A Belügyminisztérium kitüntetéseinek átadása

Kapcsolódó képgaléria


MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -

HOSSZÚ IDŐN ÁT VÉGZETT
KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A
ALKALMÁBÓL

ELŐLÉPTETI
NEMZETBIZTONSÁGI VEZÉRŐRNAGGYÁ 

DR. KISS ZOLTÁN nb. dandártábornok urat,

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját 

SZABÓ HEDVIG nb. dandártábornok asszonyt,

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját 

KINEVEZI
RENDŐR DANDÁRTÁBORNOKKÁ

DR. FARKAS ISTVÁN r. ezredes urat,

a Nemzetközi Oktatási Központ főigazgatóját

NEMZETBIZTONSÁGI DANDÁRTÁBORNOKKÁ

HAGYMÁSI ANDRÁS nb. ezredes urat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Információ Feldolgozó Igazgatóságának igazgatóját

Az előléptetési, kinevezési okmányok átadására a Sándor Palotában egy későbbi időpontban kerül sor. 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A
ALKALMÁBÓL

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

Magyarország, Békés megye és Szarvas város fejlesztése érdekében több évtizeden át kivételesen magas színvonalon végzett képviselői, illetve településvezetői munkája elismeréseként

BABÁK MIHÁLY úrnak,

Szarvas város polgármesterének

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a település fejlesztését, valamint az ott élők életminőségének javítását szolgáló több évtizedes munkája elismeréseként

HUSZÁR ZOLTÁN úrnak,

Örvényes község polgármesterének

három és fél évtizedes szakmai pályafutása, valamint az elektronikus közigazgatás központi informatikai alkalmazásainak fejlesztése terén végzett példaértékű munkája elismeréseként

KOVÁCS LÁSZLÓ úrnak,

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

műszaki fejlesztési igazgatójának

több évtizedes eredményes településvezetői munkája és közösségteremtő tevékenysége elismeréseként


SCHUMACHER JÓZSEF úrnak, 

Balatoncsicsó község polgármesterének

a község és a balatoni térség érdekében végzett településfejlesztő és közösségteremtő munkája, valamint nemzeti hagyományaink megőrzését segítő tevékenysége elismeréseként

TÓSOKI IMRE úrnak, 

Tihany község polgármesterének

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

több évtizedes eredményes szakmai és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként

DR. KOVÁCS ZOLTÁN BÉLA r. ezredes úrnak,

a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének, rendőrségi főtanácsosnak

három évtizedes szolgálata során a nemzetközi és hazai szervezett bűnözés elleni küzdelemben elért eredményei, példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

MAYER ZOLTÁN r. ezredes úrnak,

a Nemzeti Védelmi Szolgálat főosztályvezetőjének, rendőrségi főtanácsosnak

több mint három évtizedes magas színvonalú szakmai és felelősségteljes vezetői munkája elismeréseként

TIROL ZOLTÁNNÉ r. ezredes asszonynak,

a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatósága 

megbízott igazgatójának, rendőrségi főtanácsosnak

az ár- és belvíz elleni védekezés, illetve a károk utáni helyreállítás, valamint a lakosságvédelem területén végzett közel három évtizedes példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként

TÓTH DEZSŐ tű. alezredes úrnak,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Megyei Főfelügyelősége polgári védelmi főfelügyelőjének

a bűnüldözést segítő információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése terén végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

VÁSÁRHELYI-NAGY GYULA r. alezredes úrnak, 

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ tanácsadójának, rendőrségi főtanácsosnak

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a település fejlődése érdekében végzett magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként

BARABÁS FERENC úrnak, 

Biharkeresztes város polgármesterének

közel két és fél évtizedes kimagasló színvonalú kutatói és szakértői pályája, valamint a genetikai rokonkeresés módszerének hazai gyakorlatba történő bevezetését elősegítő tudományos tevékenysége elismeréseként

DR. FÜREDI SÁNDOR úrnak,

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Sejtmagi DNS Osztálya vezetőjének

a Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, valamint a vízügyi szakemberképzés színvonalának emelése érdekében végzett eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként 

DR. GODA PÉTER PÁL úrnak,

a békéscsabai ALFÖLD-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. főmérnökének,

a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság korábbi vezetőjének 

a civil bűnmegelőzés eredményességét a polgárőr mozgalom szervezésével és fejlesztésével növelő példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként

KARDOS PÁL úrnak, 

a Budapesti Polgárőr Szövetség elnökének; az Országos Polgárőr Szövetség katasztrófavédelmi alelnökének

a hansági belvízrendszer működtetése és fejlesztése, illetve a vizes élőhelyek rekonstrukciója érdekében végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként

KOVÁCS MIHÁLY úrnak

az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hansági Szakaszmérnöksége vezetőjének

a város közszolgálatának fejlesztése és működtetése érdekében végzett négy évtizedes magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

KRÓZSER JULIANNA MÁRIA asszonynak,

a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének

három évtizedes lelkiismeretes szakmai és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként


DR. MONORI ELVIRA asszonynak, 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közgyűlési és Bizottsági Osztálya vezetőjének

a település fejlesztése és közösségi életének felvirágoztatása érdekében végzett eredményes munkájának elismeréseként

PÁNCZÉL MIHÁLY úrnak,

Tokod nagyközség nyugalmazott polgármesterének

négy évtizedes közszolgálati pályája, 

elhivatott, magas szintű szakmai munkája elismeréseként

SINALINÉ VERES ERZSÉBET asszonynak, 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

nyugalmazott anyakönyvvezetőjének

eredményes településfejlesztő munkája, valamint a nemzeti kultúra és a határon túli magyarság megmaradását szolgáló tevékenysége elismeréseként

TIMÁR ZOLTÁN úrnak, 

Mikepércs község polgármesterének

a település fejlesztése mellett a helyi közösség összetartozásának erősítését is lelkiismeretesen szolgáló munkája elismeréseként

VARGA TÜNDE asszonynak,

Nádasdladány község polgármesterének

több évtizedes magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

ZSUFFA ZOLTÁN GYULA úrnak

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

Elkülönült Hálózatok Osztálya vezetőjének

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

példaértékű hivatástudattal végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként

CIELESZKY PÉTER r. ezredes úrnak,

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főtanácsadójának

a rendvédelem különböző területein végzett 

több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

DÁVID ERIKA tű. alezredes asszonynak,

a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálat vezetőjének

a magyar rendészeti szervek nemzetközi elismertsége érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 

GŐSI TIBORNÉ r. alezredes asszonynak,

a Nemzetközi Oktatási Központ, Nemzetközi Rendészeti Akadémia, 

Magyar Titkárság Osztálya vezetőjének, rendőrségi főtanácsosnak

rendészeti, bűnügyi és ügyeleti területen végzett több mint három évtizedes  magas színvonalú munkája elismeréseként

LACZINÉ MÁDAI ANDREA r. alezredes asszonynak,

a Terrorelhárítási Központ, BM Ügyeleti Osztálya ügyeletvezetőjének

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több évtizedes példamutató szolgálatellátása elismeréseként

DR. SÁSKA ERZSÉBET ANIKÓ c. bv. alezredes asszonynak, 

a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jogtanácsosának

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a város közbiztonságának javítását a helyi polgárőr mozgalom megszervezésével és működtetésével szolgáló, felelősségteljes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként 

DEÁK IMRE úrnak,

a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége alelnökének

a Komlói Polgárőr Egyesület elnökének, 

a Komlói és Hegyháti Járás járási koordinátorának

a város szociális ellátó rendszerében, valamint a kistérségi feladatellátás szociális ágazatát érintő szervezetrendszer kialakítása és működtetése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

DEÁK SÁNDOR úrnak,

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Szociális és Integrációs Osztálya vezetőjének

a térség vízkárelhárítása, valamint víziközmű- és vízgyűjtő-gazdálkodása területén végzett közel két évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként

KATÓ SÁNDOR úrnak,

a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesének,

főmérnöknek

a Hajdú-Bihar megyei polgárőrség megszervezése, a Nyíradonyi Polgárőr Egyesület vezetése és a szituációs bűnmegelőzés kialakítása terén szerzett érdemei elismeréseként

NAGY GYULA úrnak,

a Nyíradonyi Polgárőr Egyesület elnökének

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a tűz- és káresetek felszámolása során tanúsított és a fiatal tűzoltók képzése terén végzett elhivatott, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként

KELEMEN FERENC c. tű törzszászlós úrnak,

a XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer kezelőjének

közel három évtizedes rendőri szolgálata során a helyi lakosság köz- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében végzett elhivatott munkája elismeréseként

STUMPF ATTILA r. főtörzszászlós úrnak,

a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya 

szolgálatirányító parancsnokának

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a falu közterületeinek gondozása mellett a helyi közösségi életben is aktív és önzetlen tevékenysége elismeréseként

GYOVAI ANDRÁS úrnak, 

Gátér Község Önkormányzata parkgondozójának

a közigazgatás területén végzett három évtizedes értékes munkája elismeréseként

SOMLAINÉ FERINCZ JUDIT KLÁRA asszonynak,

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

nyugalmazott irodavezetőjének

az orosházi üveggyárban 2015-ben keletkezett tűzeset elhárítása során tanúsított önzetlen és bátor helytállása elismeréseként

VISZKOK ZSOLT úrnak, 

az orosházi O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. gépészmérnökének

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a belső ellenőrzési szakterületen végzett eredményes munkája elismeréseként

BORDÁS ANIKÓ bv. alezredes asszonynak,

a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,

a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének, büntetés-végrehajtási főtanácsosnak

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -

ÉLETMENTÉS SORÁN TANÚSÍTOTT HŐSIES MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL
„ÉLETMENTŐ EMLÉKÉRMET” ADOMÁNYOZ,
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI

FÖLDI ZOLTÁN urat,

dunaújvárosi lakost,

aki lakástűzből mentett ki egy már eszméletlen állapotban lévő édesanyát és kislányát.

