Külgazdasági és Külügyminisztérium

Dr. Szent-Iványi István ljubljanai nagykövetünk 2014. augusztus 19-én ünnepélyes keretek között átadta a köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést

Gerič Ferencnek, a lendvai Galéria Múzeum nyugalmazott igazgatójának a muravidéki magyarság körében végzett elkötelezett honismereti és képzőművészeti szervező, oktató és ismeretterjesztő munkája elismeréseként.

Dr. Józsáné Szenáky Gyöngyi pretóriai ideiglenes ügyvivőnk 2014. augusztus 24-én ünnepélyes keretek között átadta Dél-Afrikában a köztársasági elnök által adományozott Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést

Kiss Gábor, Magyarország gaboronei tiszteletbeli konzulja, a botswanai Murray & Roberts Construction építőmérnöke részére, a magyar-botswanai kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok kiépítése érdekében, továbbá a magyar állampolgárok érdekvédelme terén végzett segítőkész tevékenysége elismeréseként.

Potápi Árpád a Miniszterelnökség nemzetstratégiáért felelős államtitkára és Bacskai József ungvári főkonzul 2014. augusztus 18-án a főkonzulátuson rendezett ünnepség keretében átadta a köztársasági elnök által adományozott

a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést Dr. Spenik Ottó, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetének igazgatója részére, a fizikatudomány terén végzett, kiemelkedő színvonalú és nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, valamint a kárpátaljai magyar tudományos élet és a magyar nyelvű egyetemi oktatás érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

az Arany Érdemkereszt kitüntetést Vidnyánszky Éva nyugalmazott pedagógus részére, a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás és nevelés területén végzett kiemelkedő pedagógusi tevékenysége, valamint a kárpátaljai magyar gyermekszínjátszás terén végzett több évtizedes elkötelezett és eredményes munkája elismeréseként,

és Virág László, a WIMARK Kft. tulajdonosa, igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagja részére, a kárpátaljai régió és a helyi vállalkozások fejlesztése, valamint a kárpátaljai magyarság érdekében végzett példamutató, kimagasló tevékenysége elismeréseként,

valamint az Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Dr. Csernicskó István nyelvész, szerkesztő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főigazgató-helyettese részére, a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatával, anyanyelvének ápolásával és megőrzésével foglalkozó munkái és kiemelkedő tevékenysége, a magyar nyelvészet és nyelvismeret gazdagítása érdekében végzett munkája elismeréseként,

Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere részére, a város gazdasági és kulturális életének fejlesztése, hagyományainak ápolása, valamint az ott élő magyarság szervezeteinek, oktatási intézményeinek támogatása terén és a munkácsi vár magyar történeti emlékeinek megőrzése érdekében végzett városvezetői munkája elismeréseként,

és Nagy Sándor a Csongori Általános Iskola igazgatója részére, kiemelkedő oktatói, nevelői és pedagógiai munkája, valamint a kárpátaljai magyar közösség érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréseként.

Hellebrandt László koppenhágai magyar nagykövet 2014. szeptember 5-én Aarhusban ünnepélyes keretek között átadta a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetést


Bent Hansen, a Közép-Dánia Régió (Central Denmark Region) elnöke részére, a magyar-dán barátság több mint két évtizede történő ápolása, a kétoldalú gazdasági-üzleti, regionális, egészségügyi, fogyatékosságügyi és kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a dániai Magyarország-kép pozitív alakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Pető Tibor prágai nagykövetünk 2014. szeptember 15-én ünnepélyes keretek között átadta Prágában a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést

Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ) elnöke részére, a csehországi magyarság szerveződésének elősegítése, valamint érdekvédelme terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Haupt Erik tallinni nagykövetünk 2014. szeptember 12-én a Tallinni Magyar Intézetben tartott rendezvény alkalmával átadta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést

Viia-Kadi Raudalainen, az észtországi Fenno-Ugria Társaság igazgatója részére, a magyar-észt kapcsolatok fejlesztése, a magyar kultúra értékeinek észországi bemutatása, valamint a hazánkról kialakult kedvező országkép fenntartása és ápolása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

Dr. Szabó Stefánia torontói főkonzul 2014. szeptember 13-án ünnepélyes keretek között átadta a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést

Szenthe Sándor, Magyarország edmontoni tiszteletbeli konzulja részére, a diaszpórában végzett magyarságmegtartó, hagyományőrző munkája, valamint a magyar kultúra, gazdaság és turisztika megismertetése és terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,
valamint a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést Szőcs Klára, a Torontói Magyar Ház elnöke részére, több évtizedes, a kanadai magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett tevékenysége, példamutató oktató-nevelői és hagyományőrző munkája elismeréseként,
és Kosáry-Barna Jenő, a Manitobai Magyar Kulturális Egyesület elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács tagja részére, a diszpórában hosszú évtizedekig végzett magyarságmegtartó, hagyományőrző tevékenysége elismeréseként.


Dr. Kálmán László Los Angeles-i főkonzul 2014. szeptember 12-én átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést

Friedman Endre, a Friedman Law Offices ügyvédje részére, magyarságát vállaló és a helyi közösségeket szolgáló példamutató tevékenysége, valamint az antiszemitizmus elleni küzdelem tárgyilagos kommunikálása és a magyar érdekek melletti kiállása elismeréseként.


Dr. Balogh Csaba pozsonyi nagykövetünk 2014. szeptember 5-én a szlovákiai Somorján ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést

Tóth Károlynak, a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójának, sokrétű intézmény- és tudományszervezői munkája, jogvédő tevékenysége, valamint a felvidéki magyar társadalom önképének kialakításához való hozzájárulása elismeréseként.

Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2014. szeptember 17-én ünnepélyes keretek között átadta a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal állami kitüntetést

Alekszandr Alekszandrovics Tolkacs-nak, az Oroszországi Föderáció távozó budapesti nagykövetének, a magyar-orosz kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Barabás János, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus ideiglenes ügyvivője 2014. szeptember 6-án a kalotaszegi Zsobokon megrendezésre került ünnepség alkalmával átadta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést

Molnár Jánosné református lelkész, a zsoboki Bethesda Gyermekotthon vezetője részére, a zsoboki és kalotaszegi magar közösség megmaradása, az oktatás és gyermekgondozás terén folytatott tevékenysége, valamint a hitélet erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára és Szilágyi Mátyás chisinaui nagykövetünk 2014. szeptember 25-én ünnepélyes keretek között átadta a köztársasági elnök által adományozott Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést

Elena Beleacova, a chisinaui Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezérigazgatója részére, a moldovai nemzeti kisebbségek érdekében kifejtett tevékenysége, valamint a magyar kulturális értékek megismertetése és a kétoldalú kulturális és szakirányú együttműködés elmélyítése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként, valamint
Grajdian Vasile, a Vitafort-Combifeed S.R.L. igazgatója részére, a magyar-moldovai kétoldalú gazdasági kapcsolatok eredményes fejlesztéséhez, valamint az agrárszektort érintő szakmai kapcsolattartás erősítéséhez való hozzájárulása elismeréseként.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Szapáry György washingtoni nagykövetünk ünnepélyes keretek között átadták Washingtonban a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést


2014. október 1-jén ifj. Koszorús Ferenc ügyvéd részére, Magyarország és a magyarság érdekeinek több évtizedes képviseletéért az Egyesült Államokban, nemzetközi fórumokon és nemzetközi szervezetek előtt, valamint az amerikai magyar közösségek életében vállalt aktív szerepéért, és
2014. október 2-án Mario Diaz-Balart kongresszusi képviselő részére, az amerikai-magyar kapcsolatok erősítése terén végzett fáradhatatlan munkájáért és antikommunista kongresszusi tevékenységéért.