Földművelésügyi Minisztérium

KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA 

Dr. Fazekas Sándor
Földművelésügyi Miniszter Úr

az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából
adományozott


Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
ad át
nyolc személynek

1.Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi iparművésznek,
a külföldön és itthon is megbecsült, a népi hagyományok továbbélését szolgáló alkotóművészete, több mint negyed század óta szívvel készített, míves munkái és köztereket ékesítő fafaragásai elismeréseként,

2. Dégi Zoltán Gézának, a szolnoki Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatójának,
az erdő- és vadgazdálkodás mellett a turisztikai és vadászati szolgáltatások színvonalának emelése iránt is elhivatott és eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

3. Dúzsi Tamás Dezső szőlész-borásznak, a Dúzsi Tamás és Családja Pincészet tulajdonosának,
a magyar borkultúra nemzetközi hírnevét erősítő, a Szekszárdi Borvidék kincseit kamatoztató és a borkészítési tradíciók innovatív módszerekkel történő ötvözésével világsikereket hozó munkája, valamint a kultúrát, a sportot és az ifjúság nevelését támogató tevékenysége elismeréseként,

4. Dr. Hancz Csabának, a Kaposvári Egyetem Aquakultúra és Halgazdálkodási Tanszékének professor emeritusának,
a négy évtizedes pedagógiai és kutatói munkája, a halgazdálkodási kutatások területén elért eredményei elismeréseként,

5. Dr. Kun Péter lovas és kun hagyományőrzőnek, családi gazdálkodónak, a Kunszövetség ügyvivőjének,
a kun és lovas hagyományok megőrzését szolgáló tevékenysége, a lovassportban elért eredményei, illetve a húsmarha tenyésztés területén végzett gazdálkodó munkája elismeréseként,

6. Dr. Sándor Gyulának, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetének egyetemi docensének,
a hazai és határon túli erdő- és vadgazdamérnökök képzése érdekében végzett elkötelezett oktatói munkája, valamint jelentékeny kutatói tevékenysége elismeréseként,

7. IKEDA SINnek, a Miyazaki-i Kyodo International Inc. alapítójának, volt elnökének, jelenlegi tanácsadójának,
a magyar élelmiszeripar fejlődését tradicionális magyar termékek, mint a mangalicahús és a téliszalámi japán piacra történő sikeres bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként – az elismerést később veszi át,

8. UCUNOMIJA HISZATOSInak, az All Japan Chefs Association elnökének,
a magyar mangalicahús Japánban történő népszerűsítése, illetve a téliszalámi és más hungarikumok japán szakmai közönség körében való megismertetése érdekében végzett odaadó tevékenysége elismeréseként – az elismerést később veszi át.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
ad át
hét személynek

1.Bodonné Gyöngy Erikának, a Tiszaörs község polgármesterének,
a település fejlődését, illetve az ott élők életlehetőségeinek javítását új munkahelyek létrehozásával is szolgáló eredményes munkája elismeréseként,

2. Dr. Firbás Oszkár erdőmérnöknek, a korábbi soproni Roth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
az erdészeti szakemberképzés területén több évtizeden át végzett példaértékű és generációk számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként,

3. Kiss Róbertnek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóságának vezetőjének,
a földművelésügyi igazgatás területén végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként,

4. Lits Lászlónak, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató, Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának,
a város és térsége házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének sikeres kialakítása és működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként,

5. Rácz Róbertnek, Börcs község Önkormányzata polgármesterének,
a település fejlesztése érdekében és a helyi civil szervezetekkel szoros együttműködésben végzett munkája elismeréseként,

6. Tóth Pálnak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatóságának nyugalmazott vezetőjének,
a magyar erdőkért több mint három évtizeden át nagyfokú hivatástudattal végzett eredményes szakmai és vezetői munkája, különösen a Jeli Arborétum fejlesztését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

7. Varga László pálinkafőző mesternek, a csetényi Bakonyi Íz és Párlat Kft. nyugalmazott ügyvezetőjének,
a hazai pálinkafőző mesterség legnemesebb hagyományait követő, kiváló minőségű vadgyümölcs párlatokat előállító főzde vezetőjeként végzett munkája elismeréseként.

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
adja át

1.Vankóné Jekli Anikónak, Tiszaroff község Önkormányzata jegyzőjének,
a település és a térség érdekében végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként.

