Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkalmából a

Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át

a felnövekvő nemzedékek érdekében végzett több évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként
Levente Péter, Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hittanárképző Tagozatának meghívott tanára részére,

a magyar történelemtudományt gazdagító, az 1944-1956 közötti magyar politikatörténeti és az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét kutató tudományos munkásságáért, oktatói tevékenységéért, példaértékű pályafutása elismeréseként

dr. M. Kiss Sándor, a történelemtudomány kandidátusa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a közigazgatásban – különösen Kecskemét város és a megye érdekében – végzett több évtizedes eredményes szakmai munkája elismeréseként
dr. Metzinger Éva, Kecskemét Megyei Jogú Város nyugalmazott jegyzője részére,a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át

több évtizedes tudományos, tudományszervezői, széles körű oktatói és publicisztikai tevékenysége, a Hispanisztikai Tanszék létrehozása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Anderle Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hispanisztika Tanszékének professor emeritusa részére,

több évtizedes, határon túl is számon tartott tudományos és kutatómunkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, a gyógyszerészképzésben végzett sokoldalú munkája elismeréseként

dr. Barthó Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, orvos, farmakológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban vette át Rétvári Bencétől, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától,

az agrár-felsőoktatásban végzett rendkívül színvonalas oktatói és vezetői tevékenysége, nemzetközileg is nagyra becsült zoológiai, állatökológiai, méhészeti és növényvédelmi tudományos munkássága, ismeretterjesztői szaktanácsadó munkája elismeréseként

dr. Benedek Pál, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára részére,

a régi magyar irodalom kutatása, nemzeti kultúránk megőrzése és gyarapítása érdekében végzett négy évtizedes tudományos, oktatói, tudományszervezői munkássága, példaértékű életpályája elismeréseként

Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa részére,

több évtizedes oktató-nevelő munkája, a család intézményének védelme érdekében végzett kitartó és áldozatos tevékenysége elismeréseként

Blanckenstein Miklós, a Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet rektora, kanonok részére,

a rendszerváltozás utáni demokratikus és a minőségi magyar sajtó helyreállítása érdekében végzett tevékenysége, példaértékű újságírói, oktatói, szerkesztői munkája elismeréseként

dr. Borókai Gábor Tamás újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője részére,

kiemelkedő sporteredményeiért, a magyar sport érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, életpályája elismeréseként

Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, edző részére,

több évtizedes kimagasló újságírói, szerkesztői és szépírói tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként

Fábián Gyula író, újságíró, szerkesztő részére,

az oktatás-nevelés megújításáért és a nehézsorsú fiatalok érdekében végzett sokirányú áldozatos munkájáért

Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tartományfőnöke részére,

több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkájáért és lelkészi szolgálatáért, példaértékű életpályája elismeréseként

dr. Frajka J. Félix, a Budapest Rózsadombi Kapisztrán Szent János Templomigazgatóság igazgatója részére,

a magyar képzőművészetet gazdagító irodalmi illusztrációiért, sajátos hangulatú, bravúros technikai tudásról számot adó alkotásaiért

Gyulai Líviusz, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, érdemes művész részére,

több évtizedes régészeti és építés- valamint településtörténeti kutatásaiért, gazdag publikációs tevékenységéért, műemlékeink védelme érdekében végzett példás munkájáért

dr. Horváth István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumának címzetes igazgatója részére,

jelentős oktatási, tudományos kutatási eredményeiért, a műszaki felsőoktatás és innováció regionális megerősítéséért, az ipari együttműködések kiszélesítéséért végzett eredményes munkája elismeréseként

dr. Jereb László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának egyetemi tanára, volt dékán részére,

több évtizedes, az alkaloidkémia területén elért, nemzetközileg is számon tartott tudományos eredményeiért, kiemelkedő oktatói, publikációs és szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Kalaus György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére,

a funkcionálanalízisben elért – nemzetközi mércével mérve is – kiváló eredményeiért, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Kérchy László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Matematikai Tanszékcsoportja Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a fordítástudomány magyarországi meghonosítása érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, eredményes oktatói munkája, a tudományos közéletben betöltött szerepe elismeréseként

dr. Klaudy Kinga, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének egyetemi tanára részére,

több évtizedes nemzetközileg is számon tartott, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként

Kovács László Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője részére,

az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjával összefüggő másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként

dr. Menyhárd Attila PhD, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

a közelmúlt és a jelenkor emberi történéseit feltáró regényeiért és esszéírói munkásságáért

Mohás Lívia József Attila-díjas író, pszichológus részére, a kitüntetést fia, Kiss Álmos Péter veszi át,

az 1956-os forradalom és szabadságharc, a magyar bajtársiasság eszméiért, az egyetemes emberi értékekért és a magyar érdekek érvényre juttatása érdekében tanúsított bátor kiállása elismeréseként

Palocsay Huba, a Saar-vidéki Tartományi Bíróság nyugalmazott gazdasági kollégiumi vezető bírója részére,

a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért

dr. Petz Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara Analízis Tanszékének egyetemi tanára részére,

demográfiai és családszociológiai kutatásaiért, érdemdús munkássága elismeréseként dr.

Pongrácz Tiborné, a szociológiai tudomány kandidátusa, demográfus, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének igazgatóhelyettese részére,

a magyar és nemzetközi marketing, a marketingstratégia, a termék- és árpolitika területén végzett, határainkon túl is nagyra becsült tudományos kutatói munkássága, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Rekettye Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professor emeritusa részére,

nemzetközileg is nagyra becsült építészettörténeti tudományos és kutatói munkássága, publikációs és oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Sisa József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Művészettörténeti Intézetének igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Informatikai Karának egyetemi tanára részére,

a középkori magyar királyság írásos dokumentumai, az egyháztörténet terén végzett tudományos kutatásai, annak eredményei, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként

Solymosi László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelmi Intézetének egyetemi tanára részére,

nemzetközileg is számon tartott biokémiai és tudományos kutatómunkájáért, példaértékű oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Tőzsér József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Általános Orvostudományi Karának dékán-helyettese, egyetemi tanára részére,

több mint négy évtizedes példaértékű elhivatott oktató-nevelő munkája elismeréseként

Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella nyugalmazott pedagógus részére,

nemzetközi hírű gerincgyógyítói munkássága, tudományos eredményei, sikeres újításai és a sportegészségügyért végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója, gerincsebész, ortopéd szakorvos részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban vette át Dr. Rétvári Bencétől, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától,a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át

a gazdaság fejlesztése, a sport támogatása, a közösség építése, valamint a polgári értékrend erősítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként

Antók Zoltán üzletember részére,

a műszaki tudományok, a környezetvédelem és a szabványosítás területén végzett több évtizedes munkásságáért és a határainkon átnyúló nemzetpolitikai tevékenysége elismeréseként

dr. Báthory Katalin vegyészmérnök, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,

hét évtizedes alkotói munkássága elismeréseként

Csonka Ernő festőművész részére,

a magyar vállalkozások fejlesztése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként

Gém Erzsébet, a Magyar Fejlesztési Bank vezető közgazdásza részére,

több évtizedes szakmai munkássága, közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Goda Gyula ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja részére,

a közjóért tevékenykedő, a megújuló civil szféra érdekében végzett önzetlen szakmai munkája elismeréseként

dr. Herczegh Margit ügyvéd részére,

a gazdasági életben végzett innovatív tevékenységéért, illetve a civil szervezetek és a kulturális élet támogatásában betöltött jelentős szerepéért

Kukoda Nándor, a SÉD-COOP 2000 Zrt. elnök-igazgatója részére,

négy évtizedes aktív honismereti-helytörténeti munkája elismeréseként

dr. Tölgyesi József, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola főiskolai docense, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi tagja részére,

több évtizedes ügyvédi munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Török Ferenc, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára részére,a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át

több évtizedes műemlékvédelmi és veszprémi helytörténeti munkája, gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként

Balassa László nyugalmazott építész, műemlékes szakmérnök, az Országos Műemléki Felügyelőség Műemlékvédelmi Hivatalának volt területi felügyelője részére,

Magyarország 1945-1956 közötti történetének valósághű megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként

Bank Barbara történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának levéltárosa részére,

a magyar kultúra és művészet délvidéki magyarság körében történő terjesztése érdekében végzett elkötelezett munkássága elismeréseként

Bicskei Zoltán, a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely igazgatója részére,

a felvidéki magyarságért történő példaértékű kiállásáért, a hit a nemzeti öntudat erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Burián László esperes, plébános részére

Nógrád megye közegészségügyi és járványügyi helyzetének folyamatos javítása érdekében végzett sokoldalú munkája, szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

dr. Dömsödy Péter, az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének nyugalmazott megyei tisztifőorvosa részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban vette át Dr. Rétvári Bencétől, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától,

a dél-bánáti szórványban élő magyar nemzeti közösség identitásának megőrzését szolgáló művelődésszervezői és oktató-nevelői munkásságáért

Dulka Andor, az ürményházi Doszitej Obradovity Általános Iskola kihelyezett tagozatának töténelemtanára, a Vajdasági Magyar Pedagógusok egyesületének aktív tagja részére,

keresztény értékeket képviselő elhivatott művészi tevékenysége elismeréseként

Fazekas Magdolna festőművész részére,

a nők elleni erőszak felszámolása, az emberi élet védelme érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként

Frivaldszky Edit, az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület elnöke részére,

a kortárs magyar és egyetemes színház- és képzőművészet több évtizedes, magas színvonalú és értékcentrikus szervezése, bemutatása érdekében végzett munkájának elismeréseként

id. Hegyeshalmi László, a Mestermű Galéria alapító vezetője részére,

két és fél évtizedes önkéntes ifjúságnevelő tevékenysége elismeréseként

Irsay-Nagy Dénes, a Csodaszarvas 2002 Bt. ügyvezető igazgatója részére,

az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként

Jaczkó György, a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség parókusa részére,

kimagasló és eredményes közszolgálati munkája elismeréseként

dr. Koczka Károly Attila, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban vette át Dr. Rétvári Bencétől, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától,

több évtizedes eredményes és lelkiismeretes pedagógiai és intézményvezetői munkája elismeréseként

Kovács Kolosné, a Budapest XII. kerületi Arany János Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott címzetes igazgatója részére,

a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház munkahelyi és szakmai közösségéért, szakmai fejlesztésekért és a patológiai osztály működtetése érdekében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként

dr. Liechtenstein-Zábrák József, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Patológiai Osztályának osztályvezető főorvosa részére,

évtizedeken át végzett kimagasló közéleti munkájáért, a felvidéki kitelepítettek emlékének ápolásáért

Nemes Andrásné, a Kecskés László Társaság kuratóriumi elnöke részére,

Veszprém város településszerkezetének és településképének kialakításáért végzett munkásságáért, valamint több évtizedes építészeti tevékenysége elismeréseként

Ruttkay Miklián Gyula Ybl-díjas építész, nyugalmazott közép-dunántúli területi főépítész részére

sportolói, edzői és a sportközéletben betöltött szerepe elismeréseként

Szigeti Csaba golfedző részére,

a gyermekek és a fiatalok érdekeinek képviselete érdekében végzett sokoldalú munkája, példaértékű nevelőszülői tevékenysége elismeréseként

Tolnai Péter, Pusztaottlaka Község Önkormányzatának munkatársa, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének térségi tanácsnoka részére,

önzetlen kultúra- és hagyományápoló tevékenysége elismeréseként

Tóth Kálmán, a ludasszállási kápolna felújítója részére,

a Veszprémi Állatkert és ezzel Veszprém város turisztikai vonzerejének növelése érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként

Török László, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

edzői és a sportközéletben betöltött szerepe elismeréseként

Tringer László mesteredző, a Profi Magyar Golfszövetség alapító-elnöke részére,a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át

négy évtizedes igazságügyi szolgálata elismeréseként


Gorza Róbertné, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tisztviselője, irodavezetője részére,

a közösségi tájékoztatás terén végzett áldozatos munkájáért


Krisztován Anna, az Orosházi Média Kft. felelős szerkesztője részére,

négy évtizedes magas színvonalú, kiemelkedő munkája és példamutató tanári életpályája elismeréseként


dr. Rózsás József Patrik, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium nyugalmazott tanára részére,

lelkipásztori szolgálatáért, az elesett, hátrányos helyzetű emberek megsegítése, az ifjúság erkölcsi, hitéleti nevelése, a helyi közösség életében hosszú évtizedek óta végzett léleképítő munkája elismeréseként


Soroncz Ferenc, a Bölcskei Római Katolikus Egyházközség nyugalmazott esperes-plébánosa részére,

átlagon felüli szakértelemmel és hivatástudattal végzett irodavezetői munkássága elismeréseként


Szabadi Endre Kálmánné, legfőbb ügyészségi irodavezető részére,

a talajvédelmi szakterületen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként


Szabóné Kele Gabriella, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,

az oktatás-nevelés területén végzett több évtizedes, példaértékű pedagógusi, közéleti munkája elismeréseként


Szíjártó Miklósné, a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére,

példamutató szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként


Vancsai Terézia, a Kecskeméti Járásbíróság irodavezetője részére,a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át

a köz szolgálatában végzett közel öt évtizedes munkája, szakmai elkötelezettsége elismeréseként


Büki Györgyné, Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának műszaki asszisztense részére,

a veszprémi Mártírok utcai és a Tizenháromváros téri temetőben az 1956-os forradalmárok, valamint az 1948-as honvéd katonák sírjának gondozásáért


Egressy Károly részére,

több évtizedes kiemelkedő művészi és művészetszervező tevékenységéért, Zala megye művészeti, kulturális életének gazdagításáért


Nemes László festőművész részére.

Fotók: Burger Zsolt