Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adta át

a határon túli magyarságot érintő, illetve a határon túli magyarokról szóló műsorok létrehozásában és szerkesztésében végzett tevékenysége elismeréseként
Balogh Eszternek,
a Magyar Televízió nyugalmazott munkatársának, vezető szerkesztőnek,a legendás ifjúsági alkotásaiért, szórakoztató és nagy közönségsikernek örvendő film- és tv-játékaiért, művészi pályája elismeréseként
Bácskai Lauró István
filmrendezőnek,a felsőoktatásban folytatott közel öt évtizedes oktató-nevelő tevékenysége, az alkotmány- és a közigazgatás-történet terén végzett iskolateremtő tudományos, kutató és kutatásszervező tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Máthé Gábornak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar professor emeritusának,az új Büntető Törvénykönyv kodifikációjának szakmai irányításáért, felkészültsége és elhivatottsága elismeréseként
dr. Miskolczi Barna
ügyésznek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetőjéneka közigazgatási jog és a jogelmélet magas színvonalú kutatásáért, valamint a környezetvédelmi jog hazai meghonosításában játszott tevőleges szerepéért és gyakorlati alkalmazásáért, oktató-nevelő tevékenységéért
prof. dr. Tamás Andrásnak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar professor emeritusának 

a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje (katonai tagozat) kitüntetést adta át

hadtudományi kutatásaiért, több évtizedes oktatói-nevelői tevékenysége, a hadtudomány és a honvédtisztképzés oktatási rendszerének átalakítása és megújítása érdekében végzett sokirányú munkája elismeréseként
dr. Szendy István
ezredesnek, a hadtudomány kandidátusának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékán-helyettesének, tanszékvezető egyetemi tanárnak,
a cseh és a magyar katonai felsőoktatási intézmények közötti tudományos, oktatási kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Rudolf Urban
nyugalmazott dandártábornoknak, a brnói Védelmi Egyetem rektorának, 

a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje kitüntetést adta át

hét évtizedes pedagógusi pályája, példaértékű életútja elismeréseként
Böröczky Gáborné
nyugalmazott magyar nyelv, irodalom és történelem szakos tanárnak,művészi munkájáért, a moldvai csángó magyarság nyelvének és kultúrájának megmentése, fennmaradása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Csoma Gergely
fotóművész, szobrász, író részére,a külhoni magyarság életének megismertetéséért, a szomszédsági kapcsolatok objektív bemutatásáért végzett közel három évtizedes újságírói tevékenysége elismeréseként
Dezső Jánosnak,
a Magyar Televízió kiemelt szerkesztőjének, a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsora rovatvezetőjének,önzetlen közéleti munkájáért, a kommunista diktatúra áldozatai emlékének megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Eötvös Péternek,
a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete elnökének,több évtizedes ügyvédi munkája, kamarai, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Fekete Lászlónak,
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnökének,az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított helytállásáért, életútja elismeréseként, 1956 emlékének ápolásáért
Forgács Jánosnak,
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége elnökhelyettesének,a Kárpát-medence magyar emlékeinek magas igényű művészi megörökítéséért, az Örök Házsongárd című, Gaal Györggyel közös munkájáért
Gránitz Miklós
fotóművésznek,az újvidéki Bonaventuriánum Ferences Fiúkollégium és Művelődési Ház, valamint a vajdasági Lurkóházak hálózatának létrehozásáért, hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javításáért végzett tevékenységéért, írói, szerkesztői és műfordítói munkássága elismeréseként
dr. Harmath Károlynak,
az Újvidéki Ferences Rendház házfőnökének,a magyarországi munkahelyteremtésben, a szolgáltató központok kialakításában betöltött szerepéért, elhivatott munkájáért, a hazai szolgáltató cégek kedvező külföldi megítéléséhez való hozzájárulásáért
Ilosvai Péternek,
az IT Services Hungary ügyvezető igazgatójának, az igazgatóság elnökének, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át,