Dr. Fazekas Sándor
 miniszter úr

az Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat
adományozza

1. Bugyi Imréné kertészetvezetőnek, a jászberényi Balkon Virágkertészet tulajdonosának,
két évtizedes eredményes gazdálkodói munkája, különösen egynyári növények termesztése terén elért eredményei, vevőbarát szolgáltatásai, kiállításai elismeréseként,


az Aranykoszorús Gazda Díjat
adományozza

2. Tóth Lajosnak, a túrkevei Húsfeldolgozó őstermelőjének,
a 10. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó megszervezése alkalmából, a kunság ízeinek és a helyi hagyományoknak a megőrzését biztosító kiemelkedő közéleti és karitatív tevékenysége elismeréseként,


a Darányi Ignác Díjat
adományozza

1. Dr. Kocsis László rektor-helyettesének, egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kara tanszékvezetőjének,
a szőlőnemesítés terén végzett több évtizedes kimagasló szintű szakmai és kutatói munkájáért, közéleti tevékenységéért.


a Fleischmann Rudolf Díjat
adományozza
4 személy részére

1. Dr. Hadi Gézának, a martonvásári Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontja nyugalmazott tudományos főmunkatársának
a hazai kukoricanemesítésben elért eredményei elismeréseként,

2. Dr. Hoffmann Sándornak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi tanárának,
a hazai növénytermesztési kutatásokban elért eredményeiért és oktatói munkásságáért,

3. Dr. Kiss Erzsébetnek, a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Genetikai és Biotechnológiai Intézet egyetemi tanárának,
a növénynemesítést megalapozó növényi biotechnológia kutatásai  egyetemi oktatói munkájáért, - az elismerést később veszi át,

4. Dr. Papp Mária Erzsébetnek, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának,
a magyar búzanemesítésben elért eredményeiért, a szegedi minőségi  búzák előállításáért,


a Tolnay Sándor Díjat
adományozza
három személy részére

1. Dr. Gyene Bálintnak, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya és jogelődei hatósági állatorvosának, a NÉBIH jogosult állatorvosának,
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő színvonalú munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Lami Gyulának, az Állatorvos-tudományi Egyetem professor emeritusának,
a nagyüzemi állattenyésztést és az állategészségügyet szolgáló öt évtizedes kiemelkedő egyetemi oktatói munkája, publikációs tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Veress Cseperkének, a volt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, nyugalmazott kerületi főállatorvosának,
körzeti állatorvosként és kerületi főállat-orvosként hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.


az Életfa Emlékplakett Arany Fokozata
kitüntetést adományozza
három személy részére

1. Agócs János Ferencnek, Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vezető könyvelőjének,
a Hajósszentgyörgyi és az Érsekcsanádi Erdészetnél hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

2. Dr. Roxer Egon egyetemi docensnek, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott tanszékvezetőjének,
a hosszú időn át végzett kiemelkedő, gyakorlatorientált, főként a matematika és a statisztika tárgyak oktatása terén elért eredményeiért,

3. Dr. Szentiványi Péternek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, nyugalmazott tudományos tanácsadójának,
a több mint hat évtizedes, a dió- és gesztenyefajták termesztését szolgáló  kiemelkedő munkája elismeréseként – az elismerést később veszi át.


az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata
kitüntetést adományozza
hét személy részére

1. Dr. Bariska Mihálynak, a Nyugat-magyarországi Egyetem tiszteletbeli doktorának, a zürichi Institut für Baustoffe nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárának,
a faanyagtudomány, a fa-víz kapcsolatok, a faanyagok fizikai-kémiai változásai tudományterületek nemzetközileg is elismert kutató, oktató és publikációs munkája elismeréseként, a Nyugat-magyarországi Egyetemet támogató tevékenységéért,

2. Dr. Csukás Zoltánnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás hatósági állatorvosának,
a diagnosztikai és élelmiszerhigiéniai igazgatási területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

3. Dr. Hernádi Zoltánnak, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület nyugalmazott ügyvezető igazgatójának,
a több évtizedes, az élelmiszeriparban végzett kiemelkedő munkássága és tudományos tevékenysége elismeréséül,

4. Malya Ernőnek, a Nyakas Pince Zrt. nyugalmazott borászati vezetőjének,
a magyar szőlő és bor ágazat rendszerváltást követő megújítása során végzett kiemelkedő munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként -  az elismerést később veszi át,

5. Dr. Mészáros Zoltánnak, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárának,
a magyar agrár-felsőoktatásban és kutatásban eltöltött több évtizedes szakmai munkája, a növényvédelemben elért nemzetközileg is elismert eredményeiért,

