A belügyminiszter által átadott állami elismerések

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke - a belügyminiszter előterjesztésére - szakterületén több évtizeden át végzett kiemelkedő és eredményes szakmai tevékenysége, életpályája elismeréséül 2011. augusztus 20-ai-hatállyal kinevezi nyugállományú rendőr dandártábornokká


Dr. Galambos László ny. r. ezredes urat,
az Országos Rendőr-főkapitányság Titkársági Főosztálya vezetőjét


Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke - a belügyminiszter előterjesztésére - állami ünnepünk, augusztus 20-a, alkalmából közel négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje katonai tagozatát adományozza


Dr. Pantali Zoltán Géza bv. dandártábornok úrnak,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokának

A közigazgatásban közel négy évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatát adományozza


Dr. Végh Zsuzsanna Judit asszonynak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának

 

Több mint két évtizedes, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozza

Biczó László bv. dandártábornok úrnak,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön intézetparancsnokának


Közel három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül

Fróna Imre r. alezredes úrnak,
a Köztársasági Őrezred Dísz- és Koronaőrző Őrségi Alosztály vezetőjének


A Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem hivatásos állományában több évtizeden át végzett munkája, valamint több nagyobb káresetnél nyújtott magas színvonalú tevékenysége elismeréséül

Kampel Oszkár János ny. tű. ezredes úrnak,
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának


A Rendőrtiszti Főiskolán végzett több mint három évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréséül

Dr. Miklós Irén Erzsébet ny. r. ezredes asszonynak,
a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszéke főiskolai adjunktusának, szakcsoportvezetőjének


A Magyar Köztársaság elnöke - a belügyminiszter előterjesztésére - eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
polgári tagozatát adományozza

Dr. Farkas Edit Erzsébet asszonynak,
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének


Herkely György Endre úrnak,
Mezőkövesd város nyugalmazott polgármesterének


Huszár János úrnak,
nyugalmazott pedagógusnak, helytörténésznek


Dr. Magyariné Dr. Nagy Edit asszonynak,
a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának


Szlovák Sándor úrnak,
nyugalmazott középiskolai tanárnak


Dr. Tarján Gábor úrnak,
a történelemtudomány kandidátusának, a Rendőrtiszti Főiskola főiskolai docensének


Dr. Vass Ferencné asszonynak,
orvosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgató-helyettesének


A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozza

Andor László r. alezredes úrnak,
a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola titkárságvezetőjének


Bajkán Ibolya Katalin r. alezredes asszonynak,
a Készenléti Rendőrség Ellenőrzési Szolgálata szolgálatvezetőjének


Csanádiné Vörös Judit r. alezredes asszonynak,
a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Bűnözés Elleni Osztálya osztályvezetőjének


Dr. Csendes László Mihály ny. r. alezredes úrnak,
a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet Vezetőképzési és Továbbképzési Osztálya csoportvezetőjének, kiemelt főelőadónak


Dr. Góra Zoltán tű. ezredes úrnak,
a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának


Dr. Kalapos István Gyula r. alezredes úrnak,
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének


Kiss Ferenc r. alezredes úrnak,
a Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztálya Személy- és Rendezvénybiztosító Szolgálat főosztályvezető-helyettesének


Dr. Klamár István ny. r. ezredes úrnak,
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala hivatalvezetőjének


Dr. Kovács Endre ny. r. alezredes úrnak,
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott osztályvezetőjének

Kovács Ferenc tű. ezredes úrnak,
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának


Kovács István r. ezredes úrnak,
az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztálya főosztályvezetőjének


Dr. Papp Antal Zoltán ny. pv. alezredes úrnak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatala Igazgatási Főosztálya főosztályvezetőjének


Dr. Takács Árpád pv. ezredes úrnak,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának

 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozza

Batai Tiborné asszonynak,
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala gazdasági főelőadójának


Baloghné Rostás Györgyi Lilian asszonynak,
a Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének


Bükiné Mándli Mária Magdolna asszonynak,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osztálya osztályvezető-helyettesének


Füsti Molnár József úrnak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Igazgatási és Ügyeleti Főosztály rejtjelkezelőjének, TÜK irodavezetőnek

Dr. Katona Katalin Mária asszonynak,
a Belügyminisztérium Építésügyi Igazgatási Osztálya ügyintézőjének

Kormos Csabáné asszonynak,
Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének


Molnár Gyula László úrnak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal okmányszakértőjének


Szőkéné Komenczi Anikó asszonynak,
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakmai tanácsadójának


Törökné Kovács Judit asszonynak,
Berettyóújfalu Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének


Dr. Vargáné Bodor Katalin asszonynak,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztálya vezetőjének

 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát adományozza

Gachályi Béla r. alezredes úrnak,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala vezetőjének


Győri Beata Izabella bv. alezredes asszonynak,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének


Kossa György Géza pv. ezredes úrnak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelőség kiemelt főreferensének


Makra Géza r. őrnagy úrnak,
a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály alosztályvezetőjének

Pap János r. őrnagy úrnak,
a Pétervásárai Rendőrőrs parancsnokának


Dr. Pataki Éva r. alezredes asszonynak,
a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vezetőjének


Rigó János r. alezredes úrnak,
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztálya vezetőjének


Dr. Szomor Sándor r. alezredes úrnak,
az ORFK Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda vezetőjének


Tóth János r. alezredes úrnak,
a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vezetőjének, kapitányságvezető-helyettesnek


Váginé Dr. Nagy Zsuzsanna ro. alezredes asszonynak,
a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata Egészségügyi és Pszichológiai Alosztálya vezetőjének


Vietórisz Ágnes tű. alezredes asszonynak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata főosztályvezető-helyettesének

 

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát adományozza

Baráth Ilona bv. százados asszonynak,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Informatikai Osztálya vezetőjének


Dákai Csaba tű. főtörzszászlós úrnak,
Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság különlegesszer kezelőjének, gépjárművezetőnek


Őrlős Tibor r. főtörzszászlós úrnak,
a Karcagi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozójának


Rácz Béla bv. főtörzsőrmester úrnak,
a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének