Földművelésügyi Minisztérium

A földművelésügyi miniszteri kitüntetések átadása augusztus 20-a alkalmából 2015. augusztus 19-én.


Dr. Fazekas Sándor
Földművelésügyi Miniszter Úr


az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából
alkalmából adományozott

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adja át
három személy részére

1. Botos Gábornak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés volt elnökének,a Mosonmagyaróvári Önkormányzat nyugalmazott főtanácsadójának,
a város és a térség életének formálása, közintézményeinek kialakítása, közigazgatásának szervezése terén végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként,

2. Dr. Glávits Róbertnek, az MTA doktorának, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetőjének,
az állategészségügy, elsősorban a baromfibetegségek kutatása terén elért eredményei, kiemelkedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Horváth Lászlónak, az MTA doktorának, a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének professor emeritusának,
a harcsa és a ponty szaporítási módszereinek kidolgozása terén elért, nemzetközi szinten is elismert eredményei, több mint négy évtizedes kiemelkedő egyetemi oktatói munkája, szerzői és publikációs tevékenysége elismeréseként
- betegsége miatt a kitüntetést Felesége veszi át.


Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adja át
hat személy részére

1. Fűrész Györgynek, a Magyar Országos Horgász Szövetség nyugalmazott ügyvezető elnökének,
a hazai horgásztársadalom és a horgász szervezetek érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Kállay Tamásnak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézete nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
az almagyümölcsűek érésbiológiájának elismert szakértőjeként végzett öt évtizedes, kimagasló kutató és fejlesztő munkája elismeréseként,

3. Dr. Szegedi Ernőnek, az MTA doktorának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Kecskeméti Kutatóállomása tanácsadójának,
 a szőlőfajták patogénmentesítése terén több évtizede végzett eredményes kutatás-fejlesztési tevékenysége elismeréseként,

4. Dr. Hrotkó Károlynak, az MTA doktorának, egyetemi tanárnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara volt dékánjának,
nemzetközileg is elismert tudományos munkája, különösen az intenzív művelésre alkalmas alanyok nemesítése és honosítása terén elért eredményei, egyetemi oktatói és vezetői munkája, a kínai-magyar műszaki tudományos együttműködés fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

5. Kiss Józsefnek, a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
a magyar erdőgazdálkodás korszerűsítése terén, valamint a közép- és felsőfokú erdészeti és vadászati gyakorlati oktatásban végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

6. Dr. Nováky Bélának, a Magyar Tudományos Akadémia-Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízgazdálkodási Kutatócsoportja nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
a klímaváltozás vízgazdálkodási hatásai területén négy évtizeden át végzett kiváló szakmai-tudományos munkája, valamint a kutatói utánpótlás-nevelést szolgáló sokrétű oktatói, publikációs és oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként.


a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adja át
tizenegy személy részére

1. Dr. Cséplő Attilának, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai Igazgatósága nyugalmazott igazgató-helyettesének,
az állategészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

2. Dr. Harka Ákosnak, a a Magyar Haltani Társaság elnökének,
a Kárpát-medencei halfaunisztikai kutatások területén elért kiemelkedő eredményei, valamint hazánk vizeit és halait népszerűsítő ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Horváth Zoltánnak, a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Országos Hús- és Tejellenőrzési Főfelügyelet nyugalmazott vezető főállatorvosának,
az állategészségügy és élelmiszerhigiénia területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, vezetői és oktatói munkája elismeréseként,

4. Kenderesy Kálmánnak, az Országos Meteorológiai Szolgálat Pénzügyi és Számviteli Osztálya vezetőjének,
több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként,

5. Dr. Kurunczi Károlynak, Jánossomorja város volt polgármesterének,
a város és a térség gazdasági, kulturális és társadalmi életének fellendítését szolgáló, több, mint két évtizedes, elkötelezett munkája elismeréseként,

