Honvédelmi Minisztérium

KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA - feltöltés alatt


Magyarország köztársasági elnöke
Állami Ünnepünk, 2016. augusztus 20-a alkalmából


A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


három évtizedes katonai szolgálata alatt az üzemeltetés és az egészségügy szakterületén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

SZABÓ ISTVÁN vezérőrnagy 
az MH Egészségügyi Központ parancsnoka részére;


magas szintű pedagógiai és kutató-fejlesztőmérnöki munkája, valamint az 1956-os forradalom idején tanúsított hazafias helytállása és emigrációja során is példaadó életútja elismeréseként,

ARNÓCZKY M. PÁL rehabilitált ezredes 
mérnök, az egykori Zrínyi Miklós Katonai Akadémia volt főtanára részére;

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított bátor helytállása és aktív szervező tevékenysége, elveihez a későbbi megtorlás idején is mindig hű, kivételes emberi tartása, valamint az egykori politikai üldözöttek érdekeinek képviselete és családtagjaik megsegítése érdekében, illetve 1956 szellemiségének megőrzése terén végzett odaadó munkája elismeréseként,

LENGYEL JÁNOS úr 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke részére;


az újkori magyar történelem legnemesebb küzdelmében, az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított bátor helytállása elismeréseként,

VARGA JÁNOS úr 1956-os szabadságharcos részére;

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

három évtizedes katonai szolgálata alatt, illetve parancsnokként végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

TAKÁCS ATTILA GÉZA dandártábornok 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka részére;


példamutató elhivatottsággal végzett, magas szintű katonadiplomáciai tevékenysége elismeréseként,

MÜLLER ZSOLT NÁNDOR alezredes 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat iszlámábádi véderő-, katonai és légügyi attaséja részére;

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

az egykori politikai üldözöttek szervezetében végzett, odaadó és magas színvonalú, a szabályoknak megfelelő gazdálkodást elősegítő munkája elismeréseként,

BITA MÁRIA asszony 
a Szabadságharcosokért Közalapítvány kurátora, kuratóriumi titkára részére;


az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított helytállása, értékteremtő tanári pályája, valamint elveihez és hitéhez mindvégig hű életútja elismeréseként,

BALOGH FERENC úr 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Kegyeleti Bizottságának elnöke részére;


az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított aktív szerepvállalása, valamint a forradalom hódmezővásárhelyi eseményeinek feltárását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

DR. CSOMA LAJOS úr 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Csongrád megyei Szervezetének elnökségi tagja, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának meghívott előadója részére;


az újkori magyar történelem legdicsőbb eseményében, az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított helytállása elismeréseként,

HORVÁTH KÁROLY úr 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének tagja részére;


az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének, emlékének ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

LÁNCZI LAJOS úr 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Szervezetének elnökségi tagja, megbízott elnöke részére;

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása elismeréseként,

SOMOGYI JÁNOS JÓZSEF dandártábornok 
részére, aki a kitüntetést külföldi szolgálatteljesítése miatt későbbi időpontban veszi át;

AGÁRDI PÉTER ezredes 
a HM Hatósági Hivatal, Katonai Építésügyi Hatósági Igazgatóság, igazgatója részére;

DRÓT LÁSZLÓ ezredes 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár dandárparancsnok-helyettese részére;

LŐRINCZ GÁBOR ezredes 
a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség Hadműveleti Osztály, osztályvezetője részére;

BELLOVICS PÁL alezredes 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Üzembentartási és Ellátási Főnökség, megbízott főnöke részére;

KENDER TAMÁS alezredes 
részére, aki a kitüntetést külföldi szolgálatteljesítése miatt későbbi időpontban veszi át;

PREININGER GYŐZŐ alezredes 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár, Logisztikai Zászlóalj, zászlóaljparancsnoka részére;


a katona-egészségügy területén végzett több évtizedes, kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

DR. BAKITY BOLDIZSÁR nyugállományú ezredes 
az MH Egészségügyi Központ, I. Sebészeti Osztály, osztályvezető főorvosa részére;


példás szakmai munkája, különösen a híradás területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként,

SZABÓ TAMÁS alezredes 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Híradó, Informatikai és Információvédelmi Főnökség, kiemelt főtisztje részére;

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a katonai szervezet napi életének irányításában, valamint a központ belső szabályzórendszerének átdolgozásában végzett példaértékű szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

GERMUS FERENC alezredes 
az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ törzsfőnöke részére;


a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló helytállása elismeréseként,

IMRE JÓZSEF ERNŐ alezredes 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Helyőrségtámogató Parancsnokság (Hódmezővásárhely), parancsnoka részére;

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló helytállása elismeréseként,

