Földművelésügyi Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor
miniszter

Az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a
alkalmából adományozott

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adja át

Dr. Bartha Dénes Árpádnak, az Őrségi Nemzeti Parki Tanács elnökének, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara intézetigazgatójának,
a természet védelme iránti mély elkötelezettségét tükröző oktatói, kutatói tevékenysége, valamint a hazai erdők és növényzeti örökség felmérése, értékelése területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
A kitüntetést édesapja: Bartha Dénes veszi át.

Dr. Haszpra Lászlónak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet Meteorológia Tanszék címzetes egyetemi docensének, az Országos Meteorológiai Szolgálat tudományos tanácsadójának,
a légszennyező anyagok terjedésének és kémiai átalakulásának vizsgálatában elért kimagasló eredményei, valamint oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként,

Dr. Vancsura Rudolfnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi docensének,
az erdészeti felsőoktatásban töltött közel öt évtizedes kiemelkedő, példaértékű pályafutása, valamint a magyar erdők védelme, és a soproni botanikus kert európai színvonalra emelése érdekében végzett munkája elismeréseként.


Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adja át

Dr. Busics Györgynek, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar egyetemi docensének, megbízott dékánnak,
a földmérés fejlesztése és a földmérő szakemberek képzése területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, valamint a magyar szakemberek nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért,

Dr. Horváth Lászlóné dr. Tamás Gizellának, az Attalai Hal Kft. ügyvezető igazgatójának,
a halszaporítás és a haltenyésztés területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai, kutatói és oktatói munkája, valamint a halfogyasztás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Monori Csaba Bálintnak, az Épkar Zrt. főépítésvezetőjének,
a hatvani Grassalkovich Kastély rekonstrukciója és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kialakítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként,
Wittinger Zoltánnak, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Műemléki Tervezési Osztálya vezetőjének,
a hatvani Grassalkovich Kastély történelmi hűségre alapozó, de egyben a megújult funkciókat is szolgáló rekonstrukciójának kiemelkedő tervezői és irányítói munkája elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést ad át

Ács Lászlónak, a Rábagyarmati Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,
több évtizedes közéleti és közösségformáló tevékenysége, valamint Rábagyarmat kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Dr. Alvincz Józsefnek, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensének, volt minisztériumi tanácsadónak,
a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként,

Fazekas Szabolcsnak, Tomajmonostora község polgármesterének,
a vidék hagyományainak megőrzésére irányuló, a lakosság megtartását célzó infrastruktúra-fejlesztő és munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Goóts Lászlónak, Gyöngyös város nyugalmazott szakállatorvosának,
az állategészségügyi, igazgatási és járványtani területen több mint hat évtizeden át végzett kiemelkedő munkája, oktatói tevékenysége, valamint szakmai szervezetekben vállalt szerepe elismeréseként,

Hegedűs Ferencnek, a Dejtári Mezőgazdasági Kft. ügyvezetőjének,
a társadalom érdekében végzett példaértékű munkája, valamint jelentős karitatív tevékenysége elismeréseként,

Horváth Károly Árpádnak, a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanárának,
kiemelkedő zeneoktatói tevékenysége, valamint a magyar népzenei kultúra ápolása, a népi énekművészet hazai, illetve külföldi népszerűsítése, értékeink megőrzése, és továbbörökítése terén elért eredményei elismeréseként,

Horváth Richárdnak, Hatvan város alpolgármesterének,
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozásának, valamint a hatvani Grassalkovich Kastély rekonstrukciójának előkészítése és lebonyolítása során végzett értékteremtő munkájáért,

Dr. Juhász Enikőnek, Törökszentmiklós város polgármesterének,
a város érdekében végzett, a vidék hagyományainak megőrzésére irányuló és a lakosság megtartását célzó infrastruktúra-fejlesztő és munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként,

Koltányi Tibornak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága műszaki ügyintézőjének,
a növényvédelmi szakigazgatás műszaki területén végzett több évtizedes kimagasló tevékenysége, szakmája iránti elkötelezett szeretete, valamint példaértékű közösségszolgálata elismeréseként,

Nagy Ferencnek, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójának,
a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum létrehozása és a hatvani Grassalkovich Kastély rekonstrukciója során végzett kiemelkedő szakmai munkájáért,

Dr. Pálmai Ottónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága igazgatójának,
a közigazgatásban végzett kiemelkedő tevékenysége, és közel négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként,

Polyák Mátyásnak, a P&P Pékáru Kft. és a Polyák Borászat–Szent Vince Pincészet tulajdonosának, ügyvezetőjének,
kiemelkedő vállalkozásai, a helyi szőlészet és borászat fejlesztése, valamint a kulturális élet támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Radányi Róbertné önkéntes tolmácsnak, a francia Inter Service Migrants Interprétariat munkatársának,
önkéntesen végzett, színvonalas tolmácsi munkájáért, amelyet a Franciaországban hátrányos helyzetben élő magyar ajkú migránsok, valamint a hatóságok és közintézmények közötti kommunikáció biztosítása céljából végez,
A kitüntetést később veszi át.