KÓMÁR LÁSZLÓ urat,

öcsödi lakost,

aki egy 73 éves asszonyt mentett meg, akit három nagytestű kutya megtámadott.

SOMOGYI KÁROLY urat,

és TÓGYER GERGŐ urat, 

jászberényi lakosokat

akik egy mocsaras területen eltűnt, életveszélyben lévő asszonyt mentettek meg. 

KÖVESI BALÁZS urat,

paloznaki lakost,

LÁTOS JENŐ urat

NÉMETH BALÁZS urat, 

csopaki lakosokat, 

és SLEMMER ÁBEL SEBESTYÉN urat,

paloznaki lakost

akik a csopaki strandon a jeges vízbe esett asszonyt mentettek meg.

SZÉKELY BALÁZS urat,

balatonalmádi lakost, 

aki a Balatonfűzfői öbölben a beszakadt jég alól mentett ki egy gyermeket.


ORBÁN VIKTOR,
MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE

A KÖZIGAZGATÁSI MINŐSÉGPOLITIKÁÉRT ÉS SZEMÉLYZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS MINISZTER ÉS
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKÉRT FELELŐS MINISZTER
JAVASLATÁRA

TARTÓSAN KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL
CÍMZETES FŐJEGYZŐI CÍMET ADOMÁNYOZOTT

DR. DIÓSGYŐRI GITTA asszonynak, 

a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, 

DR. SZEKERES ANTAL úrnak, 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének,

DR. TÁRNOKI RICHÁRD úrnak, 

a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

DR. PINTÉR SÁNDOR,

MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE


KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,
BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET ADOMÁNYOZ,
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI

ANDRÁS ATTILA tű. főhadnagy urat,

a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

szolgálatparancsnokát,

aki egy társasházi gázrobbanás során keletkezett tűzből négy, a lakásába szorult személyt menekített ki. 

BOÉR BALÁZS c. r. törzsőrmester urat,

a Miskolci Rendőrkapitányság 

járőrvezetőjét,

és 

DUSZA ATTILA c. r. törzsőrmester urat

a Miskolci Rendőrkapitányság,  Diósgyőri Rendőrőrs,

járőrvezetőjét

akik egy halastóba esett gépjárműből mentették ki a beszorult utasokat.

CSIKÓS LÁSZLÓ urat, 

bajai lakost, 

aki a 9-10 fokos Dunába esett fuldokló személy életét mentette meg. 

FENTOR ISTVÁN urat, 

nagyecsedi lakost

aki egy lángoló épületből kimentett egy idős, megégett asszonyt.

KISS JÓZSEF c. tű. főtörzsőrmester urat, 

a Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

gépjárművezetőjét,

aki egy közlekedési baleset következtében kigyulladt gépjárműből mentett ki több személyt, köztük egy beszorult kisgyermeket. 

MENONI KORNÉL c. tű. főtörzsőrmester urat, 

a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

beosztott tűzoltóját,

aki egy füsttel telített, égő lakásból mentett ki egy eszméletlen állapotú személyt.

MOLNÁR GÁBOR LÁSZLÓ c. tű. főtörzsőrmester urat, 

a Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,

és PALÁSTI PÁL c. tű törzsőrmester urat, 

a Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét, 

akik egy lakóépület tetőterében keletkezett tűzeset során egy édesanyát és lányát mentettek ki.

MONORI RÓBERT c. tű. főtörzsőrmester urat, 

a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

beosztott tűzoltóját, 

aki egy lakástűz oltásánál kiemelkedő helytállást tanúsított, miközben maga is égési sérüléseket szenvedett. 

SZABÓ IMRE c. r. zászlós urat,

a Budaörsi Rendőrkapitányság,

Pilisvörösvári Rendőrőrs,

járőrét

aki lakástűzből mentett ki egy személyt, majd kihozott az épületből két PB gázpalackot, megakadályozva ezzel az esetleges robbanást.

A BELÜGYMINISZTER
ÁLLAMI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

ELŐLÉPTETI SORON KÍVÜL
RENDŐR EZREDESSÉ

DR. CHRISTIÁN LÁSZLÓ r. alezredes urat,

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendőrségi Tanszék

tanszékvezetőjének

DR. RÓDLER NORBERT r. alezredes urat,

a Terrorelhárítási Központ igazgató-helyettesét

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL
NEMZETBIZTONSÁGI FŐTANÁCSOSI CÍMET ADOMÁNYOZ

DR. TÓTH SZABOLCS nb. dandártábornok úrnak, 

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

főigazgató-helyettesének