Állami kitüntetések átadása a Parlament kupolatermében

Nemzeti ünnepeink méltó alkalmat nyújtanak Magyarország legrangosabb állami kitüntetéseinek átadásához. Idén az államalapítás ünnepének napján a Parlament Kupolatermében vehetik át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, középkeresztjét a csillaggal és középkeresztjét az arra érdemes díjazottak. A kitüntetéseket a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló tevékenység elismeréséért adományozzák.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke - Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke előterjesztésére - állami ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából


a MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

méltán népszerű, a kortárs magyar irodalmat keresztény szellemiségű műveivel gazdagító alkotásaiért, töretlen ívű, példaértékű írói munkássága, közéleti tevékenysége, életpályája elismeréseként
JÓKAI ANNA Kossuth-díjas író, esszéista részére. 

a MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozza

az immunológia, a histaminbiológia, a molekuláris genetika terén végzett több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült tudományos, kutatói munkásságáért, oktatói, publikációs és közéleti tevékenysége elismeréseként
FALUS ANDRÁS Széchenyi-díjas immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének egyetemi tanára részére, 

a magyar gazdaság fejlesztése, versenyképességének javítása, a modern Magyarország megteremtése érdekében végzett sokirányú vezetői-irányítói munkája, közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként
DR. FÓNAGY JÁNOS volt miniszter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő részére, 

nagy népszerűségnek örvendő, több mint hét évtizedes munkásságáért, karakter- és epizódszerepek kivételes művészi erővel történő megformálásáért, emlékezetes szinkron-szerepeiért, életpályája elismeréseként
GERA ZOLTÁN színművész, Érdemes – és Kiváló művész részére, 

a magyar gazdaság, ezen belül a turizmus és az egészségipar fellendítése érdekében végzett vezetői, munkahelyteremtő munkásságáért, sokirányú szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
HORVÁTH TIHAMÉR, a Kehida-Termál Kft. és a Horváth-Ép Kft. ügyvezető tulajdonosa részére, 

a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben is nagyra becsült technikai, járműtervezési és kinetikai kutatásaiért, azok eredményeinek gyakorlati alkalmazásáért, meghatározó jelentőségű egyetemvezetői, oktatói tevékenysége, életműve elismeréseként
Dr. MICHELBERGER PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére,
több évtizedes áldozatos lelkipásztori munkája, közéleti tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként
DR. SÍPOS ETE ÁLMOS nyugalmazott református lelkipásztor részére,

 több évtizedes teológiai tudományos munkásságáért, az ifjúság oktatásáért-neveléséért, a magyarságért való kiállásáért, példaértékű emberi helyállásáért
TŐKÉS ISTVÁN református lelkész, egyházi író, teológiai professzor részére. 

a MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt a csillaggal
katonai tagozata

kitüntetést adományozza

a honvédelem megújítása érdekében végzett, a Magyar Honvédség egészét, a szövetségi tagságból adódó feladatok végrehajtását átfogó, kiemelkedően eredményes vezetői, irányítói munkája, katonai parancsnoki tevékenysége elismeréseként
BENKŐ TIBOR vezérezredes, a Honvéd Vezérkar vezérkari főnöke részére.


 
a MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozza

az antik római és a vulgáris latin irodalom, valamint az ókor kutatásáért, továbbá a retorika jelentőségének az egyetemi és középiskolai oktatásban való tudatosítása terén elért eredményeiért és tanári munkájáért
DR. ADAMIK TAMÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa részére, 

gazdag zeneszerzői munkássága, zenei rendezői és művészetoktatói tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként
BALASSA SÁNDOR Kossuth-díjas zeneszerző, Kiváló művész részére, 

az egészségvédelem, a betegségmegelőzés, a gyógyítás érdekében végzett sokoldalú vezetői, irányítói, kutatói és gyógyszerfejlesztői munkássága, valamint közéleti, karitatív, kulturális célokat támogató tevékenysége elismeréseként
DR. BÉRES JÓZSEF vegyész, a kémiai tudomány kandidátusa, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke részére, 

a magyar múzeumügy érdekében végzett több évtizedes sokoldalú tevékenysége, történeti-néprajzi, régészeti, tudományos munkássága és intézményvezetői munkája elismeréseként
DR. BODÓ SÁNDOR, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója részére,

 

a világgazdaságtan, különösen az összehasonlító gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos munkássága, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
CSABA LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Közép-európai Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára részére,

 

a kromoszómakutatásban elért, világszerte elismert eredményeiért, példaértékű tudományos munkásságáért
DR. HADLACZKY GYULA Széchenyi-díjas genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója, témacsoport-vezető részére, 

az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc hadtörténetének kutatásáért, feldolgozásáért, gazdag publikációs tevékenységéért, a honvédelem érdekében végzett több mint negyedszázados példaértékű munkája elismeréseként
HERMANN RÓBERT, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, történész, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese részére, aki a kitüntetést később veszi át.

 

a roma pasztoráció területén végzett széles körű, áldozatos oktatói, liturgikus és lelkiségi témájú publikációs tevékenysége elismeréseként
KOCSIS FÜLÖP, a Hajdúdorogi Egyházmegye Püspöki Hivatalának megyés püspöke részére, 

a társadalmi problémákat feltáró, jobbító szándékú riportjai, több évtizedes, sokoldalú újságírói tevékenysége elismeréseként
KONDOR KATALIN újságíró részére,

 

a magyar és a lengyel kultúra kölcsönös megismertetése, értékeinek megőrzése, a két nép barátságának erősítése érdekében végzett sokoldalú irodalmi, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként
KOVÁCS ISTVÁN, a történettudomány kandidátusa, József Attila –és Babérkoszorú-díjas, költő, műfordító, történész részére, 

klasszicista fegyelmű, ám modern költészetéért, esszéírói és a Nyugat-iskola legnemesebb hagyományait folytató műfordítói munkásságáért
LATOR LÁSZLÓ Kossuth-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész részére, 

több évtizedes, az elméleti kémia, a számítógépes molekulatervezés, a szerkezeti biológia terén végzett nagy jelentőségű tudományos és kutatói munkásságáért, a magyar tudományosság nemzetközi tekintélyének növeléséhez való tevőleges hozzájárulásáért, a felsőoktatási rendszer megújításában játszott meghatározó szerepéért, közéleti tevékenységéért
NÁRAY-SZABÓ GÁBOR kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának főigazgatója, egyetemi tanár részére, 

a szív és érrendszer gyógyszertana, a szív ritmuszavarát előidéző és gátló anyagok hatásmechanizmusa terén végzett széles körű és sokirányú – nemzetközileg is nagyra becsült – tudományos kutatásaiért, új típusú gyógyszerek kifejlesztéséhez való tevőleges hozzájárulásáért, több évtizedes oktatói, tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként
DR. PAPP GYULA Széchenyi-díjas farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának professor emeritusa, kutatóprofesszor részére, 

a magyar politikai gondolkodás sajátosságait, történetét feldolgozó úttörő jelentőségű kutatásaiért, több évtizedes iskolateremtő oktatói, tudományos munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
SCHLETT ISTVÁN politológus, a politikatudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának professor emeritusa részére, 

egyéni hangvételű, igényesen kimunkált nyelvezetű alkotásaiért, a vidéki irodalmi élet fellendítése érdekében végzett tevékenységéért, irodalomszervezői és szerkesztői munkájáért, példaértékű életútja elismeréseként
SERFŐZŐ SIMON József Attila-díjas költő, író, szerkesztő részére, 

a Magyar Katolikus Rádió működésének megszervezéséért, a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és az elesettek támogatásáért végzett áldozatos munkája elismeréseként
SPÁNYI ANTAL, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke részére, aki a kitüntetést később veszi át.

 

felejthetetlen alakításaiért, a magyar színházi életben betöltött meghatározó szerepéért, művészi életútja elismeréseként
SZOBOSZLAI SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész, Kiváló művész, a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagja részére. A kitüntetést fia, Dr. Szoboszlai András veszi át.

a MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
katonai tagozata

kitüntetést adományozza

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrehozásának előkészítésében és irányításában végzett kiemelkedő, felelősségteljes tevékenysége elismeréseként
KOVÁCS JÓZSEF altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója részére.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Áder János köztársasági elnök a Miniszterelnök és a Házelnök jelenlétében átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Roman Majewski atya, a czestochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke részére, a lengyel és a magyar nemzet közötti barátság ápolásáért, elmélyítéséért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Áder János köztársasági elnök 2012. szeptember 27-én átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Dejan Šahović, volt budapesti szerb nagykövet részére, Magyarország és a Szerb Köztársaság közötti sokoldalú kapcsolatok fejlesztése, a hagyományos baráti és jószomszédi viszony ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2012. október 5-én a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át a Parlamentben Dr. Augusto de Albuquerque de Athayde, a Portugál Máltai Lovagok Szövetségének elnöke részére, Magyarország jó hírnevének öregbítése, a magyar-portugál kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Áder János köztársasági elnök 2012. október 9-én a Sándor-palotában átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Tetsuo Ito, Japán távozó budapesti nagykövete részére, a magyar-japán kapcsolatok ápolása és fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Orbán Viktor miniszterelnök 2012. október 11-én Berlinben a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetéseket adta át:

Romani Rose, a Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke részére, a diszkrimináció és a rasszizmus megszüntetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként, a romagyilkosságok áldozatai családjainak támogatásáért, sokoldalú karitatív tevékenysége elismeréseként, valamint

Snétberger Ferenc, Liszt Ferenc-díjas gitárművész, zeneszerző részére, világszerte nagyra becsült előadóművészetéért, a roma kultúra ápolásáért, valamint a hátrányos helyzetű tehetséges roma fiatalok támogatása és oktatása érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Áder János köztársasági elnök 2012. október 24-én a Sándor-palotában a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést adta át:

Gao Jian, a Kínai Népköztársaság távozó budapesti nagykövete részére, a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként; majd

Juca Volonté, az Európa Tanács Parlementi Közgyűlése Néppárti Frakciójának vezetője részére, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése és Magyarország közötti párbeszéd, valamint a magyar-olasz kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Orbán Viktor miniszterelnök 2012. november 27-én a Parlamentben átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, a Banco Spírito Santo Bank alelnöke részére, Magyarország portugáliai megítélésének javításáért, a magyar-portugál gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kövér László, az Országgyűlés elnöke müncheni látogatása során 2013. március 12-én átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Hans Zehetmair, a Hanns-Seidel Alapítvány elnöke részére, Magyarország iránti elkötelezettségéért és a magyar-német kapcsolatok erősítése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotók: Botár Gergely, Pelsőczy Csaba