kiemelkedő művészi tevékenységéért, elkötelezett nemzeti szemléletű köztéri alkotásaiért, portréiért
Kligl Sándor
szobrászművésznek,két és fél évtizedes eredményes, gazdasági területen végzett tevékenysége, vezetői munkája elismeréseként
Lakatos Antalnak,
a Kinizsi Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójának,a délvidéki magyar családok életét, gazdasági és kulturális szerepét, valamint Bácska történelmi emlékeit kutató, feldolgozó több évtizedes munkája elismeréseként
Lelbach Gyula
történetírónak, nyugalmazott mérnöknek,példás ügyvédi tevékenysége, az ügyvédi kar etikai színvonalának emelése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Probstner Ilonának,
a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottjának, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át,

a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának magyarországi elterjedéséért, a legjobb nemzetközi gyakorlatok hazai átvételéért végzett kitartó és eredményes munkája elismeréseként
dr. Radácsi Lászlónak,
a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos főmunkatársának, a Hungarian Business Leaders Forum igazgatósági tagjának,áldozatkész közéleti tevékenysége, társadalomszervező munkássága elismeréseként
Szarka Istvánnénak,
az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom elnökének,a magyar-olasz politikai és kulturális-szellemi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több évtizedes példaértékű tevékenységéért
Szomráki Béla
nyugalmazott újságíró, tolmács, fordító részérea délvidéki magyar közösség több évtizedes szolgálatáért, áldozatos népművelői és kultúraszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Szöllősy Vágó László
népművelőnek, a szabadkai Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség főtitkárának. 

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át

közel négy évtizedes kiemelkedő tervezői, főiskolai, egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Dede Károlynénak,
a budapesti Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar főiskolai docensének,a magyar cserkészet újjászervezéséért, a felnőtt cserkészvezetők képzésének megteremtéséért
Edöcsény András
villamosmérnöknek, Nagymaros Város volt polgármesterének,a magyar családokért, a nemzeti hagyományok, értékek védelme érdekében végzett munkájáért, közösségépítő, közéleti tevékenysége elismeréseként
Kristóf Józsefnek,
az Albertfalvi Keresztény Társas Kör elnökénekaz építéstudomány, az építésügy terén, az építőipar érdekében végzett több évtizedes rendkívül sokoldalú szakmai, gyakorlati és érdekvédelmi tevékenysége elismeréseként
Semmelweis Ferenc
gépészmérnök, szerszámgépész-szakmérnök, az Építéstudományi Egyesület főtitkára részére,több évtizedes eredményes oktató-nevelő munkája, közéleti tevékenysége, életpályája elismeréseként
Szabó Gyula
nyugalmazott pedagógusnak,három és fél évtizedes eredményes egyetemi oktató-nevelő munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szesztai Attilánénak,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusának,több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelői munkája, eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Veress Józsefnek,
a Veszprémi Dózsa György Általános Iskola igazgatójának. 

a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek, emlékének ápolásáért
Koklács Mihálynénak,
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XIV. kerületi Szervezete tagjának,kimagasló szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként
Orosz Jánosnénak,
a Kecskeméti Városi Bíróság elnöki irodavezetőjének,a dél-afrikai magyarság nemzeti, kulturális és nyelvi identitásának megőrzése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Pleskó László Pálnak,
a Dél-afrikai Magyar Szövetség tiszteletbeli elnökénekközel két évtizedes kimagasló sportszakmai tevékenységéért, elkötelezettségéért, a kor kihívásainak megfelelő sportszervezői feladatok ellátásáért
Rózsa Józsefnek,
a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának,a politikai üldözöttek érdekében végzett tevékenysége, életútja elismeréseként
Szarka Jánosnak,
a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Bács-Kiskun Megyei Szervezete alapító tagjának
a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át

kimagasló szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként
Baráth Imrénének,
a Kecskeméti Törvényszék írnokának,kimagasló szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként
Kakas Józsefnének,
a Kecskeméti Városi Bíróság nyugalmazott tisztviselőjének,Magyarország állami rendjeleinek és kitüntetéseinek reformja, történelmi hagyományokon alapuló megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Demeter Márton
falerisztikusnak,Magyarország állami rendjeleinek és kitüntetéseinek reformja, történelmi hagyományokon alapuló megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Tasnádi Krisztina
grafikusművésznek,az igazságszolgáltatásban eltöltött négy és fél évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Vas Jánosnénak,
a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselőjének.