Belügyminisztérium

KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA

ÁDER JÁNOS,
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -


A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- közel négy évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréséül -

CSÓTI ANDRÁS bv. altábornagy úrnak,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága országos parancsnokának


A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- több évtizedes pályája során kimagasló színvonalon ellátott munkája, példaértékű elhivatottsággal végzett szakmai és rendvédelmi
szolgálatellátása elismeréséül -

LAJTÁR JÓZSEF ISTVÁN bv. vezérőrnagy úrnak,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
gazdasági és informatikai parancsnokhelyettesének,
a Belügyminisztérium volt közgazdasági helyettes államtitkárának,
az Országos Rendőr-főkapitányság volt gazdasági főigazgatójának

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- magas színvonalú vezetői munkája, a katasztrófa sújtotta területek vízellátásának biztosítása terén kiemelkedő humanitárius segítségnyújtása, valamint a nemzetközi ivóvíz-projektekben végzett szakértői tevékenysége elismeréséül -

HARANGHY CSABA FERENC úrnak,
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatójának


- a magyar borok hírnevének öregbítése mellett a magyar borászszakma összefogásában és képviseletében is jelentős szakmai és
társadalmi munkája elismeréséül -

KOCZOR KÁLMÁN úrnak,
a balatonfüredi Koczor Pincészet tulajdonosának


- a magyar vízügyi ágazatban végzett több évtizedes kiemelkedő
szakmai és vezetői munkája, valamint értékes tudományos,
ismeretterjesztő és oktatói tevékenysége elismeréséül -

SZAPPANOS FERENC úrnak,
az AQUA-FISCH Kft. ügyvezetőjének,
a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának,
a Pécsi Tudományegyetem tiszteletbeli tanárának

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- közel két évtizedes jelentős szakmai munkája,
kiemelkedő és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréséül -

DR. KUCZIK JÁNOS ZOLTÁN r. ezredes úrnak,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének


- közel három évtizedes példaértékű szakmai munkája,
elhivatott és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréséül -

DR. MECSER TAMÁS SÁNDOR r. ezredes úrnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- a honosítási ügyek döntésre történő előkészítéséhez szükséges szervezési és koordinációs feladatok magas színvonalon történő elvégzését is magába foglaló,
példaértékű szakmai munkája elismeréséül -

CIRLÉNÉ SZÉLL MARGIT asszonynak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Állampolgársági Igazgatóság
nyugalmazott igazgató-helyettesének


- a vízügyi ágazat fejlődését elősegítő, különösen a víziközmű,
és a határvízi feladatok ellátása területén végzett,
kimagasló színvonalú munkája elismeréséül -

DOMAHIDY LÁSZLÓ GYÖRGY úrnak,
a BM Vízgazdálkodási Főosztály nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,
a Magyar-Román Határvízi Bizottság volt titkárának,
geográfusnak, közgazdásznak


- több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája,
valamint a Terrorelhárítási Központban létrehozott járóbeteg szakellátás
megszervezése és működtetése terén végzett tevékenysége elismeréséül -

DR. FEHÉR ÉVA asszonynak,
vezető főorvosnak,
a Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Szolgálat vezetőjének


- a közigazgatás területén a térség és a település érdekében végzett
több évtizedes értékes szakmai munkája elismeréséül -

DR. MODROVITS SÁNDOR úrnak,
Pécs Megyei Jogú Város aljegyzőjének


- példaszerű szakmai felkészültséggel végzett
önkormányzati érdekképviseleti munkája elismeréséül -

PAPP ERIKA asszonynak,
a Megyei Jogú Városok Szövetsége főtitkárának


- nagyfokú hivatástudattal, magas színvonalon végzett sokrétű és
eredményes szakmai munkája elismeréséül -

DR. SÁNDOR ERZSÉBET asszonynak,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének


- Győrasszonyfa község fejlesztése és az ott élő emberek
életminőségének javítása érdekében végzett két és fél évtizedes
munkája elismeréséül -

VALICZKÓ MIHÁLY úrnak,
Győrasszonyfa község társadalmi megbízatású polgármesterének

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- három évtizedes példás szakmai
és felelősségteljes vezetői munkája elismeréséül -

CSÁNYI ILLÉS r. alezredes úrnak,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság,
Gazdaságvédelmi Osztály vezetőjének


- széles körű szakmai ismeretek és tapasztalatok birtokában
magas színvonalon végzett vezetői munkája elismeréséül -

HIRSCHBERGER JÓZSEF tű. ezredes úrnak,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gazdasági igazgatóhelyettesének


- hivatása iránti elkötelezettséggel végzett felelősségteljes szakmai és
vezetői munkája elismeréséül -