Dr. Rónai Ferencnek, a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának,
az erdészeti és vadgazdálkodási szakoktatás területén végzett kiemelkedő munkája, valamint a fiatalok nevelése és jövőképük meghatározása érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként,

Szabó Zoltánnak, a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatójának,
kiemelkedő közigazgatási hatósági munkája, vadászati szakterületen végzett tevékenysége, valamint a jövő vadászgenerációinak képzése terén elért eredményeiért,

Szarvas József Jászai Mari-díjas színművésznek, érdemes művésznek, a Tündérkert mozgalom elindítójának,
a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfajtáinak megőrzése és megismertetése terén elért eredményei, valamint a Tündérkert hagyományőrző, értékteremtő, közösségépítő mozgalom elindítása és népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
A kitüntetést később veszi át,

Dr. Szél Sándornak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. főosztályvezetőjének,
a  gabonanemesítés területén végzett közel négy és fél évtizedes kiemelkedő munkája, elsősorban a hibridkukorica-nemesítés, valamint a vetőmag előállítás és értékesítés terén elért eredményei elismeréseként.

Vollmuth Péternek, Badacsonytördemic község polgármesterének,
a község érdekében végzett értékmegőrző és infrastruktúra-fejlesztő, valamint munkahelyteremtő településvezetői munkája elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést ad át

Botosné Olasz Zsuzsannának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság engedélyezési mérnökszakértőjének,
a növény- és talajvédelmi szakigazgatás területén végzett három évtizedes kiemelkedő munkája, valamint a termésnövelő anyagok hazai engedélyezési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében végzett tevékenységéért,

Dr. Siska Elemérnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága nyugalmazott igazgatóhelyettesének,
az élelmiszeranalitika területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkája, valamint a hazai élelmiszervizsgáló hatóságok fejlesztése érdekében folytatott tevékenységéért,

Dr. Szőllősi Kálmánnak, a Túrkevei Gazdakör elnökének,
a családi gazdaságok fejlesztését szolgáló kiemelkedő társadalmi munkája, valamint a vidék hagyományainak megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Tanai Erzsébet népdalénekesnek, a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár könyvtárosának,
a népi éneklés újjáélesztése és közkinccsé tétele érdekében végzett művészi tevékenysége, valamint a Vasi Népdalstúdió vezetőjeként a népzene szeretetének átörökítését szolgáló munkája elismeréseként,

Török Henrik nyugalmazott vadgazdálkodási szakmérnöknek,
Magyarország fenntartható vadgazdálkodásáért végzett példaértékű,
négy évtizedes munkája elismeréseként.

Varga Gyula családi gazdálkodónak,
a másfél évtizede kiválóan működő szarvasmarha-tenyésztő és tejfeldolgozó családi vállalkozásával elért eredményei, valamint munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként.


Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést ad át

Lesch Norbertnek, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatalának vezetőjének,
a földügyi igazgatásban hosszú évek óta végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként.


Aranykoszorús Gazda Díjat adományoz

Baranyi László családi gazdálkodónak, a Baranyi Kertészet tulajdonosának,
a gazdálkodásban elért eredményei, termelőket segítő munkája, valamint a helyi gazdakörben, közéletben  végzett tevékenysége elismeréseként,

Csoma Gábornak, a Halász Kft. és a FISH-COOP Kft. ügyvezetőjének,
horgászati és halászati célú halgazdálkodás összehangolása, fejlesztése, a halfogyasztás népszerűsítése területén végzett munkája, és az őshonos fajok megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként.


Darányi Ignác Díjat adományoz

Dr. Kovács Endrének, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott adjunktusának,
a környezeti hatásvizsgálat magyarországi meghonosítását megalapozó kutatásai, valamint a belső égésű motorok környezetszennyezését vizsgáló kutatások eredményeinek szintetizálásához és elterjesztéséhez való nagymértékű hozzájárulása elismeréseként,

Dr. Pauk Jánosnak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. kutatási igazgató-helyettesének
biotechnológiai módszerek kutatásáért és beépítéséért különböző növényfajok, főleg gabonafélék, alap- és alkalmazott kutatásába és fajtanemesítésébe.


Fleischmann Rudolf Díjat adományoz

Dr. Balikó Sándornak, a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. nyugalmazott ágazatvezetőjének,
a szántóföldi növények vetőmagtermesztése és termeltetése területén hosszú időn át végzett munkája, oktatói és közösségi tevékenysége elismeréseként,

Csilléry Gábornak, az UNIVER Product Zrt. és a Budakert Kft. kutatójának, paprikanemesítési vezetőnek,
a magyar étkezési- és fűszerpaprika nemesítés, ezen belül kiemelten a rezisztencianemesítés területén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért,

Dr. Hajós Lászlóné dr. Novák Mártának, a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar egyetemi docensének,
a tetraploid kukorica vonalak és hibridek előállítása területén hosszú időn át végzett munkája, egyesületi, és közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Kruppa József növénynemesítőnek, a Kruppa-Mag Kft. ügyvezetőjének,
takarmánynövények termesztése, kutatása terén végzett munkája, valamint közösségi tevékenysége elismeréseként,

Dr. Oross Dénesnek, a Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító és Forgalmazó Kft. ügyvezető igazgatójának,
a martonvásári érdekeltségű vetőmagok előállítása és forgalmazása, terén végzett kiemelkedő munkájáért,

Szilágyi Lászlónak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójának,
a magyar mezőgazdaság szolgálatáért, és a jó minőségű, GMO mentes szegedi vetőmagok termesztése, forgalmazása területén hosszú időn át végzett munkájáért.


Tolnay Sándor Díjat adományoz

Dr. Karasszon Dénes állatorvosnak, az Állatorvostudományi Egyetem nyugalmazott tanárának, valamint a Magyar Orosztörténelmi Társaság tiszteletbeli elnökének,
hosszú időn át végzett kiemelkedő színvonalú szakmai és kutatói munkája, valamint szakmai szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Szalay Dénes Csaba magán állatorvosnak, az Omega-Vet-Lab Bt. ügyvezetőjének,
magas színvonalon végzett, odaadó és elkötelezett munkája, valamint Tolnay Sándor emlékének ápolásában kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Tuboly Tamás dékánhelyettesnek, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék egyetemi tanárának,
az állatorvoslás és az Állatorvostudományi Kar iránt elkötelezett oktatói, kutatói munkája elismeréseként,

a korábban adományozott Ujhelyi Imre Díjat adja át

Magyar Józsefnek, a HUNGERIT Baromfi Feldolgozó Zrt. elnök-vezérigazgatójának,
a baromfifeldolgozás fejlesztése területén végzett kiemelkedő munkája, és az élelmiszer-ipari mérnökképzés érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
A díjat később veszi át.


az Élelmiszerbiztonságért Díjra kiírt pályázat nyerteseinek oklevelet és emléktáblát ad át.

Élelmiszerbiztonságért Díjban részesül

Az AQUARIUS-AQUA Kft., az ásványvíz palackozás, üdítő- és energiaital gyártás terén elért eredményeiért.
A díjat Plutzer Tamás ügyvezető úr veszi át.

A BUSZESZ ÉLELMISZERIPARI Zrt., az ásványvíz, szénsavas üdítő, és energiaital gyártása terén elért eredményei alapján.
A díjat Dr. Zentai László, az igazgatóság tagja veszi át.

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete, a zöldség-gyümölcs kereskedelem területén elért eredményeiért.
A díjat Ledó Ferenc ügyvezető-elnök úr veszi át.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományoz

Dr. Gyulavári Oszkárnak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
sok évtizedes növénynemesítő munkája, a monoploid módszer fejlesztése, a csőfuzárium és a kukorica-moly ellenálló vonalak kifejlesztése terén elért eredményeiért,

Haják Gyulának, a Földművelésügyi Minisztérium volt Erdészeti és Faipari Hivatala nyugalmazott osztályvezetőjének,
az erdőfeltárás területén hosszú időn át végzett, iskolateremtő munkássága, és az erdei vasutak fenntartása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Sátori Jenőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság nyugalmazott körállatorvosának,
több évtizeden keresztül a megyaszói körzet hatósági állatorvosaként végzett kiemelkedő munkájáért – betegsége miatt az elismerést később veszi át, gyógyulást kívánunk innen is.


Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományoz

Dr. Ott Jánosnak, az EGEREDŐ Zrt. nyugalmazott üzemigazgatójának,
erdőgazdálkodási területen hosszú időn át végzett munkája, valamint a fejlesztési koncepciók kidolgozása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Skerlanicz Sárának, a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága nyugalmazott erdőfelügyelőjének,
az erdőgazdálkodás  területén hosszú időn át végzett lelkiismeretes munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként,

Dr. Thyll Szilárdnak, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ professzor emeritusának,
az agrár-felsőoktatás és a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományoz

Gavallér Józsefnek, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának,
a növényvédelem területén végzett több évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként,

Gulyás Ferenc borászati vállalkozónak, a bokrosi Gulyás Pince tulajdonosának,
szőlészeti és borászati területen végzett két és fél évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Holdampf Gyulának, a Földművelésügyi Minisztérium volt Erdészeti Hivatala nyugalmazott elnök-helyettesének,
a hazai erdészeti politika formálása, valamint az ágazat szakmai irányítása területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért,

Dr. Kartali Jánosnak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet nyugalmazott osztályvezetőjének,
az agrár- és élelmiszeripari termékek belső piaci és export lehetőségeinek, továbbá finanszírozási feltételeinek vizsgálata területén végzett kiemelkedő munkájáért,

Dr. Landy Tamásnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal volt Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomása nyugalmazott igazgató-helyettesének,
a  megye állategészségügyi igazgatásában végzett szakmai tevékenysége elismeréseként,

Ruskó Lászlónénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Földhivatala nyugalmazott ügyintézőjének,
földmérési területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként
A kitüntetést később veszi át,

Dr. Sárvári Mihálynak, a Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar egyetemi tanárának,
az agrár-felsőoktatásban, növénytudományi területen végzett kiemelkedő oktatói és kutatói munkájáért,

Sódar Pálnak, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának, az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökének,
faipari területen hosszú időn át végzett szakmai munkája, az erdőgazdálkodók együttműködését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Süli Józsefnek, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott mezőgazdasági gépszerelőjének,
az agrotechnikai kutatások elősegítését szolgáló több évtizedes kiemelkedő munkájáért – betegsége miatt az elismerést később veszi át,

Dr. Vörös Gábornak, a PO-RA-VET Kutató-Fejlesztő Kft. állatorvosának,
magas színvonalú szakmai tevékenysége, és az állattartókkal való  hatékony együttműködésének elismeréseként.


Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz

Bajkainé Gembiczki Katalinnak, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága mérnökének,
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági területen végzett több  mint három és fél évtizedes munkája elismeréseként, aki később veszi át az oklevelet,

Csatári Lajosnak, kenderesi önkormányzati képviselőnek, a helyi Érdekvédelmi Szövetség elnökének,
a település érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként,

Dús Ágnesnek, a Földművelésügyi Minisztérium EU és FAO Ügyek Főosztálya FAO referensének,
a minisztérium és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért

Egyedné Hutvágner Ilonának, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezető-főtanácsosának,
a természetvédelem érdekében végzett, több mint két évtizedes lelkiismeretes számviteli munkája elismeréseként, nyugállományba vonulás alkalmából,

Erdélyi Krisztinának, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal növényvédelmi előrejelzőjének,
a megye növény-egészségügyi helyzetképének meghatározása, illetve a termésnövelő anyagok technológiai hatékonyságának biztosítása érdekében kifejtett munkája elismeréseként,

Józsáné Szalóki Ritának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hulladékgazdálkodási ügyintézőjének,
több mint két évtizeden át a környezetügy területén végzett kiemelkedő munkájáért,
Az elismerést később veszi át.

Koczur Sámuel tiszafüredi pálinkafőző mesternek,
aki a családi hagyományokat megőrizve, de új technikákat alkalmazva huszonöt éven át töretlen lelkesedéssel és nagy hozzáértéssel végezte pálinkafőzői munkáját,

Kozma Ildikónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség vezető-főtanácsosának,
természetvédelmi és tájvédelmi szakigazgatási területen végzett kiváló munkájáért,

Kun József karcagi családi gazdálkodónak,
két évtizedes családi gazdálkodói munkája elismeréseként,

Maros Jánosnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Informatikai Igazgatóság mérnök-informatikusának,
a hivatal szakrendszereinek üzemeltetése érdekében végzett munkája elismeréseként, - az oklevelet később veszi át.

