhelyi Studium Alapítvány kuratóriumi tagja – a magyar orvosi oktatás önállóságáért és fejlesztéséért, a Marosvásárhelyi Egyetem háttér-intézményrendszerének kialakításáért végzett kiemelkedő munkája, tudományos tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vette át

Beder Tibor, Hargita megye nyugalmazott főtanfelügyelője, volt iskolaigazgató, a Julianus Alapítvány és a Magyarok Székelyföldi Társasága alapítója, elnöke – a székelyföldi magyar anyanyelvi oktatásban betöltött kiemelkedő szerepéért, a magyar és a török nép közötti baráti kapcsolatok ápolásáért, tudományos és értékőrző munkássága elismeréseként,

Csíky Boldizsár, Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a marosvásárhelyi Állami Filharmónia nyugalmazott művészeti titkára, zeneszerzői munkássága, életpályája elismeréseként,

Kovács Levente, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nyugalmazott professzora, színházi rendező – több évtizedes rendezői és művészetoktatói tevékenysége elismeréseként,

Szilágyi Zsolt zenei író, előadóművész, karnagy, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatója – az erdélyi zenei és kulturális életben betöltött jelentős szerepéért, a sepsiszentgyörgyi zenetanárok Vox Humana kamarakórusának alapító tagjaként és vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át

Haszmann Pál Péter nyugalmazott muzeológus – a magyar kultúra és hagyományok megőrzéséért folytatott tevékenysége, valamint családja örökségéből az összmagyarságévá vált egyedi gyűjtemény felelősségtudattal történő gyarapításában végzett példaértékű munkája elismeréseként,

Papp László, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplom plébánosa, a Szent Imre Kollégium lelki vezetője – az ifjúság nevelésében végzett missziós szolgálata, Erdély-szerte kiemelkedően jelentős közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át

Kis Irén néprajzkutató, Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kulturális felügyelője, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója – néprajzkutatói és sokoldalú közösségi munkája elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balogh Csaba pozsonyi nagykövet 2013. szeptember 4-én a pozsonyi Magyar Nagykövetségen rendezett ünnepség alkalmával a

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést adta át

Albert Sándor professzor, a Szolnoki Főiskola egyetemi tanára részére, a szlovákiai magyarság érdekében, a felvidéki magyar fiatalok képzésében végzett iskolateremtő oktatói, tudományos és publikációs munkássága, társadalmi és közéleti tevékenysége elismeréseként, valamint

Dr. Hulkó Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szlovák Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Megosztott Paraméteres Dinamikus Rendszerek Központja Automatizáció, Mérés és Aplikált Informatikai Intézetének igazgatója részére, sokrétű tudományos, politikai és társadalmi szerepvállalásáért, a felvidéki magyar tudományosság kialakítása érdekében végzett munkássága elismeréseként;

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át

Pálinkás Tibor régész, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatója részére, a Középső Ipoly-mentén évtizedek óta végzett bronzkori és középkori ásatási, néprajzi gyűjtő, leletmentő és tudományos kutatómunkája, fáradhatatlan kulturális, helyi közéleti szervezői tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át

Dobosi Róbert vállalkozó, a Dortun Kft. ügyvezetője, önkormányzati képviselő, a CSEMADOK alapszervezet vezetője részére, a felvidéki magyarság naszvadi közösségének érdekében végzett több évtizedes társadalmi és közéleti tevékenységéért, a helyi szintű felvidéki magyar kulturális és közélet szervezéséért és önzetlen támogatásáért, valamint a szlovákiai magyar közösség felemelkedéséért.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. szeptember 27-én a New York-i Magyar Főkonzulátuson rendezett ünnepség keretében az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

tudományos, kutatói és oktatói munkásságuk, a magyar-amerikai, valamint nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése, elmélyítése terén végzett tevékenységük elismeréseként

Dr. Bergou János, egyetemi tanár, a fizikatudomány doktora, a Hunter College (New York-i Egyetem) intézetigazgatója a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést,

Dr. Záborszky László, egyetemi tanár, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Newark-i Rutgers Egyetem Idegtudományi Intézetének laborvezetője a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át;

Poznán Béla, a Fairfieldi Magyar Református Egyház püspök-lelkipásztora a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át, több évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, az amerikai magyarság érdekében, valamint az amerikai és a Kárpát-medencei református egyházak közötti kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért végzett tevékenysége elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. szeptember 10-én átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Dr. Major István nagykövet, Magyarország genfi Állandó WTO Képviseletének volt vezetője részére, a magyar külgazdasági érdekek érvényesítése érdekében végzett négy évtizedes közszolgálati, diplomáciai és vezető tevékenysége, életpályája elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. szeptember 27-én a New York-i Magyar Főkonzulátuson rendezett ünnepség keretében az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

tudományos, kutatói és oktatói munkásságuk, a magyar-amerikai, valamint nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése, elmélyítése terén végzett tevékenységük elismeréseként

Dr. Bergou János, egyetemi tanár, a fizikatudomány doktora, a Hunter College (New York-i Egyetem) intézetigazgatója a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést,

Dr. Záborszky László, egyetemi tanár, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Newark-i Rutgers Egyetem Idegtudományi Intézetének laborvezetője a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át;

Poznán Béla, a Fairfieldi Magyar Református Egyház püspök-lelkipásztora a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át, több évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, az amerikai magyarság érdekében, valamint az amerikai és a Kárpát-medencei református egyházak közötti kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért végzett tevékenysége elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. szeptember 10-én átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Dr. Major István nagykövet, Magyarország genfi Állandó WTO Képviseletének volt vezetője részére, a magyar külgazdasági érdekek érvényesítése érdekében végzett négy évtizedes közszolgálati, diplomáciai és vezető tevékenysége, életpályája elismeréseként. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forrai Kristóf helsinki nagykövet 2013. október 23-án a nagykövetségen rendezett nemzeti ünnepi fogadás keretében átadta

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Dr. Sirkka Aulikki Saarinen, a Turkui Egyetem Finn Nyelv és Finnugor Nyelvtudományi Tanszékcsoport Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára részére, a magyar nyelv finnországi egyetemi oktatása érdekében végzett munkájáért és a finnugor nyelvtudományban elért kiemelkedő eredményeiért, valamint

a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést

Anna Tarvainen, a Helsinki Egyetem magyar nyelv és kultúra szakának óraadó tanára részére, a magyar irodalom finnországi megismertetéséért és a finn-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makkay Lilla stockholmi nagykövet 2013. október 15-én a Magyar Nagykövetségen rendezett ünnepségen átadta a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Tar Károly, a Magyar Liget és az Ághegy című skandináviai magyar családi, irodalmi, művészeti lap alapítója, szerkesztője részére, az Ághegy lapfolyam létrehozásáért és működtetéséért, a magyar nyelv és irodalom népszerűsítésében, külhoni megőrzésében és terjesztésében végzett munkássága elismeréseként, és a

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést

Moritz László, az Ághely-Liget Baráti Társaság alelnöke, az Ághegy című lapfolyam szerkesztője részére, a magyar kultúra svédországi ápolása, valamint a magyar nyelvű irodalom terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dán Károly nagykövet, a New York-i Magyar Főkonzulátus vezetője 2013. október 7-én átadta a

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Dr. Baránszky Tibor teológus részére, példaértékű életútja elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. október 9-én a

Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést adta át

Zaid Naffa, a Jordán Hasemita Királyság magyarországi tiszteletbeli konzulja részére, az Öböl menti országokkal folytatott gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varga Koritár Pál Buenos Aires-i nagykövet a 2013. október 23-ai nemzeti ünnepi megemlékezés helyi programjainak egyik eseménye alkalmával Buenos Airesben átadta a

Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést

Catalina Zólyomi koreográfus, tanár, az Argentínai Magyar Hírlap "Hungária fiataljai" mellékletének rovatvezetője, társszerkesztője részére, az argentínai magyar ifjúság nevelésében, a kulturális élet, különösen a színjátszás és a néptánc területén, a magyarságtudat fenntartása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Íjgyártó István moszkvai nagykövet 2013. október 22-én ünnepélyes keretek között átadta a nagykövetségen

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéseket

Vareckij Valentin Szergejevics, a moszkvai Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij Színház színművésze, rendező, valamint

Zjuszko Vitalij Alekszandrovics, a KompaszGid Kiadó igazgatója, főszerkesztője részére, a magyar irodalom és kultúra oroszországi népszerűsítéséhez történő tevőleges hozzájárulásuk elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdó János kolozsvári főkonzul 2013. október 25-én Kolozsváron átadta a

Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést

Vincze Zoltán, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum nyugalmazott történelemtanára részére, történészi, régészi, írói, nevelői és tanári munkája, valamint kolozsvári helytörténészként és művelődéstörténészként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forrai Kristóf helsinki nagykövet 2013. október 25-én ünnepélyes keretek között átadta Helsinkiben a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Popovits Zoltán ékszertervező, szobrász, a Lapponia Jewelry (Helsinki) formatervezője részére, sokoldalú és sajátos művészeti munkássága elismeréseként.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bacskai József ungvári főkonzul 2013. október 30-án az ungvári Szent György plébánián ünnepélyes keretek között átadta a