6. Dr. Molnár Kálmánnak, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadójának,
az iskolateremtő tudományos és oktatási munkásságáért a halkórtan, elsősorban a hal-parazitológia területén végzett tevékenysége elismeréseként,

7. Dr. Schalbert Józsefnek, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ nyugalmazott egyetemi adjunktusának, agrármérnök-tanárának,
az agrárszakoktatás és kutatás területén végzett kiemelkedő munkája, különösen sertéstenyésztés-tani ismeretek oktatása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként.


az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata
kitüntetést adományozza
tíz személy részére

1. Arany Bélának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, volt Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató, Fejlesztő Intézet nyugalmazott termelési igazgatójának, a Cegléd és Környéke Hegyközség elnökének,
a Kunsági Borvidék stratégiájának kialakítása, az ágazat fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;

2. Dr. Darvas Gábornak, a Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott hatósági állatorvosának,
az állategészségügyi területen, főként szarvasmarha tenyésztést segítő tevékenysége elismeréseként, - a betegsége miatt az elismerést később veszi át,

3. Fabó Zsigmondnénak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgató-helyettesének,
a természet- és tájvédelem területén, a természeti értékek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként,

4. Hegedűs Istvánnak, az Egererdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének,
az Egri Erdészet területén hosszú időn át végzett szakmai és közösségi munkája elismeréseként,

5. Dr. Kemenczei Rezsőnek, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület Felügyelő Bizottsági elnökének,
az élelmiszeriparban végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

6. Dr. Kismányoki Tamásnak, a Pannon Egyetem professor emeritusának,
a földműveléstan oktatásában betöltött meghatározó szerepéért, tanszékvezetői és a Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskolájában végzett munkája elismeréseként,

7. Kovács Jánosnénak, az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott könyvelőjének,
a cserhári, nógrádi erdőkhöz kapcsolódó erdőgazdálkodást segítő adminisztratív munkája, az Országos Erdészeti Egyesületben végzett tevékenysége elismeréseként,

8. Merkel Gábornak, a volt Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
az erdészeti ágazat költségvetése területén hosszú időn át végzett szakmai munkája elismeréseként,

9. Dr. Rajki Erzsébetnek, a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott tanácsadójának,
a több mint négy évtizedes, a szemes cirok, silócirok nemesítése területén elért eredményei elismeréseként,

10. Zahradnyik Aladárnak, a vasvári Körzeti Földhivatal nyugalmazott hivatalvezetőjének,
a földhivatali munkája, valamint a lukácsházi víztározó és a Fertő-tó ökológiai rehabilitációjának kivitelezése, a kolontári iszapkatasztrófát követő helyreállítási munkák előkészítésében végzett munkája elismeréseként.


Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz
ötvenegy személynek

1. Bakler Jánosnak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatósága kerületvezető erdészének,
a Vas megyei állami erdők kezelését szolgáló hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

2. Bakos Csabának, az MTVA Kossuth Rádió, szerkesztő-riporterének,
a hírműsorokban és a vidék magazinjában, a Hajnal-táj c. műsorban az agráriumhoz kapcsolódó tudósításaiért,

3. Batke Zoltánnak, az Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, földügyi szakrendszer szakügyintézőjének,
az ingatlan-nyilvántartási területen végzett kiemelkedő munkájáért,

4. Becsey Magdolnának, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági tecgnikusának,
a négy évtizedes, főként őszi és durum búza, továbbá tritikálé nemesítésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

5. Dr. Bellus Zoltánnak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet nyugalmazott osztályvezetőjének,
a szemes termények tárolása, mozgatása, csomagolása érdekében végzett kutató munkája elismeréseként – az elismerést később veszi át,

6. Berényi Barnának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága osztályvezetőjének,
EMVA és DIT-ÚMVP jogcímek pályázatainak elbírálása és a kifizetés területén végzett munkája, a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységéért,

7. Besenyi Vendel jászberényi nyugalmazott agrármérnöknek, helytörténeti kutatónak,
a Jászberény és a Jászság történetét kutató munkája,  helytörténeti emlékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

8. Boros Kálmánnénak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Költségvetési Igazgatósága nyugalmazott bér- és TB ügyintézőjének,
a bérszámfejtési és társadalombiztosítási területen végzett lelkiismeretes munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából, - az elismerést később veszi át,

9. Dr. Bucsku Tibornak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hatósági szakügyintézőjének,
a környezetvédelem hatósági területen végzett magas szintű munkája elismeréseként,

10. Bukovszki Sándornak, Jakabszállás község nyugalmazott mezőőrének,
a helyi lakosság érdekeit szolgáló kiemelkedő mezőőri munkája elismeréseként,

11. Császár Györgynek, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójának,
a természet-közeli erdőgazdálkodást szolgáló munkája, erdőfelújítás terén elért eredményei, valamint az Iharosi Erdészet vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

12. Demeter Katalinnak, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztály nemzetközi és külkereskedelmi szakreferensének,
az agrárkereskedelemre vonatkozó tárcaálláspontok kialakításának előkészítése során végzett kiemelkedő munkája, elemző tevékenysége elismeréseként,

13. Dobos Lászlónak, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdészének,
a Fertőrákos-Szárhalom erdészkerülete területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként,

14. Donkó Károlynak, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott erdészetigazgatójának,
az alföldi erdőgazdálkodásban végzett két és fél évtizedes munkája, erdővédelmi és erdőtelepítési  területen kifejtett tevékenysége elismeréseként,

15. Duruczné Ocskó Juditnak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági technikusának,
a négy évtizedes, főként napraforgó kutatási és búzanemesítési területen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

16. Faragó Marianna kisvállalkozónak, a Honvéd-Húsker Kft. tulajdonosának,
a hagyományos kézműves füstölt húsok készítése és forgalmazása terén elért eredményeiért,

17. Gubicz Andrásnak a jászkiséri nyugalmazott agrármérnöknek, jászkapitánynak,
a jász és kun hagyományok, a Jászság gasztronómiai örökségének megőrzése területén végzett kiemelkedő munkájáért,

18. Gyulai Ferencnének, a Földmérési és Távérzékelési Intézet közbeszerzési szakreferensének,
a közbeszerzés területén végzett kimagasló munkája elismeréseként,

19. Háda Attila Elemérnek, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
a 2015. évi Tanyafejlesztési Program kidolgozása és lebonyolítása során végzett munkája, a 2016. évi tanyavillamosítás előkészítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

20. Hidvéginé Dr. Erdélyi Erikának, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyon-nyilvántartási osztályvezetőjének,
a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészletek nyilvántartása területén végzett magas színvonalú szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként,

21. Horváth Anikó Katalinnak, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
a közvetlen támogatások uniós és nemzeti szabályozása területén végzett munkája, az agrártámogatások kifizetése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

22. Dr. Kató Zsoltnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosának,
az élelmiszerlánc-biztonság területén végzett elhivatott munkájáért, különösen a fertőző állatbetegségek megfékezéséért,

23. Kertiné Gariscsák Ilonának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyfélszolgálati szakügyintézőjének,
a környezetvédelmi és vízügyi területen végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

24. Kovács Béla Róbertnek, a Tomajmonostorai Általános Iskola, és Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatójának,
a hosszú időn át végzett iskolai nevelőmunkájáért, Tomajmonostora történetének könyvekben való megörökítéséért,

25. Krizsány Lászlónak, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. informatikai vezetőjének,
az erdőgazdaság könyvviteli és informatikai rendszere működtetése, fejlesztése területén végzett munkája elismeréseként,

26. Lengyel Péternek, a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály osztályvezetőjének,
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előkészítésében végzett munkájáét,

27. Marton Miklósnak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztály környezetpolitikai referensének,
a környezetvédelem terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, különösen a nemzetközi környezetpolitikai együttműködés területén kifejtett tevékenységéért,

28. Mészáros Lászlónak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetőjének,
az élelmiszerbiztonság hazai- és európai hatósági, valamint annak oktatási területén végzett munkájáért,

29. Dr. Mitykó Juditnak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont csoportvezetőjének,
a dihaploid paprika vonalak előállításának és felhasználásának széleskörű bevezetéséért, a hazai rezisztencia nemesítési és vetőmag előállítási gyakorlatában végzett kiemelkedő munkájáért,

30. Dr. Molnár Lászlónak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jogi Főosztály osztályvezetőjének,
a szerződéskötések során végzett kiemelkedő munkája, közbeszerzések lebonyolítása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,

31. Németh Károlynak, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály minőségellenőrének,
a zöldség-gyümölcs ellenőrzés, nyomon-követhetőség hatósági területén kifejtett kiemelkedő teljesítményért,

32. Dr. Nyakacska Emilnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály hatósági állatorvosának,
az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági területen az ügyfelek és partnerek megelégedésére végzett munkája elismeréseként,

33. Palotai Szilveszternek, az Agrárgazdasági Kutató Intézet osztályvezetőjének,
az intézet informatikai rendszereinek megvalósítása, különösen az Agrárstatisztikai Információs Rendszer kidolgozása és működtetése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