6. Somodi Jánosnénak, a Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános Iskolájának tanítójának,
példamutató és humánus pedagógusi munkája, valamint a közösség érdekében végzett társadalmi tevékenysége elismeréseként,

7. Szabó Andrásnak, Kunhegyes város polgármesterének,
a város és a térség fejlődésének elősegítése, valamint a vidék hagyományainak megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

8. Szalóky Jenőnek, Gyenesdiás nagyközség volt polgármesterének,
a Nyugat-Balatoni regionális térség településeinek és turizmusának fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

9. Dr. Szeitzné Dr. Szabó Máriának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóságának igazgató-helyettesének,
az élelmiszertudomány és az élelmiszerbiztonság területén végzett több évtizedes kiemelkedő, nemzetközileg is megbecsült szakmai tevékenysége elismeréseként,

10. Tatár Lászlónak, Fegyvernek város polgármesterének,
a település fejlesztése érdekében végzett, a helyi értékek kibontakoztatását és a munkahelyteremtést egyaránt elősegítő, a civil- és társadalmi szervezetekkel való együttműködésre építő, értékes és odaadó városvezetői munkája elismeréseként,

11. Wayda Imre Balázsnénak, a Herman Ottó Intézet képzési igazgatójának,
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar terén végzett kiváló szakmai és vezetői munkája, valamint az agrárszakképzés fejlesztésének területén elért eredményei elismeréseként,


a Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adja át
három személy részére

1. Dr. Bajmócy Endrének, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai Igazgatósága nyugalmazott területi igazgatóhelyettesének,
az állategészségügy területén több évtizeden át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként,

2. Békássy Gábornak, a  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének,
a természet értékeinek feltárása, védelme és népszerűsítése érdekében több mint három évtizeden át végzett magas szintű munkája elismeréseként,

3. Dr. Csaba Györgynek, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai Igazgatósága nyugalmazott osztályvezetőjének,
az állategészségügy területén hosszú időn át végzett sokrétű szakmai, tudományos kutatói és oktatói munkája elismeréseként.


Földművelésügyi miniszter kitüntetései:

Miniszter Úr
Aranykoszorús Gazda Díjat adományoz
kettő személynek

1. Dani János családi gazdálkodónak, Makó-Rákosi juhtenyésztőnek,
a rákosi pusztán megvalósított hagyományos  juhtenyésztés fenntartása és fejlesztése terén elért eredményei, a juhtejből előállított termékek ismételt étrendbe illesztése érdekében végzett munkája, népszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

2. Szabó Istvánnak, az  FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgató-helyettesének,
a tangazdasági termelés feltételeinek magas színvonalú biztosítása, annak szakszerű és eredményes működése érdekében kifejtett több mint két évtizedes munkája elismeréseként.


Miniszter Úr
Darányi Ignác Díjat adományoz
kettő személynek

1. Dr. Bercsényi Miklósnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kara egyetemi tanárának,
a haltenyésztés, az akvakultúra és a haltakarmányozás területén végzett munkája, az állatitermék-előállítás hatásait és  környezetvédelmi aspektusait kutató tevékenysége, a mindennapi életben  haszonnal bíró eredményei elismeréseként;

2. Dr. Gyulai Ferenc Lajos egyetemi tanárnak, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Természetvédelmi mesterszak szakvezetőjének,
a szubfosszilis maradványok metrikus feldolgozása és statisztikai elemzése, a mezőgazdaság és környezet kölcsönhatásainak kutatása, az őshonos növényfajták vizsgálata, a környezetgazdálkodási és ökogazdálkodási oktatói tevékenysége elismeréseként.