DR. KUTI ISTVÁN LÁSZLÓ r. ezredes úrnak,
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság,
Paksi Rendőrkapitányság vezetőjének


- a szervezet érdekében a belső ellenőrzés területén végzett értékes
vezetői munkája és odaadó szolgálatellátása elismeréséül -

MECSEI JUDIT tű. ezredes asszonynak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének


- példaszerű szakmai és felelősségteljes vezetői tevékenysége
elismeréséül -

SASHALMI ZOLTÁN r. alezredes úrnak,
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság,
Elemző-Értékelő Osztály vezetőjének

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet hatékony működését, fejlődését és nemzetközi elismertetését szolgáló példaértékű szakmai és vezetői munkája elismeréséül -

CSESZTREGI TAMÁS úrnak,
a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet, Szakértői Főosztály,
Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály
osztályvezető-helyettesének


- több mint négy évtizedes odaadó,
főként a módszertani fejlesztések tekintetében jelentős
szakmai tevékenysége elismeréséül –

DR. GODA LÁSZLÓ úrnak,
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi és Adattári Osztály
nyugalmazott vezetőjének, vízrajzi referensnek


- a Választási Hálózat és a kormányablakok távközlési rendszerének,
valamint a megyei kormányhivatalok adatkommunikációs hálózatának kidolgozása terén végzett magas szintű munkája elismeréséül -

ONDER ZOLTÁN úrnak,
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
Hang és Video Rendszerek Osztály vezetőjének

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- a súlyos életellenes bűncselekmények felderítésében
példás elkötelezettséggel és szakmai igényességgel végzett munkája
elismeréséül -

GULYÁS JÓZSEF r. alezredes úrnak,
a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Osztály
kiemelt főnyomozójának


- közel három évtizeden keresztül végzett
kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül -

KAMP JÁNOS bv. alezredes úrnak,
az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.,
Foglalkoztatási Osztály vezetőjének


- az intézmény informatikai területét érintő fejlesztések
kidolgozásában és megvalósításában végzett értékes és elhivatott
szakmai munkája elismeréséül -

SZALAI TIHAMÉR r. alezredes úrnak,
a Terrorelhárítási  Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
(volt Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ)
informatikusának


- nagyfokú elkötelezettséggel végzett szakorvosi és vezetői munkája
elismeréséül -

DR. SZOMOLÁNYI GÁBOR tű. ezredes úrnak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Humán Szolgálat,
Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ
főosztályvezetőjének, vezető főorvosnak


- széles körű tapasztalatok birtokában következetesen végzett
szakmai munkája elismeréséül -

UZONYI ADÉL bv. alezredes asszonynak,
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet,
Klinikai Pszichológiai Osztály vezetőjének

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

- a rendőri munka és a bűnügyek felderítése iránt elhivatott,
 magas szintű szakmai munkája elismeréséül -

DEJCSICS RÓBERT c. r. törzszászlós úrnak,
a Szombathelyi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Felderítő Alosztály
nyomozójának


- Zirc város közrendvédelmi, közlekedésrendészeti
és bűnügyi munkájának eredményességét szolgáló példaértékű
vezetői tevékenysége elismeréséül -

KOMENDA JÓZSEF c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Veszprémi Rendőrkapitányság, Zirci Rendőrőrs,
Közrendvédelmi Alosztály szolgálatirányító parancsnokának


- több mint két évtizeden keresztül végzett
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül -

TOLNAI ATTILA c. bv. zászlós úrnak,
a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
körletfelügyelőjének

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -

ÉLETMENTÉS SORÁN TANÚSÍTOTT HŐSIES MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

„ÉLETMENTŐ EMLÉKÉRMET” ADOMÁNYOZ,
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI

DELI ATTILA urat,
mogyoródi lakost és
SÁFÁR GERGELY urat,
budapesti lakost,

akik 2016. január 28-án kimenekítettek egy személyt, aki a Duna jegén próbált meg átsétálni a túlsó partra. A parttól kb. 100 m-re beszakadt alatta a jég és a jeges vízbe esett. Nevezettek azonnal értesítették a hatóságokat, a náluk lévő alumínium létrával, illetve a parton talált csónakkal – saját életüket, testi épségüket közvetlen életveszélynek kitéve – a vízbe esett személy megmentésére siettek. Óvatosan – a csónakot a jégen maguk előtt tolva – megközelítették, a létra segítségével a jeges vízből a csónakba emelték és kivitték a partra.


