Honvédelmi Minisztérium

Magyarország Köztársasági Elnöke felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Állami Ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából

Kinevezte
Dandártábornokká
Nagy József Ezredest

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományából

Magyarország Köztársasági Elnöke
Állami Ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából


A Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés


Polgári Tagozatát adományozta

az 1956-os forradalom - és szabadságharcban történő példamutató hazafias szerepvállalása, valamint hagyományőrző közéleti tevékenysége elismeréseként,


Tóth Károly úrnak                      a Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület hagyományőrző huszárkapitányának

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés

Polgári tagozatát adományozta

az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlás során tanúsított példamutató helytállása, valamint a kommunista diktatúra alatt meghurcoltak érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként,


Nagy Ottó úrnak                          a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nagykanizsai szervezete elnökének


 A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés

Katonai tagozatát adományozta

felelős vezetői beosztásában a lelki gondozás terén elért eredményei, valamint az egyházak és a Magyar Honvédség között létrejött példátlan együttműködés kialakítása során végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként


Jákob János dandártábornoknak                         a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökség, tábori püspökének

a Magyar Honvédség állományában vezetői beosztásokban huzamos időn át az ország védelme érdekében hadműveleti szakterületen végzett kiemelkedő, felelősségteljes tevékenysége elismeréseként


Korom Ferenc dandártábornoknak                    a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, csoportfőnökének


 

Magyarország légvédelmi képességének fenntartása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként


Kovács Ferenc ezredesnek                    a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, parancsnokának

Magyarország légi vezetési rendszere működtetésének területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként


Szücs József ezredesnek                         a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, parancsnokának

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés


Polgári tagozatát adományozta

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint a kommunista diktatúra által üldözöttek érdekében több mint húsz éve végzett önzetlen munkája elismeréseként


Lauer Lászlóné asszonynak                   a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége budapesti szervezete titkárságvezetőjének


 

kiemelkedő művészi munkája és a Savaria Karnevál érdekében történő szervezői tevékenysége elismeréseként


Mérei Tamás úrnak                                     a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatójának

 


az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének továbbadása érdekében tett fáradhatatlan munkája elismeréseként


Sinkó Ferenc úrnak                     a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Komárom-Esztergom megyei szervezete elnökének

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés


Polgári Tagozatát Adományozta
több évtizedes katonai hagyományőrző tevékenysége elismeréseként


Bolla Kálmán úrnak   a Pápai Huszáregyesület elnökének

az 1956-os forradalom és szabadságharc kutatása terén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként


Csukás Irén asszonynak                           a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XIX. kerületi szervezete alapító elnökének, budapesti sajtóreferensének

az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított példamutató helytállása, valamint a forradalom és szabadságharc eszmeiségének továbbadása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként


Horváth János úrnak              az 56-os Szövetség Somogy megyei szervezete elnökének

 

a közigazgatásban hosszú időn át végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítványban folytatott áldozatos tevékenysége elismeréseként


Lettner Istvánné asszonynak                a Szabadságharcosokért Közalapítvány titkárának


az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlás során tanúsított példamutató helytállása elismeréseként


Marjai József úrnak                   a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI/A kerületi szervezete tagjának

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének továbbadása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként

Markó Katalin asszonynak    az 56-os Szövetség Heves megyei szervezete elnökének

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés


Polgári tagozatát adományozta
 

a régmúlt kulturális értékeinek feltárása és megőrzése terén végzett tevékenysége, oktatói munkája, valamint Szolnok közösségi életében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként


Kovách Antal úrnak  nyugalmazott magyar-történelem-rajz szakos pedagógusnak
 


az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként


Pocsai János úrnak az 56-os Szövetség Borsod megyei szervezete elnökének

 


az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként


Sipos István úrnak      az 56-os Szövetség Budapest XI. kerületi szervezete elnökének


A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetés


Polgári Tagozatát adományozta

az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított példamutató helytállása elismeréseként


Pintér Ferenc úrnak   az 56-os Szövetség tagjának

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként


Weldin József úrnak  az 56-os Szövetség Esztergom városi elnökének


Magyarország honvédelmi minisztere
Állami Ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából,

A honvédelem ügye érdekében az igazságszolgáltatásban eltöltött 44 évnyi áldozatos munkája, életpályája elismeréseként


 

A Honvédelemért kitüntető cím
Babérkoszorúval ékesített fokozatát adományozza

Szabó Péter Pál                           nyugállományú ezredesnek


Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül,


A Szolgálati Érdemjel Babérkoszorúval ékesített arany fokozatát adományozza

Siposs Ernő Péter                       dandártábornoknak
 
a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnökének
 

Szöllősi Antal                               ezredesnek
 
a HM Védelempolitikai Főosztály állományából
 

Dominek Attila                             alezredesnek
 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából
 

A Szolgálati Érdemjel arany fokozatát adományozza
 

Zsiga Tamás László                   ezredesnek
 
a HVK Személyzeti Csoportfőnökség állományából
 

Fierpasz Flórián Péter                alezredesnek
 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából
 

Gergely Mónika                          alezredesnek
 
a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály állományából
 

Kiss Ferenc                                 alezredesnek
 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából
 

Buzás Miklós                               őrnagynak
 
az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ állományából
 

Rózsa Edit                                   törzszászlósnak
 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából
 


A Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozza

dr. habil. Molnár Ferenc József   ezredesnek
 
a HM Védelmi Hivatal állományából
 

Báldy Imre                                  alezredesnek
 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából
 

Csák Tamás Károly                   alezredesnek
 
az MH Logisztikai Központ állományából
 

Nyitrai István                             alezredesnek
 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából
 

Bernhardt Kupi Krisztián          őrnagynak
 
az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred állományából
 

Guttmann György                   őrnagynak
 
a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség állományából
 

Jankovics Ferenc János         őrnagynak
 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományából
 

Mák András                            őrnagynak
 
az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság állományából
 

Oláh László                            őrnagynak
 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományából
 

Péliné Németh Csilla             őrnagynak
 
az MH Geoinformációs Szolgálat állományából
 

Harmathné Verebéli Erzsébet századosnak
 
a HM Védelemgazdasági Hivatal állományából
 

Marót Ádám Péter                 századosnak
 
az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományából
 

Németh Zoltán                      törzszászlósnak
 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományából
 

Ország János                        zászlósnak
 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományából
 

Zadravecz Sándor                 zászlósnak
 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományából


 
A Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát adományozza
 

Vincze Péter Zoltán              alezredesnek
 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományából
 

Bori János                            őrnagynak
 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából
 

Csombor Krisztina               őrnagynak
 
az MH Béketámogató Kiképző Központ állományából
 

Dede Gyula                         őrnagynak
 
az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományából
 

Gere Zoltán                         őrnagynak
 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományából
 

Molnár Dávid Sándor          őrnagynak
 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából
 

Pethőné Halma Zsuzsanna őrnagynak
 
a HVK Vezérkari Iroda állományából
 

Vas Tímea                          őrnagynak
 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állományából
 

Mester Anita                        századosnak
 
az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred állományából
 

Podmaniczky Tamás          századosnak
 
az MH Ludovika Zászlóalj állományából
 

Dr. Benkő Brigitta              főhadnagynak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Rácz István                       főhadnagynak
 
a HM Tábori Lelkészi Szolgálat állományából
 

Gervai János Tamás        törzszászlósnak
 
az MH Bakony Harckiképző Központ állományából
 

Csesznok Gergely            zászlósnak
 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából
 

Farkas Imre János            zászlósnak
 
az MH Légijármű Javítóüzem állományából
 

Hugyecz Csilla                  zászlósnak
 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából
 

Kaszabné Petróczi Edina zászlósnak
 
az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj állományából
 

Kollár Pál                         zászlósnak
 
az MH Altiszti Akadémia állományából
 

Kovács Róbert                zászlósnak
 
az MH Katonai Közlekedési Központ állományából
 

Siklósiné Bujtás Andrea zászlósnak
 
az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj állományából
 

Szőke József                 zászlósnak
 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából
 

Tischner Adrienn           zászlósnak
 
az MH Ludovika Zászlóalj állományából
 

Varga Bernadett            zászlósnak
 
az MH Kiképzési és Doktrinális Központ állományából
 

Török Szabolcs              főtörzsőrmesternek
 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából
 

Tyukodiné Erdélyi Gizella főtörzsőrmesternek
 
a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából

A Honvédelemért kitüntető cím babérkoszorúval ékesített fokozatát adományozza
 

Törő András                   közalkalmazottnak
 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából
 


A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT

ADOMÁNYOZZA
 

Bolyósné Ujfalusi Éva Anna főtanácsosnak
 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományából
 

Somogyi Józsefné               közalkalmazottnak
 
a MH Egészségügyi Központ állományából
 
A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
II. FOKOZATÁT

ADOMÁNYOZZA
 

Boros Bánk Levente           kormánytisztviselőnek
 
a HM Miniszteri Kabinet állományából
 
A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
III. FOKOZATÁT

ADOMÁNYOZZA
 

Hegedüsné Dr. Záborszky Csilla kormánytisztviselőnek
 
a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály állományából
 

Szittyáné Horváth Ágota             kormánytisztviselőnek
 
a HM Hatósági Hivatal állományából
 

Bakos Csaba                              közalkalmazottnak
 
az MH Anyagellátó Raktárbázis állományából
 

Beráné Pásztor Judit Mária        közalkalmazottnak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Bognár Csaba                           közalkalmazottnak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Chibáné Wágner Györgyi Klára közalkalmazottnak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Dér Richárd                               közalkalmazottnak
 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából
 

Havasi László                           közalkalmazottnak
 
az MH Anyagellátó Raktárbázis állományából
 

Hertelendi Péter Mihály            közalkalmazottnak
 
az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred állományából
 

Hollósné Mercs Zsuzsanna     közalkalmazottnak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Käfer Mónika                           közalkalmazottnak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Kiss Tibor                                közalkalmazottnak
 
az MH Anyagellátó Raktárbázis állományából
 

Magyar Gyula                         közalkalmazottnak
 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományából
 

Tóth Györgyi                           közalkalmazottnak
 
az MH Egészségügyi Központ állományából
 

Dr. Zölleiné Sziedl Tünde Irén közalkalmazottnak
 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából
 

A kitüntetés átadásról készített képek ezen a linken tölthetőek le.