Miniszter Úr
Fleischmann Rudolf Díjat adományoz
hat személynek

1. Barabits Elemérnek, az Alsótekeresi Faiskola Kft. tulajdonosának, ügyvezető igazgatónak,
a díszfaiskolai növénynemesítésben elért kimagasló eredményei, a termesztés színvonalának emelése, a kontinentális klímához alkalmazkodni képes díszfa fajok kutatása és honosítása, termesztés technológiájának optimalizálása terén elért eredményei elismeréseként,

2. Kulcsár Ildikónak, a Mezőmag-Agrárház Kft. agronómiai kereskedelmi igazgatójának,
a vetőmag-termesztési ágazatban végzett közel öt évtizedes szakmai munkája, a szakszerű növénytermesztést biztosító termékelőállítás érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

3. Lukács József elnök-helyettesnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kertészeti Igazgatósága igazgatójának,
a vetőmag-termesztési, minősítési és fajtakitermesztési munkák szervezése, koordinálása terén hosszú időn át végzett tevékenysége, a társ- és szakmai szervekkel való kapcsolattartás terén elért eredményei elismeréseként,

4. Dr. Marton L. Csabának, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete tudományos osztályvezetőjének,
a kukoricanemesítés, főként a kukorica betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozását szolgáló tevékenysége, társnemesítőjeként végzett munkája, széleskörű szakmai és közéleti és egyetemi oktatói munkássága elismeréseként,

5. Pásztor Andrásnak, a Vetőmag és Szárító Kft. ügyvezető igazgatójának,
a magyar kalászosok, különösen  a szegedi, a karcagi és a martonvásári fajták elismertetése és termesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája, kistermelők összefogása, fajtabemutatói és előadói tevékenysége elismeréseként,

6. Dr. Vágvölgyi Sándor tanszékvezető főiskolai tanárnak, a Nyíregyházi Főiskola Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Tanszék munkatársának,
napraforgó és zöldségnövények nemesítése, környezetkímélő technológiák, a szántóföldi biomassza termelési technológiájának fejlesztése terén elért eredményei, főiskolai oktatói munkája,  gazdaképzésben kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Miniszter Úr
Tolnay Sándor Díjat adományoz
három személynek

1. Dr. Polácska Lászlónak, Dabas város nyugalmazott hatósági állatorvosának,
a haszonállatokat érintő egészségügy területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, az élelmiszerbiztonság érdekében kifejtett hatósági tevékenysége elismeréseként,

2. Bajtayné Dr. Gács Juditnak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgató-helyettes főállatorvosának,
az állategészségügy és élelmiszerbiztonság területén végzett több mint három évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként
- a díjat később veszi át,

3. Dr. Németh Tibor dékán-helyettesnek, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika tanszékvezetőjének,
az állatorvosképzés graduális és poszt-graduális klinikai oktatása fejlesztésében, a gyakorlati képzés szervezésében, továbbá a kisállat-sebészet színvonalának emelése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,
- a díjat később veszi át.

A szervezetek számára meghirdetett pályázat alapján

Miniszter Úr
Élelmiszerbiztonságért Díjat
adományoz

TRANZIT-FOOD KFT. részére,
a nyírgelsei székhelyű társaság a baromfifeldolgozás területén ért el kiemelkedő eredményeket,
az oklevelet és az  emléktáblát Szabó Ákos ügyvezető igazgató veszi át.

Az emlékplakett arany fokozatát a 90. születésnapot ünneplők, ezüst fokozatát a 80. születésnapot ünneplők, és bronz fokozatát a legfiatalabbak, a 70. születésnapot ünneplők kaphatják.
Miniszter Úr
az Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetést adományozza
öt személynek

1. Dr. Csesznák Elemérnek, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának,
több évtizedes kiemelkedő egyetemi tanári munkája, az erdőmérnök-hallgatók nevelése terén elért eredményei elismeréseként,

2. Hohmann Antalnak, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének,
a Józsefházai erdészkerületben hosszú időn át végzett lelkiismeretes erdőgazdálkodási munkája, újszerű megoldásai elismeréseként,

3. Liszbauer Józsefnek, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető vadászának,
a vadgazdálkodás területén, különösen a vajkai kerületben hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, a MAVOSZ-ban kifejtett elismeréseként,
- betegsége miatt a kitüntetést Fia veszi át.

4. Mihályka Tibornak,  KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott vadgazdasági előadójának,
vadgazdálkodási, fásítási és erdőművelési területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, az Alföldfásítás múltját, az állami erdészet megalakítását megörökítő szakkönyvei elismeréseként,

5. Nádler Miklósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás nyugalmazott igazgatójának,
a növényvédelem területén illetve a megyében fellépő rágcsáló invázió megfékezésében vállalt tevékenysége, tudományos munkája elismeréseként.

Miniszter Úr
az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetést adományozza
öt személy részére

1. Dr. Czajner Gábornak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott körzeti állatorvosának,
hosszú időn át végzett magas színvonalú állatorvosi munkája, különösen a tiszabábolnai és a bükkábrányi  területen kifejtett tevékenysége elismeréseként,

2.  Ernst József szakírónak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyugalmazott főosztályvezetőjének,  a Magyarországi Szamártenyésztők Egyesülete volt elnökének,
páratlanul gazdag  lótenyésztési és lovassport szakírói tevékenysége, a lótenyésztés területén elért szakmai eredményei,  elismeréseként,

3. Dr. Mile Sándornak, a HAJDÚTEJ Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának, a Tej Terméktanács főtanácsadójának,
a tejipari ágazat területén eltöltött öt és fél évtizedes szakmai pályafutása, tejipari üzemek fejlesztése, stuktúraváltása terén elért eredményei,a Tejipari Hírlapban megjelenő az ágazat emlékeit idéző írásai elismeréseként,

4. Dr. Szabó Gyulának, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar professzor emeritusának,
a székesfehérvári földrendező mérnök képzés elindítása érdekében végzett tevékenysége, kiemelkedő szakmai, oktató és nevelő munkája elismeréseként,
- az elismerést később veszi át,

5. Wiszt Ferencnek, a  Vértesi Erdő Zrt. nyugalmazott műszaki vezetőjének,
a Vértes és Gerecse hegység bányászati rekultivációs területein végzett munkája elismeréseként.

Miniszter Úr
az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést adományozza
tíz személynek

1. Cseh Jánosnak, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőművelési műszaki vezetőjének,
a Pilismaróti Erdészet területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, szakmai szervezetekben végzett tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Domokos Zoltánnak, Kecskeméti Rind-Coop Szövetkezet ügyvezetője Kecskeméti Mathiász János Hegyközség elnöke,
szőlő- és bortermelésben, gyümölcstermesztésben elért kiemelkedő tevékenysége, az ezzel foglalkozó gazdák érdekében végzett munkája elismeréseként,

3. Erdélyi Gábornak, a Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének,
a gyakorlati erdőgazdálkodás, a fafeldolgozás területén hosszú időn át végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

4. Dr. Fischl Gézának, a Pannon Egyetem Georgikon Kara nyugalmazott egyetemi tanárának,
a növénykórtan, különösen a mikológia területén végzett kiemelkedő oktatói, kutatói munkája,  növénynemesítést szolgáló tevékenysége elismeréseként,

5. Dr. Kadlicskó Sándornak, a Pannon Egyetem Georgikon Kara nyugalmazott egyetemi docensének,
a növényvédelem, növénykórtan, mikológia, az integrált növényvédelem területén hosszú időn át végzett oktatói-kutatói munkája elismeréseként,

6. Dr. Kis Albert Józsefnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott kerületi főállatorvosának,
négy és fél évtizedes szakmai munkája, az állattartókat segítő tevékenysége elismeréseként,

7. Kothenc Jánosnak,  a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdész-vadászának,
az állami tulajdonú erdők értékeinek megőrzése érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

8. Páris Istvánnak, az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési  műszaki vezetőjének,
több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

9. Paschke Henning-Ulrichnak, az ISV Hústermelést Szervező Zrt. főgenetikusának,
az újkori magyar sertéstenyésztés érdekében végzett munkája, az ISV Pannonhibrid keresztezési program kidolgozása és elterjesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

10. Tápai Dezsőné Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott mezőgazdasági technikusának,
a szántóföldi és üvegházi kísérletek szervezése, a keresztezések megfigyelése, mérése, dokumentálása, elemzése terén elért eredményei elismeréseként.

Dr. Fazekas Sándor
miniszter úr
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz
negyvenhárom személy részére

1. Borosán Istvánnak, a  SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójának,
a Somogyi Erdőkért, az erdő- és vadgazdálkodásban hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

2. Borsfai Attila Gyulának, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Észak-nyugat Dunántúli Régiója vezetőjének,
kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

3. Csonka Zoltánnénak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága élelmiszer-biztonsági felügyelőjének,
felelősségtudattal végzett szakmai munkájáért,

4. Dr. Dénes Ferencnek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézete fertődi állomásvezetőjének,
a magyar bogyóstermésű gyümölcsfajok, különösen a málna nemesítése és termesztéstechnológiája fejlesztése terén elért eredményeiért,

5. Ézsiás Antóniának, a Földmérési és Távérzékelési Intézet folyamatfelelősének,
a MePAR kiépítés és üzemeltetés területén kifejtett munkája elismeréseként,
- az elismerést később veszi át,

6. Farkas Attilának, a Bakonyerdő Zrt. erdészeti igazgatójának,
a monostorapáti erdészet vezetőjeként végzett két és fél évtizedes munkája elismeréseként,

7. Feit Jánosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály permetezőmesterének,
a növényvédő szerek hatósági engedélyezési eljárása területén végzett három évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

8. Goth Gabriellának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Heves Megyei Kirendeltsége gazdasági ügyintézőjének,
kiemelkedő gazdasági, humánpolitikai munkája, a különböző jogcímek adminisztrációs feladatainak ellátását segítő tevékenysége elismeréseként,

9. Hajnal Jenőnek, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnökének,
a délvidéki nemzeti értékgyűjtő tevékenység szervezésében szerzett érdemei elismeréseként,

10. Horváth Ferenc Imrének, a ZALAERDŐ Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
közel négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként,

11. Dr. Horváth Lászlónak, a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosának,
évtizedek óta végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

12. Ikládi Gábornak, a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya talajvédelmi felügyelőjének,
a növény- és talajvédelmi területen végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,
- az elismerést később veszi át,

13. Izsó Balázs informatikusnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Baranya Megyei Kirendeltsége munkatársának,
több évtizedes magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

14. Dr. Jánosiné dr. Kovács Kingának, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya jogtanácsosának,
a földügyi ágazatban végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

15. Dr. Katona Mihálynénak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Területi Igazgatósága főosztályvezető-helyettesének,
kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként,

16. Dr. Kemény Gábornak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársának, igazgatónak,
a mezőgazdaság finanszírozási kérdéseinek, az éghajlati hatások és a környezeti indikátorok vizsgálata terén végzett munkája, társszervekkel, felsőoktatási intézményekkel való együttműködése terén elért eredményeiért,

17. Kiss Éva Gyöngyinek, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
a társaság gazdálkodása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

18. Kovács Zoltánnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
a beruházási jellegű kérelmek kezelése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

19. Kucsera Sándornak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága laboratóriumvezetőjének,
több évtizeden át a Velencei Talajvédelmi Laboratórium vezetőjeként végzett munkájáért,

20. Molnár Mihálynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi felügyelőjének,
négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

21. Nagy Sándornak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott osztályvezetőjének,
a  termelőüzemek energiaellátásának  fejlesztése, optimalizálása, műkötetése érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

22. Nagy-Pál Sándor egyéni vállalkozónak,
elhivatott  gazdálkodói munkájáért, gazdaköri tevékenységéért,

23. Dr. Nedeczky Árpádnak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya igazgató főállatorvosának,
az állategészségügy területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából,

24. Németh Gábornénak, az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott pénzügyi és számviteli igazgatójának,
négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, különösen támogatások és pályázatokon való részvétel szervezése terén kifejtett tevékenységére,

25. Orosz Béláné titkárnőnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-tonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság ügyintézőjének,
a hazai élelmiszer- és takarmányvizsgáló hatósági laboratóriumi hálózatban végzett több évtizedes eredményes adminisztratív munkájáért,

26. Dr. Pető Editnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztálya osztályvezető hatósági főállatorvosának,
a fertőző baromfi betegségek elleni védekezés és hatósági feladatok,  valamint az állatvédelem és a nemzetközi élőállat szállítások terén végzett több évtizedes munkájáért,

27. Puki Istvánnénak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügykezelőjének,
a környezetügyi ágazat területén végzett négy évtizedes példaértékű munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából,

28. Schmidt Ágnesnek, a Heves Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya növényvédelmi mikológusának,
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

29. Séra Gábor Péternek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala Földhivatali Osztálya ingatlannyilvántartási, földmérési ügyintézőjének,
több mint két évtizedes kiemelkedő munkája, a digitális térképi állományok kezelésével kapcsolatos tevékenysége elismeréseként,

30. Simon Gáborné jászapáti családi gazdálkodónak,
korszerű szántóföldi növénytermesztői tevékenysége, a saját takarmány felhasználásával megvalósított állattenyésztői munkája, helyi közéleti tevékenysége elismeréseként,

31. Szamosfalvi Károlynak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága erdőtervezőnek,
az erdők közjóléti funkcióinak bővítése, tervezése és fejlesztése, az erdész szakma elfogadottságának emelése érdekében végzett munkája elismeréseként,

32. Szenci Győzőnek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézete tudományos tanácsadójának,
az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter kidolgozása, gyakorlati alkalmazása, az árutermelő gyümölcsültetvények ökológiai optimumba kerülésének elősegítése érdekében végzett munkájáért,

33. Szép Zoltán Attilának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség helyszíni ellenőrének,
gabona intervenciós jogcímek, ÚMVP jogcímek ellenőrzési munkái során kifejtett tevékenységéért,

34. Dr. Szilágyi Miklósnak, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadójának,
a magyar halászati néprajz kutatása terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként,

35. Szopkó Annamáriának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége kérelemkezelési szakreferensének,
a térség élelmiszeripari, termék-feldolgozási, mezőgazdasági és erdészeti beruházásainak fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

36. Terjéki Adorjánnak, a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészete ágazatvezetőjének,
az erdőgazdálkodás műszaki feltételeinek biztosítása, az erdészet fejlesztése érdekében kifejtett három és fél évtizedes tevékenységéért,

37. Tompa Miklós Károlynak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatójának,
a Sárvári Erdészet területén hosszú időn át végzett tevékenysége elismeréseként,

38. Tóth Lászlónak, az Egererdő Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének,
a természetes erdőfelújítás és erdőgazdálkodás területén hosszú időn át végzett munkája, az erdő- és vadgazdálkodás egyensúlyának biztosítását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

39. Tóth Sándor jászapáti családi gazdálkodónak,
elhivatott  gazdálkodói munkájáért, gazdaköri tevékenységéért,

40. Varga Adélnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének,
a természeti értékek bemutatása, az ökoturizmus népszerűsítése területén végzett munkája elismeréseként,
- az elismerést később veszi át,

41. Veres Juditnak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezetvédelmi referensének,
hulladékgazdálkodás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások területén végzett két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

42. Dr. Vörös Bettinának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága határügyi és állati melléktermék referensének,
kiemelkedő munkája elismeréseként,

43. Dr. Zsembeli József tudományos főmunkatársnak, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézete  igazgatójának,
az agrár-felsőoktatás területén végzett kimagasló oktatói, kutatói tevékenysége elismeréseként.

KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA