Vidékfejlesztési Minisztérium

Miniszter Úr
Aranykoszorús Gazda Díjat adományoz

Dági József családi gazdálkodónak, a  jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete elnökének,
a szőlő- és gyümölcskertészet területén kifejtett tevékenységéért, a gazdaköri mozgalom újjászervezése érdekében végzett munkájáért,Módos Imre egyéni vállalkozónak, Bihartorda társadalmi megbizatású polgármesterének,
a "szántóföldtől az asztalig" program keretében a növénytermesztés és állattenyésztés területén végzett munkája elismeréseként,Taskó József  egyéni vállalkozónak,  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara elnökének,
az önerős takarmányozással megvalósított húsmarha tenyészállomány kialakításáért, érdekképviseleti tevékenységéért,Veress László Béla családi gazdálkodónak, a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat Nyírségi Területi központja nyugalmazott termelési felügyelőjének,
hatvan éves gazdálkodói munkájáért, a termőföld szeretetéért, annak nemzedékről-nemzedékre örökítéséért,Miniszter Úr

Darányi Ignác Díjat
adományoz

Dr. Dublecz Károly egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kara volt dékánjának,
a termékek előállításának és takarmányozással történő minőség-befolyásolásának kutatása, az állati termék-előállítás etikai és környezetvédelmi aspektusainak kutatása területén elért eredményeiértDr. Székács Andrásnak, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet főigazgatójának,
a mezőgazdasági technológiák kémiai és genetikai biztonságát érintő kiemelkedő kutatói eredményeiért, nemzetközi szinten is elismert környezetanalitikai munkásságáért.

Miniszter Úr

Fleischmann Rudolf Díjat
adományoz

a növénytermesztés területén végzett munkáért:

Mátrai Pálnak, az Agromag Kft.  ügyvezető igazgatójának,
a vetőmagtermesztésben végzett három évtizedes, magas színvonalú, nemzetközileg is elismert tevékenységéért – a díjat később veszi át,Reszegi Lászlónak, az Agromag Kft. ügyvezető igazgatójának,
a vetőmagtermesztésben végzett három évtizedes, magas színvonalú, nemzetközileg is elismert tevékenységéért,Szabó Györgynek, a bükki füves embernek, a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület alapítójának,
a népi gyógyítás hagyományainak megőrzése, a gyógynövények gyógyhatásának, egészségmegtartó erejének széles körben történő megismertetése területén végzett több évtizedes példa értékű munkája elismeréseként,Zászlós Tibornak, a Mezőfalvai Zrt. Vezérigazgatójának, a  Fejér Megyei Agrárkamara elnökének,
a Mezőföld felemelkedését, az ott élő emberek boldogulását szolgáló élelmiszertermelő munkája, érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként,
a növénynemesítés területén végzett munkáért:

Csősz Lászlóné dr.-nak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának,
búzanemesítés, a betegségekkel, kórokozókkal szembeni ellenállóképesség növelése érdekében kifejtett tevékenységéért,Dr. Orlóci Lászlónak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Füvészkertje dendrológus igazgatójának, a Dísznövény Szövetség és Terméktanács elnökének,
kertészeti, botanikai, fajtanemesítési és kutatási munkájáért, a hidridciprusok nemzeti gyűjteményének kialakításáért,Dr. Szabó Tibornak, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának,
kiemelkedő kutatói, nemesítői és szaktanácsadói tevékenységéért,
Miniszter Úr

Tolnay Sándor Díjat adományoz


Dr. Déri Jánosnak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági állatorvosának,
 hosszú időn át végzett állatorvosi munkája, valamint a vadmadarak gyógyítása terén elért eredményei, természetvédelmi és fajmentő tevékenysége elismeréseként,Dr. Koska Gábornak, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági állatorvosának,
hosszú időn át végzett állatorvosi munkája, kiemelkedő színvonalú állategészségügyi hatósági tevékenysége elismeréseként,Dr. Pollákné dr. Faragó Katalinnak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága osztályvezető főállatorvosának,
a szakterület jelentős fejlődését szolgáló három és fél évtizedes kiemelkedő ellenőrzési tevékenységéért.Miniszter Úr