Magyar Ezüst Érdemrend állami kitüntetést

Molnár János, az Ungvári Római Katolikus Egyházközség lelkipásztora, a Szent György római katolikus plébánia kormányzója részére, amely a kárpátaljai katolikus egyház érdekében végzett elhivatott, fáradhatatlan munkája, nemzetépítő tevékenysége elismeréseként került adományozásra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdó János kolozsvári főkonzul 2013. november 4-én átadta Kolozsváron

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Kiss András, a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának nyugalmazott főlevéltárosa részére, kimagasló levéltárosi-történészi munkássága, valamint az erdélyi magyar levéltárügy el- és megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czukor József berlini nagykövet 2013. november 26-án ünnepélyes keretek között átadta Berlinben a

Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést

Dr. Christoph Bergner, a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumának parlamenti államtitkára részére, a magyarországi német kisebbség érdekeinek képviseletéért, valamint a hazai nemzetiségpolitikához nyújtott szakmai hozzájárulása elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy István berni nagykövet 2013. október 24-én a nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre került nagykövetségi fogadás keretében a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést adta át:

Dr. Komáromy János Péter nyugalmazott állatorvos részére, a magyarországi és erdélyi rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen humanitárius tevékenysége elismeréseként,

B. Szabó Péter gépészmérnök, a Zürichi Magyar Ifjúsági Klub alapítója, a Jövőnk c. ifjúsági folyóirat szerkesztője részére, a nyugati magyar emigráció közösségi életének, kulturális és politikai szerepének erősítése érdekében végzett munkája, valamint a nyugati magyar szervezeteknek a demokrácia- és országépítő munkába való bekapcsolódásához nyújtott segítő tevékenysége elismeréseként, valamint

Weibel-Haulik Mónika, a Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségének tagja részére, a magyarországi települések és a határon túli magyar közösségek karitatív segítéséért, valamint több magyar önkormányzati és egyházi szociális intézmény és más, a magyarságot segítő projektek támogatásáért..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. december 6-án manilai látogatása alkalmával ünnepélyes keretek között átadta a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Alfonso S. Yuchengco III, az Argosy Advisers résztulajdonosa, Magyarország manilai tiszteletbeli főkonzulja részére, tiszteletbeli konzuli munkája, valamint a magyar - fülöp-szigeteki gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Blasio Antonio eszéki főkonzul 2013. december 14-én átadta Pélmonostoron a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéseket

Kovácsevity Anna, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ magyar tanára, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának alapító tagja, alelnöke részére, több évtizedes oktató-nevelő munkája, valamint a horvátországi magyar közösség, különösen az ifjabb generációk érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, valamint

Varga Erna, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ és a Horvát Oktatási és Nevelési Intézet magyar kisebbségi oktatásért felelős tanügyi tanácsosa részére, a horvátországi magyar iskolaügyért és az ifjabb generációk oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdó János kolozsvári főkonzul 2013. november 13-án a nagyszebeni VIII. Ars Hungarica fesztivál ünnepélyes megnyitó rendezvénye alkalmával átadta

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Orth István grafikusművész, református lelkipásztor részére, kiemelkedő művészeti tevékenysége, lelkészi szolgálata és a dél-erdélyi szórványban élő magyar közösség melletti kiállása elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2013. november 18-án a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át a Parlamentben

David Wiernik, az NNG társalapító elnöke, Magyarország tel-avivi tiszteletbeli konzulja részére, a magyar-izraeli gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése, a tel-avivi Magyar Nagykövetség munkájához, valamint a kedvező Magyarország-kép formálásához nyújtott hozzájárulása elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövet 2014. január 15-én a nagykövetségen rendezett ünnepség keretében átadta a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Sodró László Géza, a Falconbridge-Trelleborg Európai Igazgatóságának európai kereskedelmi és marketing igazgatója részére, a magyar ipar újjáépítése és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a magyar történelem és kultúra külföldi megismertetése terén végzett tevékenységéért, valamint az anyaországi, illetve a határon túli magyarok önzetlen segítéséért

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Kálmán László főkonzul a köztársasági elnök megbízásából 2014. január 25-én átadta Los Angelesben a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Tóth Attila Péter kaliforniai cserkészparancsnok részére, keresztény értékrenden alapuló példamutató életújta, az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjének ápolása érdekében végzett tevékenysége, valamint a magyar értékek, hagyományok és az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar fiatalság identitásának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Czukor József belini nagykövet 2014. január 26-án átadta Pforzheimban

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Dr. Joachim Rösch, a Pforzheim-Enzkreis-i Magyar-Német Baráti Társaság elnöke, a Városi Tanács frakcióvezető-helyettese részére, Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar-német kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2014. január 6-án ünnepélyes keretek között átadta Chilében a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Dr. Benkő Gusztáv ügyvéd, a Benko y Nef Asociados Ügyvédi Iroda elnök-igazgatója részére, a chilei magyarság ügyében végzett jószolgálati és országimázs-építő tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014. február 9-én Csíkszeredán átadásra került a