HUSZTA ANTAL urat,
nagyberényi lakost,

aki 2016. január 24-én Siófokon kimentett egy személyt, aki a parttól mintegy 100 méterre a Balaton jegén korcsolyázott, amikor beszakadt alatta. Önerőből nem tudott kiszabadulni, ezért mobiltelefonján Huszta Antalt hívta fel, aki létrával a kezében a jéghez szaladt, miközben riasztotta a siófoki hivatásos tűzoltókat és a mentőket. A létra segítségével – saját életét, testi épségét közvetlen életveszélynek kitéve – megközelítette a léket, azonban egyedül a férfit nem tudta kihúzni, de megakadályozta a jég alá merülését, felügyelte őt a hivatásos mentőegységek megérkezéséig, majd fényjelzéssel irányította őket a helyszínhez.


TÓTH ÁRON tanulót,
keszthelyi lakost,

aki 2016. január 23-án a keszthelyi móló közelében kimenekítette osztálytársát, aki alatt korcsolyázás közben kb. 3 méter vízmagasság felett beszakadt a Balaton jege. Tóth Áron tanuló mikor meglátta, hogy beszakadt a jég, azonnal a segítségére sietett. Saját életét, testi épségét közvetlen életveszélynek kitéve, hason csúszva megközelítette a baleset helyszínét, odadobta a bajba jutott fiúnak a táskáját és annál fogva húzta ki a jég alól.

DR. PINTÉR SÁNDOR,
MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,
BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET ADOMÁNYOZ,
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI

CSÖGLEI ÁKOS urat,
kisdorogi lakost,

aki egy baleset során kigyulladt személygépkocsi utasát menekítette ki.


DEMETER JÓZSEF urat,
KOTROCZÓ ISTVÁNNÉ asszonyt,
lőkösházai lakosokat,

és KÖRÖMI TAMÁS PÉTER c. r. törzszászlós urat,
a Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség, Határrendészeti Osztály
főhatárrendészét,

akik égő lakásból egy mozgásképtelen személyt menekítettek ki.


JUHÁSZ DÁNIEL tű. főhadnagy urat,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
szolgálatparancsnokát,

aki egy budapesti textilüzem épületében keletkezett tűzesetnél a mentés során kiemelkedő helytállást tanúsított.


MÁRTA GÁBOR ZOLTÁN c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét,

aki gázmérgezés két sérültjét mentette ki, megakadályozva ezzel állapotuk további romlását.

NÉMETH DÁNIEL c. r. törzsőrmester urat és
RÁKÓCZI BALÁZS c. r. törzszászlós urat,
a Kaposvári Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály,
Körzeti Megbízotti Alosztály járőrét és körzeti megbízottját,

akik egy égő lakásból az ablakon keresztül kimenekítettek egy idős hölgyet.


PAPP CSABA r. törzszászlós urat,
a Sárvári Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály
szolgálatirányító parancsnokát,

aki a magas vízállású, erős sodrású és örvényekkel teli Rába folyóból mentett ki egy asszonyt, saját életét, testi épségét is kockáztatva.


SZABÓ LAJOS c. tű. zászlós urat,
a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer kezelőjét,

aki egy lakástűznél a felderítés, élet- és tárgymentés során kiemelkedő gyorsasággal és eredményességgel járt el.

A BELÜGYMINISZTER

ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

ELŐLÉPTETI SORON KÍVÜL
RENDŐR EZREDESSÉ

RÁCZ RÓBERT r. alezredes urat,
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság,
Kelebia Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét


ELŐLÉPTETI SORON KÍVÜL
TŰZOLTÓ EZREDESSÉ

DR. KANYÓ FERENC tű. alezredes urat,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fővárosi Főfelügyelőség
tűzoltósági főfelügyelőjét


KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

TŰZOLTÓSÁGI FŐTANÁCSOSI CÍMET
ADOMÁNYOZ

DR. GÓRA ZOLTÁN tű. vezérőrnagy úrnak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettesének


KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

SZENT GYÖRGY ÉRDEMJELET ADOMÁNYOZ

KOVÁCS ISTVÁN r. vezérőrnagy úrnak,
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek

DR. TÚRÓS ANDRÁS ny. r. altábornagy úrnak,
az Országos Polgárőr Szövetség elnökének


EREDMÉNYES SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
ARANY FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA

PROF. DR. FÓRIZS SÁNDOR ny. r. dandártábornok úrnak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar,
Rendészetelméleti és Történeti Tanszék egyetemi tanárának

KOVÁCS PIROSKA RÓZSA asszonynak,
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének

MAGASI JÁNOS úrnak,
Tótvázsony község volt polgármesterének

DR. NÉMETH ZSOLT ny. r. ezredes úrnak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar
egyetemi docensének