az Életfa Emlékplakett Arany Fokozata
kitüntetést adományozza

Dr.  Firbás Oszkárnak, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott erdőmérnök-tanárának,
a középfokú erdészeti szakképzés területén végzett kiemelkedő munkájáért,Lutonszky Zoltánnak, a volt Erdőgazdasági Tervező Iroda nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,
erdei létesítmények, kirándulóközpontok, sétautak  megvalósítása területén végzett munkája elismeréseként,Sajti Gábornak, a  Dél-Alföldi Erdészeti Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének,
a békéscsabai véderdők kialakítása, fenntartása érdekében hosszú időn át végzett tevékenységéért,Dr. Szász Tibornak, az  Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott tudományos főosztályvezetőjének,
a biztonságos erdőgazdálkodást és fakitermelést biztosító kutató munkájáért, szakmai versenyek szervezéséért,Tóth István fotóművésznek, a  Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott munkatársának,
a kertészeti kutatómunkát megörökítő, segítő számtalan szakfotójáért, világszerte ismert és elismert művészi fotóiért,Ván Lászlónak, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott erdőművelési osztályvezetőjének,
a Duna-Tisza közi homokhát korszerű erdőgazdálkodásának megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért – betegsége miatt a kitüntetést fia veszi át.
Miniszter Úr

az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata
kitüntetést adományozza

Dr. Farkas Józsefnek, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar professor emeritusának,
a magyar élelmiszertudományi és élelmiszertechnológiai kutatás területén végzett munkájáért,Mufics Ferencnek, a MECSEKERDŐ Zrt. nyugalmazott  kerületvezető erdészének,
a Vokányi erdészkerület megújítása, fenntartása érdekében végzett munkájáért,Dr. Nagy Lajosnak, Makó nyugalmazott kerületi főállatorvosának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal volt munkatársának,
több mint ötven éves állatorvosi munkája, aktív közéleti tevékenysége elismeréseként – a kitüntetést később veszi át,


Pém Árpádnak, a  Pannon Egyetem Georgikon Kara nyugalmazott testnevelő tanárának,
az egészséges életmódra nevelést szolgáló több évtizedes tanári munkájáért,Vincze Józsefnek, a soltvadkerti Jóreménység Mezőgazdasági Szakszövetkezet nyugalmazott elnökének,
a szövetkezeti és magángazdálkodók szőlő- és gyümölcstermelő munkáját segítő munkájáért, közösségi tevékenységéért.Miniszter Úr

az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata
kitüntetést adományozza

Dr. Gombos Andrásnak, Szentes nyugalmazott kerületi főállatorvosának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal volt munkatársának,
az állategészségügy érdekében végzett elméleti és gyakorlati munkája, a keletkező hulladékok környezetterhelésének minimalizálása területén kifejtett tevékenysége elismeréseként,Dr. László Alfrédnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott egyetemi docensének,
négy évtizedes oktatói munkája, a növényvédelem és a folyékony műtárgyázás kutatása terén elért eredményei elismeréseként,Liptai Gábornak, az Északerdő Zrt. Szini Erdészete nyugalmazott igazgatójának,
az erdészet és vadgazdálkodás területén végzett eredményes munkájáért,Németh Sándor Miklósnak, a  Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettesének,
erdőfelújítási, erdővédelmi tevékenysége, az erdőgazdálkodás és a faipar munkájának összehangolása terén elért eredményei elismeréseként,Rajnai Nándornak, a  MECSEKERDŐ Zrt. nyugalmazott, erdészeti igazgatójának
a kisvaszari erdészet megújítása, fenntartása érdekében végzett munkájáért,Rozsnyai Aladár rendező-operatőrnek, szerkesztőnek,
itthon és külföldön egyaránt elismert természet- és dokumentumfilmjeiért, az erdőket, erdészeket, természeti értékeket megörökítő, a nagyközönséggel megismertető munkásságáért,Székely Pálnak, a volt Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet nyugalmazott igazgatójának,
a hazai juhtenyésztés érdekében hosszú időn át végzett munkája, tenyésztő szervezetek létrehozása, működtetése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,Szekeres Tiborné nyugalmazott mezőgazdasági munkásnak, a  Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársának,
a ciroknemesítő csoport fizikai munkásaként végzett közel öt és fél évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként,Dr. Tóth Józsefnek, az  Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott tudományos osztályvezetőjének,
a magyarországi erdők monitoring hálózatának létrehozása területén kifejtett tevékenysége, erdővédelmi kutatómunkája elismeréseként,Viharos Zsoltnak, a Viharos és Társa ERDŐTERV Bt. munkatársának,
erdőfeltárási létesítmények előkészítése és megvalósítása érdekében hosszú időn át végzett munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként.Miniszter Úr
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz

Baráth Mártának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számviteli ügyintézőjének,
gazdálkodási területen végzett példamutató munkájáért – az oklevelet később veszi át,


 
Budinszki Istvánnak, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet programkoordinátorának,
a magyar vidéket érintő, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program végrehajtása érdekében végzett munkája elismeréseként,Csamangó Anikónak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági igazgatójának,
pénzügyi és számviteli területen végzett munkája elismeréseként,Dobos Péternek, a Tisztántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gazdasági igazgató-helyettesének,
gazdálkodási és pénzügyi területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért,Doroszlai Tamásnak, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének,
a magyar földügyi informatikai fejlesztés szolgálatában kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért,Dr. Fenes Péternek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága igazgató-helyettesének,
az illegális élelmiszerláncok felderítését szolgáló Kiemelt Ügyek Igazgatóságnak megszervezése, vezetése terén elért eredményeiért,Raymond Filipiaknak, a franciaországi Longueau város Testvérvárosokért Felelős Bizottsága vezetőjének,
a francia és a magyar vidéken élők együttműködésének fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájáért – a kitüntetést más alkalommal veszi át,Fodor István Ferencnek, a jászjákóhalmai  Gubicz András Gazdakör elnökének, nyugalmazott polgármesternek,
a mezőgazdasági vállalkozók képzése érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenységéért, civil szervezetekben végzett munkájáért, honismereti, hagyományőrző, kutató és publikációs munkásságáért,Gaál Zoltán családi gazdálkodónak, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Nemzeti Agrár-kamara alelnökének,
gyümölcstermesztés és erdőgazdálkodás területén elért eredményeiért, érdekképviseleti munkájáért,Dr. Gálffy Tibor egyéni ügyvédnek,
a termőföldek hazai tulajdonban maradását támogató közleményeiért,Garainé Király Marianna Editnek, a  Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala osztályvezetőjének,
a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szervezésében vezetésében végzett eredményes munkájáért,Dr. Helik Ferencnek,  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága igazgatójának,
az illegális élelmiszerláncok felderítését szolgáló Kiemelt Ügyek Igazgatóságnak megszervezése, vezetése terén elért eredményeiért,Herzog Balázsnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal zöldség-gyümölcs minőségellenőrének,
minőség-ellenőrzés területén végzett munkájáért, az ellenőrzések informatikai hátterének biztosításáért,Dr. Hetényi-Marton Tamás rendőr főhadnagynak, a Balatoni Vízirendészeti Redőrkapitányság Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrörs örsparancsnokának,
a Balaton halállományának megőrzése érdekében évek óta végzett kiemelkedő munkájáért, az orvhalászat felszámolása terén elért eredményeiért,Hladony Sándor Gyulánénak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyugalmazott gazdasági igazgatójának,
gazdasági tevékenységéért,Illés Edinának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
kérelemkezelési területen végzett kiemelkedő munkájáért,Dr. Ivancsó Tibornak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági állatorvosának,
a házi és vadon élő állatok fertőző betegségei elleni védekezés, megelőzés területén végzett munkájáért,Jakab Anna családi gazdálkodónak, a Kocsordi Gazdakör elnökének,
a föld megtartó erején alapuló becsületes gazdálkodás megvalósítása érdekében végzett munkájáért, közösségi tevékenységéért,Józsa Erikának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének,
a természeti értékek bemutatása, a kapcsolódó marketing és reklámtevékenység terén elért eredményei elismeréseként,Juhász Gyöngyinek, a  Vidékfejlesztési Minisztérium  Pénzügyi, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztálya tanácsosának,
az uniós programok hatékony, eredményes végrehajtásában nyújtott tevékenységéért,Kadlecsik Ágnesnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének,
gazdasági-pénzügyi területen végzett munkája elismeréseként,Kovács Pálnak, a  Kenderesi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet nyugalmazott  elnökének,
az agrárium érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,Dr. Kulcsár László István egyéni ügyvédnek, a MAGOSZ alelnökének,
a mezőgazdaságot, a gazdatársadalmat szolgáló munkája, a Minisztérium Stratégiai Operatív Bizottságában kifejtett tevékenysége elismeréseként,Dr. Marozsán Tündének, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közszolgálati Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,
humánpolitikai területen végzett közel két évtizedes kiemelkedő munkájáért,Nagy Ibolyának, Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatala osztályvezetőjének,
a földügyi ágazatban végzett eredményes munkájáért,Nagyné Dr. Sárdi Évának, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara tudományos tanácsadójának,
az analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése, korszerű kromatográfiás technikák kidolgozása terén végzett munkája elismeréseként,Némethné Mundrucz Rozáliának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének,
természetvédelmi hatósági területen végzett kiemelkedő munkájáért,Dr. Pocsai Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya vezető-tanácsosának,
az Espooi egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárások példamutató koordinálásáért, kiemelkedő szintű szakmai lebonyolításáért,Sinka Istvánnak, a Karcagi Birkafőzők Baráti Társasága alapító tagjának, birkafőzőnek,
a hazai ízek megőrzését szolgáló fáradhatatlan munkájáért, elsősorban a karcagi birkapörkölt hungarikummá nyilvánítása érdekében kifejtett tevékenységéért,Somogyi Krisztinának, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pályázati referensének,
a helyi termelői piac működtetése érdekében végzett munkájáért, szakmai rendezvények sikeres lebonyolításáért,Surányi Dóra Laurának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzési szakreferensének,
a helyszíni ellenőrzési rendszer fejlesztése, működtetése területén végzett kiemelkedő munkájáért,Szacsvai Évának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltsége vezető helyszíni ellenőrének,
az EMVA jogcímekhez tartozó területen végzett ellenőri munkájáért,Dr. Szaló Márta Gyöngyvérnek, a  Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály járványügyi szakreferensének,
az állategészségügyi jogalkotás területén végzett munkája, a nemzetközi kapcsolattartás terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,


   
Szaszkó Lászlónénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatala ügyintézőjének,
ingatlannyilvántartási területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,Széles László Péternének, a  Vidékfejlesztési Minisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztálya víziközmű referensének,
a szennyvíziszap szállítása, kezelése, kihelyezése szabályainak átdolgozása, alkalmazása érdekében végzett munkája elismeréseként,Szita Szabolcs rendőr főhadnagynak, a Balatoni Vízirendészeti Redőrkapitányság  Fonyódi Rendőrörs nyomozójának,
a Balaton halállományának megőrzése érdekében évek óta végzett kiemelkedő munkájáért, az orvhalászat felszámolása terén elért eredményeiért,Tóth Mácsai Árpád nyugdíjas családi gazdálkodónak, a Jászladányi Gazdakör elnökének,
hosszú időn át végzett gazdálkodói munkájáért, a  mezőgazdaságból élők érdekeinek képviselete területén kifejtett  tevékenységéért,Tóth Zsuzsanna Veronikának, a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága zöldség és gyümölcs minőségellenőrének,
a nagybani piacok ellenőrzése során végzett kiemelkedő munkájáért,Varga Zoltán őstermelőnek, családi gazdálkodónak, a Fehérgyarmat és Térsége Gazdakör elnökének,
az agrárium területén hosszú időn át végzett munkája, a térség gazdáit segítő tevékenysége elismeréseként.

 

Fotók: Prág Ferenc