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetés

Papp Kincses Emese, a Hargita megyei Tanács volt tagja részére, amelyben pedagógusi pályafutása, az erdélyi magyar közéletért, valamint az erdélyi magyar kultúra ápolásáért végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként részesült.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dán Károly nagykövet, a New York-i Magyar Főkonzulátus vezetője 2014. február 12-én átadta a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Marina Cunningham, a Montclair-i Állami Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője, ügyvezető igazgatója részére, amelyet az amerikai-magyar oktatási kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért végzett fáradthatatlan munkája elismeréseként kapott

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2013. szeptember 26-án átadta

Szentirmay Klárának, Magyarország wellingtoni tiszteletbeli főkonzuljának

a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést a Magyarország képviseletében, az új-zélandi magyar közösség érdekében, valamint az új-zélandi Magyar Szó című folyóirat szerkesztésében végzett kimagasló munkája elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Czukor József nagykövet 2014. március 10-én ünnepélyes keretek között átadta Berlinben a

Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetéseket Magyarország iránti elkötelezettségük és a magyar-német kapcsolatok erősítése érdekében végzett kimagasló tevékenységük elismeréseként

Dr. Láng Csaba ügyvéd, a freiburgi Jehle-Láng-Meier-Rudolph-Köberle Ügyvédi Iroda egyik vezetője, a Német-Magyar Jogász Egyesület elnöke, a Magyar-Német Társaság Elnökségének tagja, valamint

Dr. Hanns Engelhardt, a Bundesgerichtshof nyugalmazott bírája, a Német-Magyar Társaság tiszteletbeli tagja, a karlsruhei Német-Magyar Jogász Egyesület tiszteletbeli elnöke részére.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hende Csaba honvédelmi miniszter 2014. január 14-én átadta Budapesten a köztársasági elnök által adományozott

Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést

Kochkin Igor Taraszovics, az ivano-frankivszki megyei Vaszilij Stefanik Nemzeti Egyetem Történelemtudományi és Politológiai Intézete Néprajzi és Régészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa részére, az elesett magyar katonák sírjának felkutatása és emlékük méltó megörökítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövet ünnepélyes keretek között átadta 2014. március 26-án Bécsben a

Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést

Dr. Csorba Emánuel Manó Rudolf, a műszaki tudomány kandidátusa, építész, statikus, tervező részére, a magyar-kínai tudományos-műszaki-gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a Base Isolation földrengésvédelmi technológia elterjesztése és az erre irányuló gyakorlati együttműködés kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, és

Nemes Vince, Magyarország vorarlbergi tiszteletbeli konzulja részére, hazánk és Vorarlberg tartomány politikai, gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatainak fejlesztése, valamint a magyar állampolgárok konzuli védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

valamint a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Makó Lajos, a Bécsi Főegyházmegye nyugalmazott plébánosa részére, a papi hivatásgondozás több évtizeden át történő önzetlen támogatásáért, valamint a családpasztoráció területén végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként;

2014. április 2-án pedig a

Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést

Dr. Vlastimil Kozoň, a Bécsi Általános Kórház Orvostudományi Egyetemi Kampuszának egyetemi docense részére, kiemelkedő karitatív tevékenysége, a magyar-szlovák és a magyar-osztrák tudományos kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett munkája elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövetünk 2014. május 27-én átadta Bécsben ünnepélyes keretek között a köztársasági elnök által adományozott

Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést

Peter Bogner, művészettörténész, építész, kulturális menedzser, a bécsi Künstlerhaus volt igazgatója részére, a magyar-osztrák kulturális kapcsolatok fejlesztése és a magyar kulturális értékek ausztriai bemutatásának elősegítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;     


valamint 2014. május 20-án a Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetést

Dr. Michael Zimmermann, az Osztrák Köztársaság volt budapesti nagykövete részére, a magyar-osztrák kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyurcsík Iván varsói nagykövetünk 2014. május 24-én a lengyelországi Ostrołekában átadta a köztársasági elnök által adományozott

Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést Janusz Józef Kotowski, Ostrołeka város polgármestere részére, a magyar-lengyel önkormányzati és kulturális kapcsolatok ápolása terén végzett munkája elismeréseként,

valamint a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést Maria Samsel, az Ostrołekai Városi Múzeum igazgatója részére, a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok ápolása, valamint a magyar múzeumokkal való szakmai és művészeti együttműködés kiépítése terén végzett munkája elismeréseként.