CSINGA MIHÁLY ezredes 
az MH Logisztikai Központ, parancsnok-helyettese részére;

KOCSIS LAJOS ezredes 
a HM Védelmi Hivatal, Védelmi Igazgatási és Koordinációs Igazgatóság, igazgatója részére;

LENGYEL CSABA alezredes 
a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség, Logisztikai Támogató Osztály, vezető kiemelt főtisztje részére;

VADÁSZI NORBERT alezredes 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Logisztikai Főnökség, főnöke részére;

SALAMON BÉLA őrnagy 
az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, Nemzeti Támogató Zászlóalj, törzsfőnöke részére;

ROZSONITS TIBOR JÓZSEF főhadnagy 
az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred, 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, 1. Különleges Műveleti Század, 4. Különleges Műveleti Csoport, csoportparancsnoka részére;

BARNA RÓBERT törzszászlós 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Szállítóhelikopter Zászlóalj, vezénylő zászlósa részére;

BERNÁTH ZSOLT főtörzsőrmester 
az MH Bakony Harckiképző Központ, Ellenerő Század, beosztott altisztje részére;

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló helytállása elismeréseként,

KONDOR ZOLTÁN úr 
az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Víztisztító Század, volt századparancsnoka részére;


a politikai üldözést elszenvedettek érdekében végzett önzetlen és odaadó munkája elismeréseként,

SZABADOS LÁSZLÓ KÁROLY úr 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének elnökhelyettese részére;

Magyarország köztársasági elnöke
felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül,
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére –


2016. augusztus 01-jei hatállyal, a határozott időre történő kinevezése lejártával

KINEVEZTE
DANDÁRTÁBORNOKKÁ

DR. KOPCSÓ ISTVÁN DANDÁRTÁBORNOKOT
a Magyar Honvédség egészségügyi főnökét;


2016. augusztus 20-ai hatállyal

KINEVEZTE
DANDÁRTÁBORNOKKÁ

KAPOSVÁRI LÁSZLÓ ZOLTÁN EZREDEST
a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség, megbízott csoportfőnökét;

DR. RUSZIN ROMULUSZ EZREDEST
a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, megbízott csoportfőnökét;

Magyarország honvédelmi minisztere
Állami Ünnepünk, 2016. augusztus 20-a alkalmából

a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül

A TISZTI SZOLGÁLATI JEL
BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA
40 ÉV UTÁN

VARGA JÁNOS vezérőrnagy 
a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese részére

A TISZTI SZOLGÁLATI JEL
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA
30 ÉV UTÁN

SZEGŐ LÁSZLÓ dandártábornok a Köztársasági Elnöki Hivatal, Honvédelmi Főosztályvezetője részére

Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül,

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL
BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT ARANY FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA


DR. ELEKI ZOLTÁN ezredesnek
az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság állományából

SÁGI JÁNOS SÁNDOR ezredesnek
az MH Logisztikai Központ állományából

BENDES ISTVÁN alezredesnek 
az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság állományából

KOVÁCS JÁNOS alezredesnek
a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség állományából

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

KÓCSÓ SÁNDOR alezredesnek 
a HM Védelemgazdasági Hivatal állományából

MOLNÁR LÁSZLÓ alezredesnek 
az MH Katonai Képviselő Hivatala állományából

SOMOGYI PÉTER alezredesnek 
az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományából

ANTUSNÉ TÍMÁR JUDIT őrnagynak 
a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság állományából

MESTERHÁZI JÓZSEF őrnagynak 
az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred állományából

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL EZÜST FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

DUNÁR DÁNIEL alezredesnek 
a HM Beszerzési Hivatal állományából

HORVÁTH ZOLTÁN JÁNOS alezredesnek 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából

JÓRI ATTILA alezredesnek 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából

KERESZTÚRI ZOLTÁN őrnagynak 
az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred állományából

LABORC TIVADAR őrnagynak 
az MH Katonai Közlekedési Központ állományából

CSUTÁNÉ PATAKI GABRIELLA századosnak 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából

MOHÁCSI NORBERT századosnak 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományából

PAPP LÁSZLÓ századosnak 
az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred állományából

NAGY ANDRÁS törzszászlósnak 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományából

SAMU TIBORNÉ törzszászlósnak 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából

FERENCZ LÁSZLÓ PÉTER zászlósnak 
az MH Katonai Rendészeti Központ állományából

HORVÁTH ISTVÁN zászlósnak 
az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred állományából

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL BRONZ FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

TAKÁCS DEZSŐ FERENC alezredesnek 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából

BIHARI HUNOR LEVENTE őrnagynak 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományából

BOLDIZSÁR LÁSZLÓ őrnagynak 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományából

BRAUNERNÉ ÁRKAI JUDIT őrnagynak 
az MH Egészségügyi Központ állományából

FÁBIÁN ZOLTÁN őrnagynak 
a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség állományából

DR. JÓNÁS ATTILA őrnagynak 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából

MARKOTÁN ZOLTÁN őrnagynak 
az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ állományából

TIHANYI MIKLÓS őrnagynak 
az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományából

GERE BÉLA századosnak 
az MH 54. Veszprém Radarezred állományából

MARICS ILDIKÓ századosnak 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából

PAP PÉTER ENDRE századosnak 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából

VÖLGYI PETRA századosnak 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából

DR. FARKAS ÁDÁM főhadnagynak 
a HM Jogi Főosztály állományából

KALMÁR IMRE főhadnagynak 
a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium állományából

SZILÁGYI GÁBOR zászlósnak 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából

TÖRÖK TIBOR TAMÁS zászlósnak 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományából

DEÁKNÉ CSORBA TÜNDE főtörzsőrmesternek
az MH 54. Veszprém Radarezred állományából

DIÁK MÓNIKA főtörzsőrmesternek 
az MH Ludovika Zászlóalj állományából

LENTI ZSOLT GÁBOR főtörzsőrmesternek 
az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred állományából

SOPRONI KRISZTINA főtörzsőrmesternek 
a Nehéz Légiszállító Ezred HAW állományából

VARGA JÁNOS főtörzsőrmesternek 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

ROZSÁK ISTVÁN LÁSZLÓ munkatársnak
az MH Altiszti Akadémia állományából

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

KOVÁCS TAMÁS kormánytisztviselőnek 
a HM Humánpolitikai Főosztály állományából

TÖLGYESI ENDRE LÁSZLÓNÉ főmunkatársnak 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományából

JÁGER MIHÁLY munkatársnak 
az MH Anyagellátó Raktárbázis állományából

HERCZEG IMRE MIKLÓSNÉ közalkalmazottnak 
az MH Egészségügyi Központ állományából

DR. HEFFENTRAGER JÓZSEF úrnak
a HM EI Zrt. vezető jogtanácsosának

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
II. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

MÓCZÁR ILDIKÓ közalkalmazottnak
az MH Egészségügyi Központ állományából

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
III. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

HORVÁTH ANDREA kormánytisztviselőnek
a HM Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság állományából

KISS BALÁZS kormánytisztviselőnek 
a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály állományából

SÁSKA BRIGITTA kormánytisztviselőnek 
a HM Hatósági Hivatal állományából

VARGA KÁLMÁN ZOLTÁNNÉ tanácsosnak 
az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred állományából

BURIK SÁNDORNÉ főmunkatársnak 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából

BORSITS ENIKŐ közalkalmazottnak 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományából

DEME LÁSZLÓNÉ közalkalmazottnak 
az MH Egészségügyi Központ állományából

DOMONKOS BARBARA OLIMPIA közalkalmazottnak 
az MH Légijármű Javítóüzem állományából

GERESDINÉ VÓNYA ERZSÉBET ZSUZSANNA közalkalmazottnak
az MH Egészségügyi Központ állományából

KHAUT KÁROLYNÉ közalkalmazottnak 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából

MARKÓ ILONA közalkalmazottnak 
az MH Egészségügyi Központ állományából

MÉSZÁROS KÁROLYNÉ közalkalmazottnak 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományából

PINTÉR LÁSZLÓNÉ közalkalmazottnak
az MH Egészségügyi Központ állományából

SIPOS EDIT közalkalmazottnak 
az MH Egészségügyi Központ állományából

SZŰCS LÁSZLÓNÉ közalkalmazottnak 
az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ állományából

a 2016. július 17-29. között megrendezett oroszországi Ejtőernyős Katonai Világbajnokságon, a Magyar Honvédség ejtőernyős-válogatott tagjaként elért csapat I. helyezés elismeréseként

ELISMERŐ OKLEVELET
ADOMÁNYOZOTT,
ezzel egyidejűleg
TELJESÍTMÉNYJUTTATÁST állapított meg 

BÁNSZKI TAMÁS százados részére

VARGA TAMÁS zászlós részére

HIRSCHLER GÁBOR CSABA zászlós részére

GÁL SZABOLCS őrmester részére

ASZTALOS ISTVÁN önkéntes műveleti tartalékos szakaszvezető részére

a Magyar Honvédségben az ejtőernyőzés, illetve az ejtőernyős válogatott felkészítése és az utánpótlás nevelése érdekében végzett áldozatos munkája elismeréséül
EMLÉKTÁRGYAT
ADOMÁNYOZ

DÉR LÁSZLÓ nyugállományú törzszászlósnak