Maucha Gergelynek, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének,
a hazai és az európai CORINE felszínborítás térképezés szakértőjeként végzett kiemelkedő munkájáért,

Miklovicz Lajos Lászlónénak, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatójának,
a mezőgazdasági szakképzés területén végzett négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

Dr. Németh Gábornak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jogorvoslati Főosztálya osztályvezetőjének,
a piaci intézkedésekkel és az állati termékek közvetlen támogatásával kapcsolatos jogorvoslati munkájáért,

Pamuki Zsuzsannának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága szak-adminisztrátorának,
a kertészeti szaporítóanyag felügyelet adminisztrációs feladataihoz nyújtott, több mint két évtizedes, eredményes munkásságáért,

Dr. Pechtol-Kun Edit festőművésznek, a Nimród Vadászújság kiadói igazgatója
a vadászati kultúra fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Pinjung Emilnek, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltsége vezetőjének,
kiváló szakmai és vezetői munkájáért, továbbá a társszervekkel való kapcsolattartás terén elért eredményeiért,

Rozsnoki Erzsébetnek, a Budapesti 1. számú Földhivatal vezető-főtanácsosának,
a földügyi ágazatban végzett közel két és fél évtizedes kiemelkedő munkájáért,

Dr. Sipos Nikolettának, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztálya adó- és pénzügyi referensének,
az agrárágazatot érintő pénzügyi és gazdasági jogszabályok, valamint az áfa-kulcsok csökkentését megalapozó döntések előkészítése során végzett munkájáért,

Szentmiklóssy Józsefné ügykezelőnek, a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársának,
négy évtizedes precíz, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

Takács Lászlónak, a Földmérési és Távérzékelési Intézet szervező-programozójának,
a magyar földügyi informatikai fejlesztés szolgálatában kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért,

Tárczy Andreának, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság felügyelőjének,
birtokügyi és természetvédelmi információs területen végzett kiemelkedő munkájáért – az oklevelet később veszi át,

Dr. Tóth Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatósági állatorvosának,
az állategészségügy területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

Dr. Tóth Zsombor Lászlónak, a Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya jogi referensének,
az állami ménesek egységes irányításának kialakításával, valamint az ebtenyésztéssel összefüggő jogszabályok kidolgozása területén végzett munkája elismeréseként,

Vikor Istvánnak, az Országos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Főigazgatósága kiemelt főreferensének,
az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal való hatékony együttműködés biztosítása érdekében  végzett kiemelkedő munkájáért,

Vilimi Józsefnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság osztályvezetőjének,
az élelmiszerellenőrzés laboratóriumi hátterének Tolna megyei kialakításában és vezetésében végzett kiemelkedő munkájáért,

Vitárius Csabának, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztálya referensének,
az állati termékek hazai piacszabályozása, és az áfa-kulcsok csökkentését megalapozó döntések előkészítése során végzett munkájáért
Az oklevelet később veszi át,

Zics Norbertnek, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltsége szakreferensének,
kérelemkezelési területen végzett kiemelkedő munkájáért,
és a társszervekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás terén elért eredményeiért.

Miniszteri Dicséret elismerést adományoz

Dr. Kiss Andreának, a Földművelésügyi Minisztérium Jogi Koordinációs Osztálya vezetőjének,
a mezőgazdasági és környezetvédelmi kormányzati döntéshozatal előkészítése, a minisztérium egységes álláspontjának kialakítása érdekében hosszú időn át végzett fáradhatatlan, precíz munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként.


Elismerésben részesül a jövőre 25 éves holland Stichting Kinderen in Nood, vagyis a  Gyermekek Szükségben Alapítvány, amely Magyarországon, valamint a Kárpát-medencében 15 éve végez karitatív tevékenységet,  nyújt segítséget  közösségeknek, valamint nagycsaládokat, szociális, oktatási és egészségügyi intézményeket támogat.

Az alapítvány munkatársai közül Miniszteri Elismerő Oklevelet kap

1. Joop R. Heerschop (Jóp Hershop) elnök
2. mevr. J.E.M. Heerschop-Splinter (Áni Hershop) alapítványi tag
3. Eric de Jong (Erik de Jong) elnök-helyettes
4. Johan H.M. Klijnman (Johan Klájnman) alapítványi titkár
5. Johan G. Spaans (Johan Spans) pénztárnok, valamint
6. Henk J. Schilder (Henk Shilder) alapítványi tag.

A kitüntetés átadáson készült fotók ezen a linken érhetőek el.