Igazságügyi Minisztérium

KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA


Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából


2016. augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmábóla MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adta át


a bírói hivatás iránti példaértékű elkötelezettséggel, kimagasló színvonalon végzett négy évtizedes szakmai pályafutása elismeréseként

dr. Akácz József, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, kúriai tanácsos részére,


a környezetjog területén végzett elsőrangú kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként

Bándi Gyula, jogász, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,


kiemelkedő szakmai tudáson alapuló megalapozott ítélethozatala, az emberek ügyeit szolgáló, példaadó alázattal gyakorolt hivatása elismeréseként

Dudás Györgyné Dr. Radó Klára, a Tatabányai Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke részére


több, mint négy évtizedes odaadó igazságszolgáltatási és kiemelkedő bírói munkája elismeréseként

dr. Fekete Zsuzsanna, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke részére


a magyar magánjogtörténet terén végzett jelentős tudományos és oktatói munkája, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részérea MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adta át


több évtizedes ügyvédi pályája során a gazdasági és polgári jog területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a hivatásrendi szakmai- és érdekvédelemben végzett, elkötelezett tevékenysége elismeréseként

dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagja részére


a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában végzett, meghatározó jelentőségű munkája, valamint az intézmény sikeres működtetését sokrétű tudásával és szakmai tapasztalatával szolgáló, kimagaslóan eredményes munkája elismeréseként

dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektor-helyettese, főiskolai tanár részére


több mint négy évtizedes és széles körben elismert, főként a gazdasági jog területén jelentős ügyvédi pályája, valamint aktív szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként

dr. Prandler János, a Harmincas Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja részérea MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adta át


kiemelkedő szorgalommal és hozzáértéssel végzett szakmai munkája elismeréseként

Vilk Istvánné, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nyugalmazott írnoka részére,a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adta át

négy évtizeden át nagy hivatástudattal végzett szakmai és igazgatási munkája elismeréseként

Nádaski Mária, a Battonyai Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője részére.Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III.3.) IM rendelet alapján


több évtizedes oktatói, tudományos, ügyvédi tevékenységéért, továbbá a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökeként végzett áldozatos munkájáért

dr. Bánáti János Györgynek, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének

Deák Ferenc-díjat;


volt alkotmánybíró, az Országos Választási Bizottság korábbi elnöke, az ELTE egyetemi tanára, a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalások egykori résztvevője. Közéleti, szakmai és tudományos szerepvállalásait összeköti az alkotmányos, jogállami Magyarország iránti elkötelezettsége, fentiek elismeréseként

dr. Kukorelli Istvánnak, az MTA doktorának, az állam- és jogtudomány kandidátusának, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának

Deák Ferenc-díjat;


az első Alkotmánybíróság volt tagja, több évtizeden keresztül bíró és bírósági vezető volt, ma is aktív egyetemi oktató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jogalkalmazóként, kodifikációs bizottsági tagként és jogtudósként magyar magánjogra gyakorolt maradandó hatást, fentiek elismeréseként

dr. Lábady Tamásnak, címzetes egyetemi tanárnak

Deák Ferenc-díjat;több mint harmincöt éve több jogi karon oktatott civilisztikai tantárgyakat, európai jogot, nemzetközi magánjogot, a tudományos közéletben aktivitását több mint 300 közlemény is alátámasztja, munkájának elismeréseként

dr. Lévayné Prof. Dr. Fazekas Juditnak CSc, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék dékánjának, tanszékvezető felelős egyetemi tanárnak

Moór Gyula-díjat,


a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója,  a szellemi alkotások jogának elismert kutatójaként

dr. Tattay Leventének, professor emeritusnak

Moór Gyula-díjat,


a hazai és nemzetközi kutatási programok vezetőjeként maradandó eredményeket ért el mindenekelőtt az összehasonlító jog és alkotmányjog területén. Hosszú évek óta elkötelezett munkát végez az országos egyetemi és középiskolai tehetséggondozásban, többek között az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakbizottság tagjaként. Magyar, angol és francia nyelven megjelent szakkönyvei, publikációi hozzájárulnak a magyar jogi oktatás színvonalának fejlesztéséhez. Fentiek elismeréseként

dr. Badó Attilának, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet, intézetvezetőjének; tehetséggondozásért felelős rektori megbízottnak

Moór Gyula-díjat,

adományozott.Huzamos időn át végzett szakmai munkája, valamint az Igazságügyi Minisztérium eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerzett érdemei elismeréseként

Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott

dr. Aszódi Lászlónak, beosztott bírónak, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Igazságügyi Kodifikációs Osztály jogi szakreferensének;

dr. Boross Anikónak, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Igazságügyi Kodifikációs Osztály jogi szakreferensének;

dr. Csán Krisztinának, a Közszolgálati Kodifikációs és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettesének, szakmai főtanácsadójának;

Csorba Katalinnak, az Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet titkársági referensének;

dr. Dudás Zsuzsannának, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Budapest Műszaki, Könyv- és Adószakértői Intézet igazságügyi szakértőjének;

Endrédi Viktóriának, a Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya Nemzetközi Osztály közigazgatási tanácsadójának, külkapcsolati referensének;

dr. Fehér Miklós Zoltánnak, az Európai Uniós Jogi Főosztály főosztályvezetőjének;

Giczi Katalinnak, az Európai Uniós és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Államtitkári Kabinet titkársági referensének;

Hirt Beáta Évának, a Személyügyi Főosztály szakmai főtanácsadójának, személyügyi főreferensének;

Imre Annamáriának, az Ellenőrzési Főosztály közigazgatási tanácsadójának, belső ellenőrnek;

dr. Ivácskovics Gergely Györgynek, a Jogi Szolgáltatási Főosztály Szerződés-előkészítő Osztály közigazgatási tanácsadójának, jogi főreferensének;

Jakubács Gabriellának, a Miniszteri Kabinet Kabinetfőnöki Titkárság titkárnő-iktatójának;

dr. Kiss Károly Miklósnak, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Igazságügyi Kodifikációs Osztály jogi szakreferensének;

Kiss Mónikának, a Gazdasági Kodifikációs Főosztály Pénzügyi Jogi Kodifikációs Osztály titkárnőjének;

Kiss Nikolett Évának, a Büntetőjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárnőjének;

Krupla Józsefnek, a Miniszteri Kabinet Társadalmi Kapcsolatok Osztálya szakmai főtanácsadójának, szakreferensének;

dr. Kulcsár Márta Erzsébetnek, a Miniszteri Kabinet kabinet munkatársának;

dr. Lehotai Juditnak, a Közszolgálati Kodifikációs és Koordinációs Főosztály közigazgatási főtanácsadójának, jogi szakreferensének;

dr. Lévai Marianna Klaudiának, a Nemzetközi Büntetőjogi és Emberi Jogi Főosztály Emberi Jogi Osztály jogi szakreferensének;

dr. Mészáros Máriának, a Parlamenti Államtitkári Kabinet közigazgatási főtanácsadójának, jogi szakreferensének;

Mezei-Kirsching Kingának, a Költségvetési Főosztály közigazgatási főtanácsadójának, költségvetési főreferensének;

dr. Németh Ildikónak, a Nemzetközi Magánjogi Főosztály szakmai tanácsadójának, jogi szakreferensének;

Niegreisz Viktor Ákosnak, a Miniszteri Kabinet Kabinetfőnöki Titkárság gépkocsivezetőjének;

Ninausz Györgyné dr. Bartók Ágnesnek, a Nemzetközi Magánjogi Főosztály közigazgatási főtanácsadójának, jogi szakreferensének;

dr. Pátkai Nándornak, a Jogszabály-előkészítés Összehangolásáért és Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárság jogi szakreferensének;

dr. Petrik Ferencnek, a Kúria nyugalmazott kollégiumvezetőjének;

Pintér Bencének, a Miniszteri Kabinet Miniszteri Titkárság gépkocsivezetőjének;

dr. Somogyi Dávidnak beosztott bírónak, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Polgári Perjogi Kodifikációs Osztály jogi szakreferensének;

Szántóné Hiz Ildikónak, a Kegyelmi Főosztály titkársági ügyintézőjének;

dr. Szombati Zoltánnak, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Igazságügyi Kodifikációs Osztály jogi szakreferensének;

Tari Renátának, a Személyügyi Főosztály közigazgatási tanácsadójának, személyügyi főreferensének;

dr. Tátrai Melinda Mariannának, az Európai Uniós Jogi Főosztály Európai Bírósági Osztály közigazgatási tanácsadójának, jogi szakreferensének;

dr. Tóth Csenge Diánának, a Büntető Anyagi Jogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Kodifikációs Főosztály jogi szakreferensének;

Tóth Enikő Katalinnak, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály Igazgatási Számviteli Osztály főkönyvi könyvelőjének;

dr. Varga Éva Csillának, az Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya jogi szakreferensének;

dr. Virányi-Gyermán Erikának, a Parlamenti Főosztály közigazgatási tanácsadójának, parlamenti titkárának.