34. Dr. Pálovics Ágnesnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott toxikológusának,
a biokémia és a toxikológia területén végzett közel 40 éves munkája, ezen belül a növényvédő szerek humán-toxikológiai értékelése és a felhasználókat érő kockázatok vizsgálata területén kifejtett tevékenység elismeréseként - az elismerést lánya veszi át,

35. Parditka György Péternek, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltség informatikusának,
a több évtizedes kimagasló programozói és rendszerfelügyelői munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

36. Pataky Vidornak, a jászapáti nyugalmazott, címzetes kanonoknak,
a Jászság területén kifejtett lelkipásztori munkája, a térség lakosait segítő tevékenysége elismeréseként,

37. Ifj. Pócs János jászberényi egyéni vállalkozónak,
a dinnyetermesztők érdekeinek kimagasló képviseletéért,

38. Sárközy György József nyugalmazott erdésznek, jászberényi helytörténeti kutatónak,
az erdészet területén hosszú időn át végzett szakmai munkája elismeréseként, valamint egy jászsági erdész gondolatait tartalmazó, az erdészetről, az erdőről és saját életéről szóló Kit érdekel? című könyvéért,

39. Sipos Józsefnének, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli előadójának,
a Nemzeti Park működését szolgáló kiemelkedő munkaügyi, pénzügyi és számviteli munkája elismeréseként,

40. Szabó Péternek, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójának,
a több évtizeden át az alföldi erdőkben végzett műszaki tevékenysége elismeréseként,

41. Szarvas Szilveszternek, a Pesti Srácok.hu főszerkesztő-helyettesének,
az agráriumhoz kapcsolódó tudósításaiért,

42. Szegedi Sándornak, a Nagykun-Hús Kft. ügyvezető igazgatójának,
a hagyományos, egyedi ízvilágot képviselő készítményeikért, a húsfeldolgozó szakképzésben elért eredményeiért,
43. Szöllösi Katalinnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézőjének,
a levegőtisztaság-védelem területén több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkájáért,

44. Takács Jánosnak, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdészének,
a Győri Erdészet területén végzett több mint három és fél évtizedes munkája elismeréseként,

45. Tóth Jánosnak, a Nyírerdő Zrt. Fehérgyarmati Erdészete nyugalmazott igazgatójának,
a természet-közeli erdőgazdálkodást, a szatmár-beregi kocsányos tölgyesek természetes erdőfelújítását szolgáló kiemelkedő munkája, szakmai szervezetek végzett tevékenysége elismeréseként,

46. Dr. Tuskó László Lajosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály hatósági főállatorvosának,
az állatvédelemmel, állatjóléttel és a szarvasmarha-egészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok kiváló szintű ellátásáért,

47. Vályi Kornél kisvállalkozónak, a Honvéd-Húsker Kft. tulajdonosának,
a hagyományos kézműves füstölt húsok készítése és forgalmazása terén elért eredményeiért,

48. Veres Bernadettnek, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága környezetvédelmi támogatások rendszerfelelősének,
az egységes kérelem elnevezésű informatikai rendszer érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

49. Veszelszki Mártának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesének,
a Nemzeti Park eredményes működését szolgáló kiemelkedő munkája elismeréseként,

50. Vida Jánosnak, a perkupai „Dózsa” Mezőgazdasági, Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet nyugalmazott elnökének,
a mezőgazdasági területen végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

51. Dr. Vida Katalinnak, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály titkárságvezető jogtanácsosának,
a földügyi ágazatban végzett szakmai munkájáért, szakemberek továbbképzése terén kifejtett eredményes tevékenységéért.


Miniszteri Dicséret Elismerést
adományoz
három személynek

1. Bozsik Istvánné titkárnőnek, a Földművelésügyi Minisztérium Intézményfelügyeleti és Perképviseleti főosztálya munkatársának,
a minisztérium és jogelődei alkalmazásában végzett négy évtizedes szorgalmas, lelkiismeretes adminisztratív és szervező munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

2. Fehér Attilának, a Földművelésügyi Minisztérium Miniszteri Titkársága gépjárművezetőjének,
a miniszteri programok elősegítése érdekében végzett pontos, magas színvonalú, lelkiismeretes balesetmentes gépjárművezetői munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából - az elismerést később veszi át,

3. Lehel Bélának, a Földművelésügyi Minisztérium nyugalmazott felvonószerelőjének, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság volt közalkalmazottjának,
a Földművelésügyi Minisztérium székháza működtetése érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából.